.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Rozliczenie dofinansowania z PFRON-u

• Autor: Marcin Sądej

Zatrudniam pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, od roku otrzymuję za niego zwrot z PEFRON-u. Dziś uświadomiłam sobie, że powinnam ująć to w księdze przychodów i rozchodów, czyli pomniejszyć koszty uzyskania przychodu o wysokość tego dofinansowania. Co mogę teraz zrobić, zęby uniknąć konsekwencji, i jak to dalej rozliczać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Rozliczenie dofinansowania z PFRON-u

Fot. Fotolia

Dofinansowanie do zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dofinansowanie, o którym mowa, to wynikające z art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych miesięczne dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego ujętego w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Czy dofinansowanie z PFRON-u jest przychodem z działalności gospodarczej podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników wypłacone pracodawcy ze środków PFRON-u stanowi przychód podatkowy, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy PIT. W myśl tego przepisu przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków. Potwierdził to również Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji z dnia 10.01.2013 r., nr IPPB1/415-1327/12-2/ES:

 

„W świetle powyższego, otrzymane środki z tytułu dofinansowania jako ze wyczerpują znamiona wskazane w art. 14 ust. 2 pkt 2 stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Powyższe oznacza, że otrzymane dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wynagrodzeń pracownika (pracowników), stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Reasumując, mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony stan faktyczny stwierdzić należy, że jeżeli Wnioskodawczyni otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w takiej sytuacji otrzymane środki będą stanowić przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Nierozliczenie dofinansowania Z PFRON-u i dokonanie korekty przychodu

Moment określenia przychodu w takim przypadku ustala się w oparciu o treść art. 14 ust. 1i ustawy PIT. Zgodnie z tym przepisem za datę uzyskania przychodu z tytułu dofinansowania z PFRON-u uznaje się dzień otrzymania zapłaty czyli dzień wpływu środków na rachunek bankowy.

 

Otrzymane dofinansowanie należy ująć w KPiR w kolumnie 8 „Pozostałe przychody” – z datą faktycznego otrzymania.

 

Nie ulega zatem wątpliwości, że z uwagi na nierozliczone dofinansowanie konieczna jest korekta przychodu. W mojej ocenie w tym przypadku należy zastosować art. 14 ust. 1m ustawy PIT, który stanowi, że jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

 

W mojej ocenie korekta nie wynika z nowych okoliczności, które pozwalałyby dokonać korekty przychodu na bieżąco. Należy zatem dokonać korekty wstecz i zwiększyć przychody w tych okresach rozliczeniowych, w których otrzymano dofinansowanie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami rachunkowymi. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych. Publikuje artykuły o tematyce podatkowej. Udziela porad z zakresu prawa podatkowego, handlowego oraz cywilnego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu