.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zakup niepublicznego przedszkola - zmiana organu prowadzącego

• Opublikowano: 02-04-2022 • Autor: Radca prawny Katarzyna Nosal

Mam problem z przeprowadzeniem od strony formalnej przekazania pomiędzy dwoma osobami fizycznymi prawa do prowadzenia niepublicznego przedszkola. Prowadzę już inne takie placówki, a teraz pojawiła się okazja zakupu przedszkola niepublicznego prowadzonego przez inną osobę prywatną. Przedszkole mieści się w budynku, który należy do osoby trzeciej. Zatem z właścicielem budynku podpiszę nową umowę najmu. Wiem, że trzeba dokonać zmian w urzędzie, ale nie jestem pewna, jak ma wyglądać umowa zakupu niepublicznego przedszkola. Proszę o wyjaśnienie tego zagadnienia i o wskazówki.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zakup niepublicznego przedszkola - zmiana organu prowadzącego

Zmiana organu prowadzącego przedszkole – aspekt administracyjny

Problemem jest to, że w zakresie zmiany organu prowadzącego placówkę oświatową niepubliczną nie ma szczegółowych regulacji. Gminy wprawdzie już wypracowały pewien model postępowania, jednak dotyczy to aspektów administracyjnych, a nie cywilistycznych. Jak się domyślam, Panią interesuje właśnie ta kwestia. Zacznę jednak od aspektów administracyjnych.

 

Artykuł 168 ust. 14 ustawy – Prawo oświatowe stanowi, że w przypadku zmiany organu prowadzącego szkołę lub placówkę wniosek o zmianę danych, o których mowa w ust. 4 pkt 1, składa, nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem zmiany organu prowadzącego, osoba dotychczas prowadząca szkołę lub placówkę. W przypadku zgonu osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę wniosek składa osoba, która została wskazana w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4a lub 4b, w terminie 14 dni od dnia zgonu. Procedura szczegółowa i dokumenty niezbędne dla dokonania takiej zmiany określane są przez gminy. Na stronach internetowych jednostek samorządu terytorialnego można zauważyć, że nawet w przypadku zmiany podmiotu, która nie wynika ze zgonu dotychczasowego podmiotu prowadzącego, gminy oczekują złożenia oświadczenia podmiotu prowadzącego dotychczasowego o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z prowadzenia niepublicznej placówki oświatowej. Oświadczenie takie podpisuje dotychczasowy i przyszły prowadzący. Mając na uwadze, że jest to oświadczenie obu stron i przekazujący oświadcza w nim, że zrzeka się wszystkich praw i obowiązków, można uznać, że to jest właśnie rodzaj umowy o przekazaniu placówki do prowadzenia.

 

Z drugiej jednak strony, ze względu na fakt, że przeniesienie łączy się z różnego rodzaju zagrożeniami, odpowiedzialnością za ewentualne szkody, a także przeniesieniem rzeczy określonych według protokołów – warto rzeczywiście odrębnie zawrzeć umowę, która te kwestie cywilistyczne między Państwem ustali.

 

W Kodeksie cywilnym znajduje się m.in. art. 551 definiujący przedsiębiorstwo. Zgodnie z nim przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, a obejmuje m.in. indywidualne oznaczenie, czyli nazwę przedsiębiorstwa, własność nieruchomości i ruchomości, praw wynikających z umów najmu czy dzierżawy, koncesje, zezwolenia, licencje, księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Umowa o cechach umowy sprzedaży – przeniesienie własności majątku, praw niematerialnych, umów o pracę

Jednak zgodnie z art. 170 ust. 1 Prawa oświatowego (a wcześniej także z przepisami ustawy o systemie oświaty) – prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu oraz innej formy wychowania przedszkolnego nie jest działalnością gospodarczą. Wobec tego upada podstawowy element definicji przedsiębiorstwa z Kodeksu cywilnego, czyli cel, jakim jest prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Nie można zatem wprost zastosować przepisu o przedsiębiorstwie z Kodeksu cywilnego do transakcji zmiany organu prowadzącego, ale można się nim posiłkować w zakresie choćby elementów, które należy ująć przy takim przeniesieniu. Poza tym tworząc taką umowę trzeba kierować się przede wszystkim zapisami dotyczącymi umów sprzedaży. W ramach takiego przeniesienia placówki do prowadzenia przenosi się majątek i prawa związane z przenoszoną placówką (w tym element pracowniczy, o czym dalej w tekście). W umowie takiej sugeruję zawrzeć zatem zapisy dotyczące przedmiotu przeniesienia zawierający elementy materialne (ruchomości, ewentualne nieruchomości, prawa niemajątkowe, takie jak licencje, prawa do bazy klientów), ale także zasady zmiany strony w umowach zawartych przez dotychczasowy organ prowadzący z osobami trzecimi.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu