Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pełnomocnik i świadek w jednej osobie

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 28.02.2016

Czy w postępowaniu administracyjnym o wymeldowanie pełnomocnik strony może być świadkiem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W postępowaniu administracyjnym świadkiem może być jedynie osoba fizyczna, nie będąca stroną w toczącej się sprawie administracyjnej (przesłuchanie stron stanowi bowiem inny środek dowodowy).

 

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (art. 82-83) świadkami nie mogą być:

1) osoby niezdolne do spostrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń;

2) osoby obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych na okoliczności objęte tajemnicą, jeżeli nie zostały w trybie określonym obowiązującymi przepisami zwolnione od obowiązku zachowania tej tajemnicy;

3) duchowni co do faktów objętych tajemnicą spowiedzi.

 

Nadto niektórym osobom ustawodawca przyznał prawo odmowy zeznań, czy odpowiedzi na pytanie. Mianowicie z takiego prawa może skorzystać małżonek strony, wstępni (rodzice, dziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki) i rodzeństwo strony oraz jej powinowaci pierwszego stopnia (czyli teściowie), jak również osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Prawo odmowy zeznań trwa także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Natomiast świadek może odmówić odpowiedzi na pytania, gdy odpowiedź mogłaby narazić jego lub jego bliskich wymienionych wyżej na odpowiedzialność karną, hańbę lub bezpośrednią szkodę majątkową albo spowodować naruszenie obowiązku zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej.

 

Przed odebraniem zeznania organ administracji publicznej uprzedza świadka o prawie odmowy zeznań i odpowiedzi na pytania oraz o odpowiedzialności za fałszywe zeznania.

 

Inne osoby niż wyżej wymienione nie mają prawa odmówić zeznań w charakterze świadka.

 

Podsumowując, zważywszy na powyższe należy stwierdzić, iż pełnomocnik strony w postępowaniu administracyjnym może być świadkiem w tym postępowaniu.

 

Przyjmuje się, iż pełnomocnik zastępuje wprawdzie stronę w czynnościach, nie jest jednak stroną postępowania i swoją wiedzę na temat przedmiotu tego postępowania może komunikować jedynie jako świadek.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 - 4 =

»Podobne materiały

Rekompensata za majątek na Kresach

Niedawno znalazłam dokument należący do mojego nieżyjącego już ojca, który pochodził z Kresów Wschodnich. Z dokumentu tego wynika, że ojciec pozostawił tam majątek. Wiem też, że na początku lat 90. ojciec ubiegał się o rekompensatę za majątek na Kresach, jednak otrzymał wtedy odmowę. Niedawno

 

Brak zgody zarządu dróg na remont budynku

Jestem właścicielem murowanego domu (ok. 80-letniego) usytuowanego przy drodze wojewódzkiej, która powstała już po jego wybudowaniu. Złożyłem do starostwa zgłoszenie robót budowlanych, które mają na celu ulepszenie budynku. Otrzymałem postanowienie, w którym nałożono na mnie obowiązek uzupełnienia w

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »