Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dwie firmy pod jednym adresem

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 16.06.2011

Mój tata jest właścicielem lokalu użytkowego, w którym na podstawie umowy użyczenia prowadzę swoją działalność gospodarczą. Obecnie muszę ją przerwać (ale nie wyrejestrować) na około rok. Czy w tym czasie mój tata może wynająć lub użyczyć ten lokal komuś innemu? Czy pod jednym adresem mogą być prowadzone dwie firmy?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego wynika, że ma Pani ze swoim tatą podpisaną umowę użyczenia nieruchomości. Umowa użyczenia jest umową nazwaną, a więc taką, której w szczególności essentialia negoti (z łac. postanowienia konieczne) określone są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

 

Zgodnie z treścią art. 710 Kodeksu „przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy”.

 

Przepisy o umowie użyczenia dopuszczają oddanie rzeczy w bezpłatne używanie osobie trzeciej przez biorącego do używania (art. 712 § 2) za zgodą użyczającego. Innymi słowy, nie ma przeszkód, aby Pani oddała nieruchomość w używanie podmiotowi trzeciemu, za zgodą Pani taty.

 

Podatkowe konsekwencje umowy użyczenia (Pani tata – Pani) oraz „podużyczenia” (Pani – osoba trzecia) są z kolei następujące:

 

  1. od dnia 1 stycznia 2009 roku – brak przychodu po stronie użyczającego (Pani tata),
  2. przychód z nieodpłatnych świadczeń po stronie biorącego do używania (Pani) – art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) przychód ten jest zwolniony od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o PIT (użyczenie w ramach I grupy podatkowej w podatku od spadków i darowizn).

 

Nie ma też przeszkód, aby Pani tata użyczył czy oddał w najem itp. innemu podmiotowi tę samą nieruchomość, którą oddał Pani w używanie. Problem polega tylko na ewentualnym wykazaniu, że zarówno w Pani przypadku, jak i w przypadku tego podmiotu nieruchomość jest wykorzystywana do celów, do jakich została użyczona czy wynajęta. Jeżeli jest Pani w stanie wykazać, że pod jednym i tym samym adresem możliwe jest prowadzenie dwóch działalności gospodarczych, to takie „podużywanie” jest dopuszczalne.

 

Podatkowe konsekwencje umowy użyczenia (Pani tata – osoba trzecia) są następujące:

 

  1. od dnia 1 stycznia 2009 roku – brak przychodu po stronie użyczającego (Pani tata),
  2. przychód z nieodpłatnych świadczeń po stronie biorącego do używania (osoba trzecia) – art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT; jeżeli użyczający i biorący nie znajdują się w I lub II grupie w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, to wtedy biorący nie jest zwolniony z PIT (art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o PIT).
 
 
 

Stan prawny z 16.11.10 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 minus 0 =

»Podobne materiały

Wniosek o umorzenie kary za brak OC

Jak napisać wniosek w sprawie umorzenia części lub całości kary za brak OC? Termin płatność polisy miałam w październiku. Z powodu trudnej sytuacji zapłaciłam dopiero w styczniu. Myślałam, że mam ważne OC. Dostałam jednak zwrot składki i pismo od ubezpieczyciela. Co robić?

 

Wypowiedzenie umowy leasingu

Od 2 lat mamy umowę leasingu podpisaną na 4 lata. Leasing został udzielony w obcej walucie i w pewnym momencie kwota długu wzrosła dwukrotnie. Obecnie mamy zaległość w wysokości 1 mln zł, a nie jesteśmy w stanie regularnie spłacać rat. Czy możliwe jest wcześniejsze wypowiedzenie umowy

 

Problem z nieuczciwym inwestorem, który nie chce zapłacić wykonawcy

Wykonywałem prace budowlane u pewnego inwestora. Jego typowym zachowaniem, jak się niestety okazało, jest zarzut źle wykonanej pracy i żądanie zwrotu ogromnych sum za popełnione błędy. Nie podpisałem umowy z tym inwestorem, podpisałem tylko potwierdzenie otrzymania (bez ostatniej raty) zapłaty za wy

 

Odstąpienie od umowy kupna samochodu i odzyskanie zadatku

Sprawa dotyczy odstąpienia od umowy kupna samochodu i odzyskania zadatku. Przed tygodniem wpłaciłem w komisie zadatek na samochód marki Honda w kwocie 1000 zł. Auto miało być w ciągu kilku dni przygotowane do sprzedaży (lakierowanie jednego elementu). W międzyczasie skontaktowałem się z poprzednim w

 

Wspólnik spółki cywilnej chce zaciągnąć kredyt - jakie zabezpieczenie dla drugiego wspólnika?

Wraz ze wspólnikiem prowadzimy spółkę cywilną z udziałami po 50%. Wspólnik chce zaciągnąć kredyt na swoją drugą działalność. Jak się zabezpieczyć przed odpowiedzialnością, gdyby przestał spłacać zobowiązanie? Proszę o rozpatrzenie dwóch wariantów: jeśli wspólnik bierze kredyt na swoją działalność i

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »