.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pobyt na stałe w Anglii a zakup pod wynajem kamienicy w Polsce

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 09.06.2021 • Zaktualizowane: 09.06.2021

Mieszkam wraz z rodziną w Anglii, mam wyłącznie polskie obywatelstwo. Pracuję na umowę o pracę, a ponadto mam jeszcze spółkę limited. Trafiła mi się okazja kupić w Polsce kamienicę, w skład której wchodzą 3 mieszkania pod wynajem osób prywatnych, a gdy obecny właściciel się wyprowadzi, będzie można utworzyć jeszcze 2, czyli byłoby 5. A ponadto w kamienicy są jeszcze 3 lokale pod wynajem handlowo-usługowy. Zysk z wynajmu wyniósłby ok. 10 tys. zł miesięcznie. Jaka w mojej sytuacji forma zakupu byłaby najkorzystniejsza, aby uniknąć podwójnego opodatkowania od dochodu w Polsce? Czy kupić tę nieruchomość jako osoba prywatna z UK, czy jako limited company?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pobyt na stałe w Anglii a zakup pod wynajem kamienicy w Polsce

Opodatkowanie przychodów z najmu nieruchomości w Polsce polskiego nierezydenta

Przeanalizujmy dwie opcje, czyli zakup prywatny oraz zakup firmowy – w zasadzie innych możliwości nie ma, ponieważ niezależnie od przyjętej formy organizacyjnej przedsiębiorstwa skutki będą analogiczne.

 

W zakresie zakupu i następnie wynajmu prywatnego wskażmy, że zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy PIT – osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Natomiast zgodnie z art. 3 ust. 2b pkt 4 ustawy PIT – za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w ust. 2a, uważa się w szczególności dochody (przychody) z położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości.

 

W konsekwencji przychody z najmu nieruchomości położonej w Polsce i prowadzonej przez polskiego nierezydenta podlegają opodatkowaniu w RP.

 

Wynajem lokali w Polsce przez brytyjską spółkę – opodatkowanie

Teraz przeanalizujmy sytuację z perspektywy spółki limited. Otóż zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy CIT – podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W myśl art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy CIT – za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w ust. 2, uważa się w szczególności dochody (przychody) z położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości.

 

Jak zatem widać, również zagraniczna spółka, która osiąga dochody z tytuły wynajmu nieruchomości położonej w Polsce, podlega opodatkowaniu w Polsce.

 

Polsko-brytyjska umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

Odnieśmy się następnie do polsko-brytyjskiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Otóż jak podaje art. 6 tejże umowy:

 

„1. Dochód osiągany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z majątku nieruchomego (włączając dochód z gospodarstwa rolnego lub leśnego) położonego w drugim Umawiającym się Państwie, może być opodatkowany w tym drugim Państwie.

2. Określenie »majątek nieruchomy« ma takie znaczenie, jakie nadaje mu prawo tego Umawiającego się Państwa, na terytorium którego dany majątek jest położony. Określenie to obejmuje w każdym przypadku mienie przynależne do majątku nieruchomego, żywy i martwy inwentarz gospodarstw rolnych i leśnych, prawa, do których mają zastosowanie przepisy prawa powszechnego dotyczące własności ziemi, prawa użytkowania majątku nieruchomego, jak również prawa do stałych lub zmiennych świadczeń z tytułu eksploatacji lub prawa do eksploatacji złóż mineralnych, źródeł i innych zasobów naturalnych: statki morskie i statki powietrzne nie stanowią majątku nieruchomego.

3. Postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu stosuje się do dochodu osiągniętego z bezpośredniego użytkowania, dzierżawy lub innego rodzaju użytkowania majątku nieruchomego.

4. Postanowienia ustępów 1 i 3 niniejszego artykułu stosuje się również do dochodu z majątku nieruchomego przedsiębiorstwa.”

 

Jak zatem widać, również umowa międzynarodowa zrównuje skutki podatkowe w przypadku dochodu z wynajmu nieruchomości położonej w RP. Zatem niezależnie czy będzie to wynajem prowadzony w formie najmu prywatnego, czy też wynajem w formie najmu w ramach przedsiębiorstwa, z obu wariantów, zarówno z treści polskich przepisów, jak i z treści umowy międzynarodowej, wynika, że tego rodzaju dochód podlega opodatkowaniu w Polsce.

 

Metoda proporcjonalnego odliczenia

Oczywiście nie wyklucza to również opodatkowania w kraju Pana rezydencji. To jednak będzie niwelowane przez metodę unikania podwójnego opodatkowania. Począwszy od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje metoda proporcjonalnego odliczenia. Oznacza to, że od brytyjskiego podatku w kraju rezydencji może Pan odliczyć polski podatek zapłacony w kraju źródła dochodu. W ten sposób dochodzić będzie to unikania podwójnego opodatkowania.

 

W mojej ocenie obowiązujące regulacje na gruncie przepisów krajowych oraz międzynarodowych nie oferują takiej formy prowadzenia najmu, która pozwalałaby uniknąć podwójnego opodatkowania na poziomie polskich regulacji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem + dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »