Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczenie dofinansowania z PFRON-u

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 13.07.2019

Zatrudniam pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, od roku otrzymuję za niego zwrot z PEFRON-u. Dziś uświadomiłam sobie, że powinnam ująć to w księdze przychodów i rozchodów, czyli pomniejszyć koszty uzyskania przychodu o wysokość tego dofinansowania. Co mogę teraz zrobić, zęby uniknąć konsekwencji, i jak to dalej rozliczać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozliczenie dofinansowania z PFRON-u

Fot. Fotolia

Dofinansowanie, o którym mowa, to wynikające z art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych miesięczne dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego ujętego w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

 

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników wypłacone pracodawcy ze środków PFRON-u stanowi przychód podatkowy, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy PIT. W myśl tego przepisu przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków. Potwierdził to również Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji z dnia 10.01.2013 r., nr IPPB1/415-1327/12-2/ES:

 

„W świetle powyższego, otrzymane środki z tytułu dofinansowania jako ze wyczerpują znamiona wskazane w art. 14 ust. 2 pkt 2 stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Powyższe oznacza, że otrzymane dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wynagrodzeń pracownika (pracowników), stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Reasumując, mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony stan faktyczny stwierdzić należy, że jeżeli Wnioskodawczyni otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w takiej sytuacji otrzymane środki będą stanowić przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

 

Moment określenia przychodu w takim przypadku ustala się w oparciu o treść art. 14 ust. 1i ustawy PIT. Zgodnie z tym przepisem za datę uzyskania przychodu z tytułu dofinansowania z PFRON-u uznaje się dzień otrzymania zapłaty czyli dzień wpływu środków na rachunek bankowy.

 

Otrzymane dofinansowanie należy ująć w KPiR w kolumnie 8 „Pozostałe przychody” – z datą faktycznego otrzymania.

 

Nie ulega zatem wątpliwości, że z uwagi na nierozliczone dofinansowanie konieczna jest korekta przychodu. W mojej ocenie w tym przypadku należy zastosować art. 14 ust. 1m ustawy PIT, który stanowi, że jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

 

W mojej ocenie korekta nie wynika z nowych okoliczności, które pozwalałyby dokonać korekty przychodu na bieżąco. Należy zatem dokonać korekty wstecz i zwiększyć przychody w tych okresach rozliczeniowych, w których otrzymano dofinansowanie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV + 1 =

»Podobne materiały

Wynajęcie mieszkania w Polsce przez osobę mieszkającą w Anglii

Pracuje w Anglii od kilku lat, ale w Polsce mam mieszkanie, które chciałbym wynająć. Gdzie i jaki podatek powinienem odprowadzać od najmu? Czy wynajęcie będzie miało wpływ na mój podatek w Anglii?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »