.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Jaka umowa z muzykiem - umowa o dzieło czy umowa zlecenie?

• Opublikowano: 01-03-2023 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Jestem właścicielem i prowadzę zespół weselny, który gra tylko covery. Czy mogę zawierać z muzykami zespołu umowy o dzieło, czy jednak tylko umowy-zlecenia? Czy ZUS może podważać takie umowy o dzieło?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Jaka umowa z muzykiem - umowa o dzieło czy umowa zlecenie?

Umowa o dzieło jako umowa rezultatu

Nie sposób się w 100% zabezpieczyć przed ewentualnością zanegowania umowy o dzieło przez ZUS, dlatego tak istotne jest jej prawidłowe sformułowanie. Nawet jeśli ZUS zakwestionuje umowy, należy odwołać się do sądu.

 

W myśl art. 627 Kodeksu cywilnego (K.c.) – przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. W odróżnieniu od innych umów o świadczenie usług umowa o dzieło wymaga, aby starania przyjmującego zamówienie doprowadziły w przyszłości do konkretnego, indywidualnie oznaczonego rezultatu jako koniecznego do osiągnięcia. Dzieło, które jest zgodnie z umową rezultatem zamierzonym przez strony, może przyjmować postać materialną lub niematerialną. Zawsze jednak w umowie winien być to z góry określony przez strony rezultat działania jednej z nich. W doktrynie wskazuje się na kilka istotnych cech dzieła w rozumieniu art. 627 K.c. i następne. Przede wszystkim musi mieć ono charakter samoistny i na tyle ucieleśniony, żeby dzieło nadawało się do oddania i odbioru. Ponadto winno mieć takie cechy, które umożliwiałyby zastosowanie względem niego przepisów o odpowiedzialności za wady, stosownie do przepisów regulujących umowę o dzieło. Po trzecie wreszcie, winno być obiektywnie osiągalne i w konkretnych warunkach pewne.

 

W wypadku umowy o dzieło przyjmujący zamówienie wykonuje dzieło samodzielnie i nie podlega przy jego wykonywaniu kierownictwu zamawiającego.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Kryterium podmiotowe dla umowy o dzieło

Co do zasady, nie jest niemożliwe zawarcie z członkiem zespołu umowy o dzieło, podobna sprawa była już rozpatrywana przez sądy na korzyść właśnie umowy o dzieło (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 kwietnia 2022 r., sygn. akt II GSK 278/22).

 

Sąd Najwyższy w wyroku z 13 marca 1967 r. (sygn. akt I CR 500/66) stwierdził, że umowa, w której strona zobowiązuje się do wykonania określonej produkcji artystycznej za wynagrodzeniem, ma cechy umowy o dzieło, a nie umowy-zlecenia. Treścią bowiem zobowiązania wykonawcy nie jest samo podjęcie i wykonywanie określonych czynności, lecz oznaczony w umowie ich wynik w postaci wystawienia widowiska odpowiadającego pewnym z góry ustalonym warunkom.

 

Ponadto, NSA w ww. wyroku uznał, że „kwestią równie istotną dla odróżnienia umowy o dzieło od umowy-zlecenia jest kwestia podmiotowa. Niebagatelne bowiem znacznie dla wykonania zamówionego dzieła będą mieć predyspozycje przyjmującego zamówienie – jego zawód, specyficzne umiejętność czy też biegłość, a wręcz kunszt, jakim cechują się wytwory poczynione przez zleceniobiorcę. Niewątpliwie w przypadku umów o dzieło przywołane kryteria mają kluczowe znaczenie w odróżnieniu od strony podmiotowej umów-zlecenia, gdzie osobiste wykonanie zamówienia nie ma takiego znaczenia. Oczywistym jest, że płatnik zaproponował muzykowi udział w spektaklu z uwagi na szczególne uzdolnienia, warsztat i sposób interpretacji oraz wykonanie partii w utworach muzycznych. Tym samym do zawartej pomiędzy wymienionymi podmiotami umowy w pełni zastosowanie ma przywołane kryterium podmiotowe charakterystyczne dla umowy o dzieło.

 

Przywołana specyfika tworzenia lub odtwarzania rozumianego jako osobiste i niepowtarzalne z uwagi na cechy wykonawcy podejście do wykonania istniejącego już utworu, wpływa również, zdaniem NSA, na możliwość ścisłego i precyzyjnego określenia przedmiotu umowy o dzieło w treści zawieranej umowy. Trudno bowiem zakładać, że w umowie da się skrupulatnie opisać mające powstać dzieło, aby później poddać krytycznej ocenie sposób wykonania umowy, szczególnie gdy wykonanie dzieła ma charakter scenicznego »wykonania na żywo«”.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 - 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu