.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy należy się odprawa za zwolnienie z pracy i odprawa emerytalna?

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 22.05.2021 • Zaktualizowane: 22.05.2021

Mam 63 lata, posiadam rentę po zmarłym mężu i ustalone prawo do emerytury, choć na nią jeszcze nie przeszłam. Od 25 lat jestem zatrudniona w spółce z o.o. jako specjalista ds. finansowych. Obecnie moje stanowisko jest likwidowane i jestem do zwolnienia. Zależy mi na pracy, ponieważ moja emerytura będzie niska, a renta po mężu jeszcze niższa. Zaproponowano mi przejście na rejestratorkę do przychodni, ale znacznie stracę na uposażeniu – 20% premii. Najbardziej obawiam się jednak, że nie podołam nowym obowiązkom. Dlatego się waham, co zrobić i stąd moje pytania: Czy odchodząc na emeryturę otrzymałabym w opisanej sytuacji jakieś odszkodowanie, gdybym propozycji pracy nie przyjęła? Czy otrzymałabym również odprawę emerytalną? Szefowa twierdzi, że odprawę emerytalną tak, a odszkodowania nie, bo dostanę 3-miesięczne wypowiedzenie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy należy się odprawa za zwolnienie z pracy i odprawa emerytalna?

Odprawa dla zwalnianego pracownika

Okres wypowiedzenia rzeczywiście nie pozwala na wypłatę odszkodowania, ale nie ma znaczenia dla ewentualnej odprawy za zwolnienie, o ile spółka, w której Pani pracuje, zatrudnia co najmniej 20 pracowników.

 

Na podstawie art. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych przepisy ustawy stosuje się przy rozwiązaniu umowy o pracę przez pracodawcę zatrudniającego powyżej 20 pracowników z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

1) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,

2) 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100 jednakże mniej niż 300 pracowników,

3) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

 

Przepisy te stosuje się także do zwolnień indywidualnych, jeżeli jedynymi przyczynami wypowiedzenia są te leżące po stronie pracodawcy.

 

Wysokość odprawy za zwolnienie

W takim wypadku odprawa wynosi równowartość:

 

1) miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,

2) 2-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,

3) 3-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

 

W mojej opinii, nawet gdyby Pani zaproponowano nowe warunki pracy na podstawie wypowiedzenia zmieniającego, a Pani by ich nie przyjęła, odprawa powinna się Pani należeć (o ile pracodawca zatrudnia co najmniej 20 osób), bo nowe warunki są rażąco gorsze niż poprzednie.

 

Odprawa emerytalna dla pracownika

Co do odprawy emerytalnej – zgodnie z art. 92(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, o ile nie otrzymał on tej odprawy wcześniej. Jeśli zatem Pani wcześniej nie otrzymała odprawy emerytalnej, teraz należy ją Pani wypłacić.

 

Podsumowując: jeśli po rozwiązaniu umowy otrzyma Pani emeryturę, której wcześniej Pani nie pobierała – odprawa Pani przysługuje.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX minus 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl