.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Skreślenie z listy studentów - odwołanie i ponowne rozpatrzenie sprawy

• Opublikowano: 08-03-2023 • Autor: Radca prawny Katarzyna Nosal

W ubiegłym tygodniu syn dostał decyzję o skreśleniu z listy studentów. Był w szoku, bo według ocen, które miał wpisane w systemie, wszystko było zaliczone. Szybko wydrukował odwołanie od decyzji i zaniósł razem ze rzutem ekranu ocen do dziekanatu. Niestety, nie doczytał decyzji, a w niej była informacja, że może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. On zamiast napisał wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożył odwołanie od decyzji skreślenia z listy studentów. Jak wycofać to błędne odwołanie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Skreślenie z listy studentów - odwołanie i ponowne rozpatrzenie sprawy

Skreślenie z listy studentów – tryb administracyjny

Skreślenie z listy studentów następuje w trybie administracyjnym. Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (K.p.a.) wskazują, jakie elementy ma zawierać pismo w takim postępowaniu. Zgodnie z art. 63 K.p.a. podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, również w przypadku złożenia podania w postaci elektronicznej, i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Na bazie tego przepisu uważa się, że to treść pisma – wyrażone żądanie determinuje rodzaj postępowania, a nie jego tytuł.

 

Uznanie złożonego wniosku, mimo błędnego tytułu

Innymi słowy, jeśli nawet jakieś pismo zostało nazwane odwołaniem, ale z jego treści wynika, że strona żąda uchylenia wydanej decyzji, a w danym przypadku do uchylenia może dojść właśnie poprzez ponowne rozpatrzenie sprawy – to organ publiczny powinien uznać takie pismo za wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub, jeśli ma w tym zakresie wątpliwości, wezwać stronę do sprecyzowania żądania. Dla przykładu warto wskazać jeden z wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego odnoszący się wprawdzie do pism w postępowaniu przed sądami administracyjnymi:

 

„Sąd nie może odrzucić pisma nazwanego zażaleniem, w sytuacji gdy właściwym środkiem zaskarżenia jest skarga kasacyjna, jeśli pismo to spełnia warunki niezbędne do uznania go za skargę kasacyjną”. W innym wyroku stwierdzono: „Sam fakt zatytułowania pism błędnie jako »odwołanie« nie może pozbawiać go charakteru ponaglania. Charakter procesowy pisma należy bowiem odczytywać zgodnie z jego treścią, a nie tytułem” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 17 czerwca 2021 r. sygn. akt III SAB/Kr 18/21.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Złożenie właściwego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez rektora uczelni

Zatem Rektor powinien potraktować pismo Pani syna właśnie jako wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, aczkolwiek nie znam dokładnie treści pisma przesłanego przez syna. Aby jednak niepotrzebnie się nie stresować, skoro termin na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jeszcze nie upłynął, proponuję złożenie w tym terminie (najlepiej jak najszybciej) pisma, w którym syn wniesie o potraktowanie jego pisma z dnia … jako właściwego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, albowiem błędnie pismo to zostało nazwane odwołaniem. Można ponowić argumentację i jeszcze raz dołączyć dowody. W ten sposób, gdyby rektor miał wątpliwości co do charakteru pisma, kwestia ta zostanie wyjaśniona jeszcze w terminie i nikt nie będzie mógł zarzucić, że coś zostało złożone po terminie. Oczywiście w takim przypadku udałoby się udowodnić przed sądem, że nic takiego nie maiło miejsca, ale po co stres, nerwy i strata części semestru.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu