.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zespół muzyczny - jaką formę działalności wybrać, aby go założyć

• Autor: Elżbieta Gołąb

Zastanawiam się nad założeniem zespołu muzycznego grającego na weselach. W jakiej formie najlepiej zalegalizować taką działalność? Z jakimi to się wiąże kosztami? Jakie umowy zawierałbym z klientami i na jakich zasadach?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zespół muzyczny - jaką formę działalności wybrać, aby go założyć

Założenie zespołu muzycznego zajmującego się graniem na imprezach i weselach

Na wstępie należy zaznaczyć, że nie ma żadnych wymogów prawnych (ograniczeń) co do bycia członkiem zespołu muzycznego (nie trzeba posiadać wykształcenia muzycznego), jest to działalność gospodarcza jak każda inna.

Jeżeli zamierza Pan trudnić się graniem na imprezach i weselach (założyć zespół muzyczny), to powinien Pan w celu uniknięcia problemów z urzędem skarbowym zalegalizować tę działalność.

 

Oczywiście, jeżeli takie granie miałoby miejsce 2-3 razy do roku, nie opłaca się Panu zakładanie jakiejkolwiek formy działalności gospodarczej, lecz w takim przypadku powinna być zawierana umowa o dzieło osobno z każdym członkiem zespołu i zleceniodawca powinien odprowadzić podatek, a to mało kto będzie chciał robić (przed ślubem jest więcej zajęć niż myślenie o podatkach i składkach). Równocześnie nie może Pan (ani reszta członków zespołu) w takim przypadku wystawiać rachunku – musi być zwykła umowa cywilnoprawna.

 

Z uwagi na powyższe w Państwa przypadku działalność gospodarcza może być prowadzona jako jednoosobowa działalność gospodarcza, np. zarejestrowana na Pana, a członkowie zespołu byliby zatrudniani przez Pana na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych, takich jak umowa o dzieło. Może Pan także zawrzeć z innymi członkami zespołu spółkę cywilną, jawną lub z ograniczoną odpowiedzialnością.

Świadczenie usług muzycznych w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej

Z uwagi na najmniej skomplikowane procedury w tym przypadku wchodziłaby realnie w grę umowa spółki cywilnej lub jednoosobowa działalność gospodarcza. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej może Pan świadczyć usługi muzyczne (zespół grający na weselach itp). Przedmiotowe usługi należą do grupowania PKWiU „Usługi zespołów muzycznych”. Wynagrodzenie za ich świadczenie może być wypłacane w formie honorariów.

W takiej sytuacji może Pan albo zatrudnić członków zespołu (właściwie wykonawców) na etat, co wiąże się z koniecznością opłacania za nich pełnych składek na ZUS i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, albo za każdym razem zatrudniać ich na umowę o dzieło (a jeżeli oni także są przedsiębiorcami, to na zasadzie współpracy).

Jaką formę umowy z klientem może zawrzeć zespół muzyczny?

Chyba najkorzystniejszą formą umowy zawieranej z klientami w tym przypadku jest umowa o dzieło. Pański przychód byłby tym, co uzyska Pan od nowożeńców, kosztami uzyskania przychodu zaś byłoby to, co wypłaca Pan osobom zatrudnionym na umowę o dzieło, czyli dochodem do opodatkowania byłoby to, co zostało po tej operacji dla Pana. Z wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o dzieło musiałby Pan odprowadzić podatek, resztę (netto) wypłacałby Pan tej osobie.

Koszty to podatek i ZUS. Rozliczałby Pan to w zależności od wybranej formy opodatkowania dochodów. Jeżeli wybrałby Pan zasady ogólne, to zaliczkę na podatek dochodowy wpłaca się do 20. dnia każdego miesiąca po miesiącu, w którym uzyskano dochód.

Ulga w ZUS dla rozpoczynających działalność gospodarczą

Co do ZUS: jeżeli nie prowadził Pan wcześniej firmy, może Pan otrzymać ulgę – mógłby Pan płacić tylko część normalnej stawki. Jeżeli jest Pan zatrudniony na etat i ma pan pensję co najmniej najniższą krajową, to także płaci Pan obniżony ZUS.

Podstawowym kosztem prowadzenia działalności jest więc opłata do ZUS i urzędu skarbowego. Stawka zależy od wybranej formy opodatkowania i Pańskiej sytuacji zawodowej. Szczegółowo nie jestem w stanie jej określić, gdyż zależy ona od wielu czynników. Musi Pan przemyśleć, ile Pan może zarobić miesięcznie – na pewno musi Pan zarobić na ZUS (czyli minimum ok. 300 zł na miesiąc przy zastosowaniu ulgi, a ok. 800 zł bez ulgi).

Może Pan także starać się o dofinansowanie z urzędu pracy dla nowo otwartej firmy – na jakich zasadach i czy Panu ono przysługuje, dowie się Pan bezpośrednio w swoim urzędzie pracy.

Rejestracja działalności gospodarczej

Jeżeli decyduje się Pan na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej lub na spółkę cywilną (spółka taka nie ma osobowości prawnej, w związku z czym przedsiębiorcami są jej wspólnicy i oni zgłaszają się do gminy właściwej dla ich miejsca zamieszkania), należy zgłosić się do urzędu gminy Pańskiego miejsca zamieszkania w celu zarejestrowania działalności gospodarczej. Zgodnie z zasadą jednego okienka to urząd gminy prześle Pańskie zgłoszenie do urzędu skarbowego i urzędu statystycznego w celu nadania numeru REGON.

Korzystanie z utworów innych twórców przez zespół weselny

Ponieważ będzie Pan w pracy korzystał z utworów innych twórców (rozumiem, że nie będzie Pan grał swoich utworów), to należy pamiętać, że utwory te chronione są prawami autorskimi i podlegają ochronie. W związku z tym pojawia się problem tantiem na rzecz ZAIKS lub innego stowarzyszenia twórców.

Gdyby Pan miał popisaną umowę np. z domem weselnym, to wtedy taki dom prowadzący działalność polegającą na udostępnianiu pomieszczeń lub organizowaniu w pełni imprez weselnych lub innych rodzinnych i okazjonalnych itp., podczas których wykorzystywana jest chroniona muzyka, zobowiązany jest do zawarcia umowy licencyjnej na korzystanie z utworów muzycznych. Dom weselny lub restauracja, prowadząc zawodowo działalność usługową dotyczącą organizacji wesel, zobowiązany jest do zalegalizowania wszelkich aspektów świadczonej usługi.

Umowa dotycząca usługi grania na weselu

Umowa dotycząca usługi grania na weselu zawarta byłaby między Panem X i Panią Y (lub np. samym Panem X lub samą Panią Y – nowożeńcami) a np. Zespołem X Jan Nowak (taką nazwą, jaką Pan będzie miał we wpisie w ewidencji działalności gospodarczej).

W sytuacji gdy nowożeńcy zdecydują się samodzielnie organizować wesele i oni angażują kapelę, oczywiście płacąc jej za granie, to także oni są odpowiedzialni za uzyskanie zezwolenia (licencji) na korzystanie z utworów i zapłatę wynagrodzeń autorskich (tzw. tantiem) za wykonane utwory, lecz w praktyce nikt o tym nie myśli, w związku z czym, by uniknął Pan ewentualnych kłopotów, warto uzyskać taką licencję. W takim przypadku to Pan będzie zobowiązany odprowadzić tantiemy za wesele zgodnie z zawartą umową.

Ma to zasadnicze znaczenie, gdyż w przypadku kapeli świadczącej usługi weselne może znaleźć zastosowanie art. 422 Kodeksu cywilnego (odpowiedzialność korzystającego ze szkody; szkodą jest naruszenie praw autorskich) i zasada pierwszorzędnej odpowiedzialności profesjonalisty parającego się określonymi usługami. Tak więc kapela zawodowo i regularnie świadcząca usługę muzyczną na weselach powinna posiadać licencję ZAIKS na wykonywanie utworów i odprowadzać wynagrodzenia autorskie za granie na weselach, bez względu na to, gdzie się to granie odbywa.

Odpowiedzialność za naruszenie majątkowych praw autorskich

Przywilejem twórcy, posiadającego tzw. wyłączne prawa do swego utworu, jest możliwość zgłoszenia roszczenia z tytułu naruszenia jego praw autorskich do każdego, kto z tego naruszenia skorzystał choćby pośrednio.

 

Ma istotne znaczenie, bowiem odpowiedzialność za naruszenie majątkowych praw autorskich, czyli wykonywanie cudzych utworów bez zezwolenia, obejmuje roszczenia opisane w art. 79 ustawy o ochronie praw autorskich i pokrewnych (wydanie uzyskanych korzyści, podwójne lub potrójne wynagrodzenie). Prawo przewiduje także odpowiedzialność karną opisaną w art. 115 ust. 3 lub art. 116 wyżej wymienionej ustawy. Także warto o to zadbać wcześniej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Elżbieta Gołąb

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w prawie konsumenckim (reklamacje, gwarancje, źle wykonane usługi, wadliwe towary). Dzięki 3-letniej pracy w biurze powiatowego rzecznika konsumentów zna prawo konsumenckie nie tylko w teorii, ale przede wszystkim w praktyce. Udziela porad również z zakresu prawa administracyjnego, karnego, cywilnego i rodzinnego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu