.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Tax free przy zakupie samochodu w Polsce i rejestracji w Rosji

• Autor: Aleksander Słysz

Mój mąż pracuje na dwuletnim kontrakcie w Rosji, choć na stałe zameldowany jest w Polsce. Planuje zakup samochodu, którym chciałby wyjechać do Rosji – tam go zarejestruje. Czy jest możliwość zakupu pojazdu bez podatku lub możliwość jego odzyskania później (na zasadzie tax free)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego

Odnośnie tax free – „osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Wspólnoty mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez nie poza terytorium Wspólnoty w bagażu osobistym podróżnego” (art. 126 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług). Trudno samochód uznać za bagaż osobisty.

 

Skupmy się zatem na, z punktu widzenia sprzedawcy, eksporcie. Eksport towarów to potwierdzony przez urząd celny wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty, stanowiący dostawę, jeżeli wywóz jest dokonany przez:

 

  1. dostawcę lub na jego rzecz albo
  2. nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę dla celów wyposażenia lub zaopatrzenia łodzi rekreacyjnych oraz prywatnych statków powietrznych lub innych prywatnych środków transportu, w tym środków transportu, o których mowa w art. 16 rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 288 z 29.10.2005, str. 1).

0% stawka podatku

W eksporcie towarów, pod pewnymi warunkami, stawka podatku wynosi 0%, jeśli podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty. Ten termin dotyczy sprzedawcy i oznacza termin w, którym składa on deklarację, tj .25. dzień miesiąca następującego po miesiącu, którego sprzedaż dotyczy.

 

Sprzedawca, sprzedając mężowi samochód, zastosuje zatem stawkę podatku 0%, nawet jeśli mąż wywiezie samochód sam – oczywiście muszą Państwo dostarczyć sprzedawcy dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty – kopię dokumentów celnych potwierdzających dokonanie wywozu. Jeśli Państwo tego nie zrobicie, sprzedawca zapłaci 22% podatek VAT i będzie mógł dochodzić tej kwoty od Państwa.

 

Problemem pozostaje podatek VAT w Rosji, bowiem z rosyjskiego punktu widzenia dochodzi do importu. Nie udzielamy odpowiedzi o przedmiotach, podmiotach itd. opodatkowania w innych niż polska krajach. Pozwolę sobie jednak zauważyć, że normalnie import podlega w Rosji opodatkowaniu stawką podstawową podatku VAT, jednakże niektóre towary importowane są zwolnione z podatku VAT, w tym m.in. towary do użytku osobistego personelu dyplomatycznego. Jakie warunki trzeba spełniać i na jakich zasadach zwolnienie przysługuje, nie wiem – w tym zakresie muszą Państwo zasięgnąć informacji w Rosji.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Aleksander Słysz
Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX + dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu