Mamy 10 755 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przejście z renty na świadczenie kompensacyjne

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 25.07.2019

Mam 51 lat. Mój staż pracy w zawodzie nauczyciela wynosi 30 lat. Staram się o rentę z powodu poważnej choroby. W wieku 55 lat mogłabym przejść na świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli. Czy przejście na świadczenie kompensacyjne z renty jest to możliwe, czy trzeba być nauczycielem czynnym zawodowo?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Przejście z renty na świadczenie kompensacyjne

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zgodnie z art. 4 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych „świadczenie przysługuje nauczycielom, którzy spełnili łącznie następujące warunki:

 

1) osiągnęli wiek, w przypadku kobiet – 55 lat;

2) mają okres składkowy i nieskładkowy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120), zwanej dalej »ustawą o emeryturach i rentach z FUS«, wynoszący 30 lat, w tym 20 lat wykonywania pracy w jednostkach, o których mowa w art. 2 pkt 1, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć;

3) rozwiązali stosunek pracy”.

 

Jak wyraził w wyroku z dnia 9 grudnia 2015 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, sygn. akt III AUa 1446/15: „Nabycie prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest możliwe tylko w przypadku spełniania w dacie decyzji łącznie wszystkich warunków, o których stanowi przepis art. 4 ustawy z 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, tj. wymaganego wieku, stażu ubezpieczeniowego, w tym określonego stażu pracy w charakterze nauczyciela oraz wykazania rozwiązania stosunku pracy. W razie negatywnej oceny choćby jednej z wymienionych wyżej przesłanek, prawo do świadczenia nie powstaje”.

 

Art. 7 ustawy stanowi: 

 

„1. Prawo do świadczenia powstaje z dniem spełnienia warunków wymaganych do nabycia tego prawa.

2. W przypadku pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego prawo do świadczenia powstaje z dniem zaprzestania pobierania tego zasiłku lub świadczenia”.

 

Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 7 października 2015 r., sygn. akt III AUa 1355/15,, że „o powstaniu prawa do świadczenia kompensacyjnego z mocy ustawy z 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych decyduje w istocie chwila rozwiązania stosunku pracy nauczyciela nie zaś moment zgłoszenia wniosku o to świadczenie”.

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 29 września 2016 r., sygn. akt: III UK 232/15:

 

„1. Analiza treści art. 4 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 1 ustawy z 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych skłania do postawienia tezy, że prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego przysługuje tylko tym nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym, którzy w dacie rozwiązania ostatniego stosunku pracy nauczycielskiej mieli status pracownika wymienionych (w przepisie art. 2 pkt 1 ww. ustawy) placówek oświatowych i jednocześnie – przy spełnieniu pozostałych kryteriów wieku oraz ogólnego stażu składkowego i nieskładkowego – legitymują się co najmniej 20 letnim okresem pracy w tychże jednostkach w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć”.

 

Natomiast przedmiotem art. 17 została objęta sytuacja, gdy nauczyciel spełnia jednocześnie warunki do otrzymania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz świadczenia w postaci: renty, uposażenia w stanie spoczynku, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub innego świadczenia o charakterze emerytalnym lub rentowym, ustalonego na podstawie odrębnych ustaw. Wówczas nauczycielowi przysługuje tylko jedno z tych świadczeń. Co do zasady należne jest świadczenie wyższe, niemniej na wniosek nauczyciela może mu zostać przyznane świadczenie w niższej wysokości.

 

Tak więc nie widzę powodu, aby ZUS odmówił prawa do świadczenia kompensacyjnego z powodu pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 minus IX =

»Podobne materiały

Wyrównanie renty rodzinnej należnej synowi i córce

Córka uprawniona do renty rodzinnej przerwała naukę w marcu 2009 r. Następnie podjęła studia od października tegoż roku. ZUS naliczył obecnie zwrot nadpłaty renty od kwietnia do września 2009 r. z powodu niezgłoszenia przerwania nauki. Do renty rodzinnej uprawniony jest cały czas małol

Decyzja ZUS i odwołanie do sądu

Złożyłam odwołanie do sądu od decyzji ZUS, w której nie przyznano mi renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, określając, że jestem tylko częściowo niezdolna. Z tym się zupełnie nie zgadzam, ponieważ mój stan zdrowia nie pozwala mi podjąć się żadnej pracy. Czekam na roz

Prawo do renty rodzinnej a pieniądze ze sprzedaży mieszkania

Otrzymuję rentę rodzinną po mężu. Niedawno sprzedałam mieszkanie, które weszło w skład spadku po zmarłym. Mój dochód wynosi 75 tys. zł. Czy renta może z tego powodu zostać mi cofnięta?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »