.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy pielęgniarka może być rejestratorką medyczną

Autor: Elżbieta Kaczmarek • Opublikowane: 21.11.2021 • Zaktualizowane: 21.11.2021

Jestem pielęgniarką z 39-letnim stażem (obecnie mam 59 lat) i zaproponowano mi stanowisko rejestratorki medycznej. W roku 1998 stwierdzono u mnie chorobę zawodową. Musiałam zrezygnować z pracy na oddziale. W tym czasie przebywałam 2 lata na rencie z tytułu choroby zawodowej. W 2001 roku odebrano mi rentę, podjęłam wówczas pracę w poradni specjalistycznej na stanowisku rejestratorka–pielęgniarka w tym samym zakładzie pracy.
Od 2003 roku pracuję głównie w rejestracji z racji takiego zapotrzebowania personelu, czasami wynajdując obowiązki pielęgniarki. W chwili obecnej doszło w zakładzie pracy do zmiany prezesa. Stwierdził on, że zostanę przeszeregowana na rejestratorkę medyczną. Proszę o informację, czy jest to możliwe.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy pielęgniarka może być rejestratorką medyczną

Zmiana stanowiska pielęgniarki

Z treści pytania wynika, że obecnie jest Pani zatrudniona na stanowisku rejestratorka – pielęgniarka. Nowy prezes podmiotu leczniczego, w którym świadczy Pani pracę, zapowiedział przeszeregowanie i przeniesienie Pani na stanowisko rejestratorki medycznej. Z opisu stanu faktycznego wynika również, że ma Pani 59 lat. W związku z tym, na podstawie art. 39 Kodeksu cywilnego przysługuje Pani ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę.

 

Udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w przedstawionej sprawie możliwe jest dokonanie przeszeregowania uzależnione jest od tego, czy stanowisko rejestratorki i rejestratorki medycznej są wyszczególnione (np. w regulaminie pracy, regulaminie organizacyjnym) jako dwa odrębne stanowiska. Jeżeli tak jest, wówczas zmiana stanowiska wymagałaby dokonania zmiany umowy o pracę. W Pani przypadku taka zmiana mogłaby nastąpić jedynie na mocy porozumienia stron.

 

Stosownie do art. 29 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy „umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

 

1) rodzaj pracy;

2) miejsce wykonywania pracy;

3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;

4) wymiar czasu pracy;

5) termin rozpoczęcia pracy”.

 

Określenie rodzaju pracy jest niezbędnym elementem umowy o pracę, tzw. essentialia negotii czynności prawnej, która ma wpływ na ważność i skuteczność umowy o pracę. Może być on określony przez wskazanie konkretnego stanowiska, funkcji, jeżeli są one wyodrębnione w strukturze organizacyjnej zakładu pracy (np. w jego regulaminie organizacyjnym), zawodu, specjalności, opisu charakteru pracy lub czynności, które mają być wykonywane przez pracownika. Bez określenia rodzaju pracy nie byłoby wiadomo, jakiej pracy pracodawca może domagać się od pracownika. Zmiana stanowiska pracy wymaga dokonania zmiany umowy w tym zakresie. Zmiana umowy może nastąpić na mocy porozumienia stron (tzw. aneksu do umowy) albo w drodze wypowiedzenia zmieniającego.

Wypowiedzenie umowy starszemu pracownikowi

Stosownie do art. 39 pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

 

Szczególna ochrona trwałości zatrudnienia pracowników w wieku przedemerytalnym jest ochroną bezwzględną. Oznacza to, że w okresie ochronnym obowiązuje zakaz składania oświadczenia woli o wypowiedzeniu (definitywnym lub zmieniającym).

Przesunięcie na stanowisko rejestratorki

Podsumowując, jeżeli przesunięcie na stanowisko rejestratorki medycznej wiązałoby się ze zmianą stanowiska pracy, wówczas konieczne byłoby dokonanie zmiany umowy. Taka zmiana, z uwagi na obowiązującą Panią ochronę przedemerytalną, byłaby możliwa jedynie w przypadku zawarcia przez strony (pracodawcę i pracownika) porozumienia (aneksu) do umowy o pracę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III plus 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl