.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Umowa pożyczki w rodzinie a podatek

• Opublikowano: 01-03-2023 • Autor: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Zamierzam udzielić rodzinie (dokładnie synowi) pożyczki na budowę domu. Czy mogę ją udzielić na okres 10 lat? Nigdzie nie znalazłam określenia czasu takiej pożyczki. Czy umowa powinna zostać spisana pomiędzy mną i moim małżonkiem a synem i jego żoną? Czy mam obowiązek zapłaty podatku PCC?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Umowa pożyczki w rodzinie a podatek

Termin zwrotu pożyczki

Termin zwrotu pożyczki strony uzgadniają dowolnie na zasadzie swobody umów. Może być spłacana przez wiele lat, w tym nawet ratalnie. Nie ma ku temu przeszkód. Ważne, by zachować formę pisemną, ponieważ zgodnie z art. 720 § 2 Kodeksu cywilnego „umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej”. Jest to ważne w celach dowodowych na wypadek kontroli z US wobec syna i konieczności tłumaczenia, skąd ma pieniądze.

 

Umowę spisuje się pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą. Jeśli pożycza Pani pieniądze z majątku wspólnego wraz z mężem, to pożyczkodawcą jest Pani i mąż. Jeśli pieniądze są pożyczane tylko synowi, to tylko on jest pożyczkobiorcą; jeśli jemu i jego żonie to razem są pożyczkobiorcami.

Podatek PCC od pożyczki

Zgodnie z art. 1. ust.1 pkt 1 lit. b ustawy o PCC podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a obowiązek podatkowy każdorazowo spoczywa na biorącym pożyczkę. Osoba udzielająca pożyczki jest zwolniona z opodatkowania.

 

W przypadku pożyczki od rodziny kluczowe znaczenie dla ustalenia obowiązku podatkowego ma stopień pokrewieństwa oraz kwota udzielonej pożyczki. Jeżeli kwota pożyczki nie przekroczy 10 434 zł, a pożyczkodawcą jest krewny zaliczony do I grupy podatkowej – przysługuje zwolnienie z podatku PCC. Zatem ze zwolnienia z zapłaty PCC może skorzystać każdy pożyczkobiorca, który otrzymał pożyczkę pieniężną od osób z I grupy podatkowej, do której zaliczamy małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów, ale jeśli pożyczka nie przekracza kwoty wolnej, tj. 10 434 zł (łącznie z wartością pożyczek pieniędzy lub rzeczy z ostatniego okresu i 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiła ostatnia pożyczka od tej samej osoby).

 

Dodatkowo pożyczkobiorca musi złożyć deklarację PCC-3 (w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy pożyczki i udokumentowania otrzymania pieniędzy przez biorącego pożyczkę w określonej formie, np. dowodem przekazania pieniędzy na jego rachunek płatniczy i najlepiej umową.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zwolnienie z zapłaty podatku

Pożyczki udzielone od najbliżej rodziny (czyli węższego kręgu niż I grupa podatkowa) w kwocie przekraczającej 10 434 zł podlegają opodatkowaniu wg stawki 0,5% podatku PCC, chyba że:

  • syn jako członek najbliższej rodziny złoży deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-3 w urzędzie skarbowym w terminie 14 dni od daty dokonania czynności,
  • syn udokumentuje otrzymanie pieniędzy na rachunek bankowy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

 

Natomiast możliwość uniknięcia opodatkowania w przypadku kwoty przekraczającej 10 434 zł dotyczy wyłącznie pożyczek udzielonych w grupie osób, o jakich mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, czyli małżonków, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma, macochę – niezależnie od wysokości uzyskanej pożyczki. Zwolnienie z podatku PCC ponad ww. kwotę nie dotyczy pożyczek udzielonych między teściami i synową.

 

Wynika to z art. 9 pkt 10 ustawy o PCC:

 

„Zwalnia się od podatku następujące czynności cywilnoprawne – pożyczki udzielane:

b) w formie pieniężnej na podstawie umowy zawartej między osobami, o których mowa w art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021 r., poz. 1043), w wysokości przekraczającej kwotę, określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, pod warunkiem:

  • złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności, z wyłączeniem przypadku, gdy umowa została zawarta w formie aktu notarialnego,
  • udokumentowania otrzymania pieniędzy przez biorącego pożyczkę dowodem przekazania na jego rachunek płatniczy lub na inny jego rachunek w banku, lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo przekazem pocztowym.

c) na podstawie umowy zawartej między osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej do wysokości kwoty niepodlegającej opodatkowaniu – na zasadach określonych w przepisach o podatku od spadków i darowizn”.

 

Art. 4a stanowi o małżonku, zstępnych, wstępnych, pasierbach, rodzeństwu, ojczymie i macosze. Zatem, jeśli syn dopełni ww. formalności, skorzysta ze zwolnienia niezależnie od tego, jak wysoka będzie pożyczka, zaś synowa tylko gdyby nie przekroczyła kwoty 10 434 zł jako osoba zaliczona do I grupy podatkowej.

 

Jeśli więc pożyczka ma być wysoka, ponad ww. kwotę, to podatkowo korzystniej, aby pożyczkobiorcą w umowie i tytule przelewu był tylko syn, bo wówczas nie powstanie konieczność zapłaty podatku PCC, ale oczywiście trzeba dopilnować warunków, tj. syn musi dopilnować złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności oraz udokumentować fakt otrzymania pieniędzy dowodem przekazania na jego rachunek płatniczy lub na inny jego rachunek w banku albo w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, lub przekazem pocztowym.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 + VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu