.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Rezygnacja ze zleconego projektu z powodu opóźnienia wykonawcy

• Opublikowano: 07-03-2023 • Autor: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Kupiłem projekt mieszkania, miałem go otrzymać w ciągu trzech tygodni, a trwa to już ponad trzy miesiące. Wykonawca co jakiś czas przysyła zdjęcia, z których nic nie wynika, rozmowa telefoniczna wygląda tak, że gość krzyczy do słuchawki i czyta coś ze strony firmy oraz mi wmawia, że to ja jestem wszystkiemu winny, nie pozwala zadać pytania. Są bezczelni i wygląda na to, że dobrze się przy tym bawią. Drugi raz z powodu ich nieterminowości odwołałem ekipę budowlaną. Kiedy poprosiłem o jedno chociaż gotowe pomieszczenie, odpowiedziano mi, że mogłem dopłacić i mieć szybciej. Poczułem, jakby to był szantaż – dopłać, albo będziemy cię zwodzić”, co zresztą robią. Zrezygnowałem miesiąc temu z dalszych poprawek co do trzech pomieszczeń, bo nie mam już czasu, a przede wszystkim dlatego, że remont musiałem rozpocząć, niestety, według mojego własnego projektu. W zamian poprosiłem o specyfikację do tego, co już mają i skupienie się na kuchni, no i niestety 3 tygodnie mija i nic. Podsumowując: ten ich projekt jest mi już nie potrzebny, bo prace ruszyły. Czy jest możliwość odzyskania pieniędzy lub przynajmniej ukarania? Czy da się coś z tym zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Rezygnacja ze zleconego projektu z powodu opóźnienia wykonawcy

Odstąpienie od umowy przed upływem terminu do wykonania dzieła

Skoro zamówił Pan projekt, to doszło do zawarcia umowy o dzieło. Umowa o dzieło jest uregulowana w Kodeksie cywilnym (K.c.). Zgodnie z art. 635 K.c.: „Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła”. Odstąpienie oznacza, że strony zwracają dobie wszystko, co od siebie otrzymały, czyli Pan otrzymane zdjęcia, zaś oni Panu otrzymane od Pana wynagrodzenie.

 

Co więcej, Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 15 grudnia 2017 r., V ACa 120/17, wskazał, że: „Także po upływie terminu do wykonania dzieła dopuszczalne jest odstąpienie przez zamawiającego od umowy o dzieło na podstawie art. 635 K.c. Dla odstąpienia od umowy na tej podstawie nie są istotne przyczyny, dla których wykonawca opóźnia się z wykonaniem robót. Istotne jest tylko, żeby te przyczyny nie leżały po stronie zamawiającego”.

 

A zatem, jeśli faktycznie nie ponosi Pan żadnej winy w niedotrzymaniu terminu, to mocą ww. przepisu ma Pan prawo odstąpić od umowy i żądać zwrotu wynagrodzenia, wskazując nr konta i termin na zwrot, pod rygorem wystąpienia o zwrot przed sądy cywilny wraz z odsetkami za opóźnienie.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Odstąpienie od umowy, gdy wykonawca wykonuje dzieło wadliwie

Kolejna opcja to art. 636 § 1 K.c. Ten wskazuje, że: „Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie”.

 

Tutaj jednak trzeba wykazać, że projekt jest realizowany wadliwie albo sprzecznie z zawartą umową, w tym przypadku zaakceptowanym regulaminem. Wszystko zatem zależy, czy kwestionuje Pan opóźnienie, czy też wadliwość (nieprawidłowość) – wówczas ma Pan prawo skorzystać z art. 635 lub 636 K.c., przy czym pisma zalecam kierować listem poleconym, a potwierdzenia nadania i odbioru zachować na wypadek konieczności wystąpienia z pozwem sądowym.

 

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia oszustwa

Natomiast niezależnie od tego, co już zostało powiedziane, ma Pan prawo zgłosić na Policję zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa i gróźb. At. 286 § 1 Kodeksu karnego (K.k.) stanowi: „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. § 3 stanowi zaś, że: „W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Natomiast art. 191 § 1 K.k. wskazuje, że: „Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Jeśli zatem ma Pan dowód na opisany szantaż, że jak Pan dopłaci, to zrobią zgodnie z zamówieniem – może Pan zawiadomić również o tym czynie.

 

Niedotrzymanie terminu realizacji dzieła – zapisy regulaminu wykonawcy

Kluczowe będą dowody co do tego, na co strony się umówiły. Jeśli zaakceptowany regulamin i zapłacona cena odbiega od tego, co Pan otrzymał, ma Pan możliwości działania opisane wyżej. Oczywiście niezbędne jest przeczytanie zaakceptowanego regulaminu, czy nie modyfikuje on wymienionych zasad odpowiedzialności (mowa o cywilnej).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV minus 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu