.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Odzyskanie dokumentów ze zlikwidowanej uczelni wyższej

W czerwcu 2002 roku zaliczyłam pierwszy rok na dwuletnich studiach magisterskich w pewnej wyższej szkole. Od października tego roku z przyczyn rodzinnych i utraty pracy nie podjęłam dalszej nauki. Teraz po wielu latach chciałabym odzyskać swoje dokumenty, które pozostały w tej szkole. Z internetu dowiedziałam się, że ta wyższa uczelnia została zlikwidowana i nie ma tam żadnej informacji o przeniesionym archiwum uczelni. Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Odzyskanie dokumentów ze zlikwidowanej uczelni wyższej

Gdzie szukać dokumentów dotyczących absolwenta po likwidacji szkoły wyższej?

Zgodnie z § 16 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. „teczkę akt osobowych studenta, z wyłączeniem dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit.a oraz pkt 2–4, przechowuje się w archiwum uczelni przez okres 50 lat. Dokumenty, które obejmuje to wyłączenie, brakuje się”.

 

Zgodnie z § 28 rozporządzenia w przypadku likwidacji uczelni przekazuje się na przechowanie teczki akt osobowych studentów, z wyłączeniem dokumentów, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1–4, 7 i 8. Dokumenty, które obejmuje to wyłączenie, brakuje się.

 

W przypadku nieodebrania przez absolwentów dyplomów ukończenia studiów i odpisów dyplomów oraz suplementów do dyplomów i odpisów suplementów likwidator albo założyciel uczelni niepublicznej powiadamia właścicieli tych dokumentów o możliwości ich odbioru, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin.

Przechowywanie dokumentacji po likwidacji uczelni

W uczelni postawionej w stan likwidacji dyplomy ukończenia studiów, odpisy dyplomu, suplementy do dyplomu i odpisy suplementu, w tym wydane w przypadku wymiany, o której mowa w § 25 ust. 5, lub zmiany imion i nazwisk absolwentów, o której mowa w § 26, duplikaty dyplomu ukończenia studiów, duplikaty suplementu do dyplomu oraz odpisy i wydruki z dokumentacji przebiegu studiów podpisuje likwidator albo założyciel uczelni niepublicznej.

 

W poprzednim stanie prawnym obowiązywał przepis art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), zgodnie z którym sposób prowadzenia przez uczelnie dokumentacji przebiegu studiów, dokonywania sprostowań i wydawania duplikatów, legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz wysokość i sposób pobierania opłaty za wykonywanie tych czynności, a także za wydanie indeksu, legitymacji studenckiej, dyplomu i dokumentów stwierdzających ukończenie studiów określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

Przechowywanie akt osobowych studenta

Zgodnie z poprzednim rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studia (Dz. U. Nr 201, poz. 1188) uczelnia zakładała teczkę akt osobowych studenta, w której przechowywała dokumenty związane ze studiami.

 

Uczelnia zobowiązana była do przechowywania w teczce akt osobowych studenta oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości. Teczkę akt osobowych studenta przechowuje się w archiwum uczelni przez okres 50 lat.

 

Jeśli uczelnia została zlikwidowana, miała obowiązek przekazać dokumenty do archiwum państwowego. I tam należałoby szukać dokumentów.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X plus 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu