.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Okazjonalne wykonywanie grafik a konieczność założenia działalności gospodarczej

• Opublikowano: 07-03-2023 • Autor: Radca prawny Katarzyna Nosal

Załóżmy hipotetyczny scenariusz: prowadzenie działalności opierającej się na okazjonalnym tworzeniu unikalnych dzieł artystycznych (grafik) w medium cyfrowym. Grafiki wykonywałbym okazjonalnie w ramach indywidualnych zleceń klientów z różnych części świata. W skali roku liczba wykonanych dzieł wynosiłaby ok. 10–15 sztuk, a przychody ok. 30–50 tys. zł. Między stronami nie dochodziłoby do zawarcia jakiekolwiek formalnej umowy, jedynie ustnego porozumienia odnośnie do wyceny i specyfikacji wykonanej pracy. Czy w takiej sytuacji należałoby założyć działalność gospodarczą? Czy jednak mogę rozliczać się w formie „działalności wykonywanej osobiście”?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Okazjonalne wykonywanie grafik a konieczność założenia działalności gospodarczej

Przychody z działalności wykonywanej osobiście

Aby odpowiedzieć na Pańskie pytanie, należy wyjaśnić kwestię wyodrębnienia w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodów z działalności wykonywanej osobiście. Zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się między innymi przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, przychody z tytułu udziału w badaniach i eksperymentach prowadzonych przez podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych”.

Wykonywanie dzieł artystycznych a działalność gospodarcza

Z przedstawionego przez Pana opisu wynika, że dzieła, które Pan będzie tworzył, mają cechy dzieł artystycznych, nie powinno zmieniać tej oceny to, że nośnik, na którym dzieło będzie utrwalane, jest cyfrowy. Tutaj warto odnieść się do interpretacji podatkowych, jakie podejmuje fiskus w sprawach indywidualnych, tłumacząc zastosowanie przepisów do konkretnych stanów faktycznych. I tak w jednej z interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wyjaśnił, że działalność polegająca na malowaniu obrazów, wystawianiu ich w różnych miejscach (galerie, wystawy, a także Allegro) jest działalnością wykonywaną osobiście, z której dochody nie są opodatkowane jako pochodzące z działalności gospodarczej.

 

W interpretacji znalazło się następujące uzasadnienie:

„Stosownie do art. 13 pkt 2 za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się m.in.: przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych. Niemniej jednak, w sytuacji, gdy wykonywanie określonych czynności dokonywane jest w sposób ciągły i zorganizowany, we własnym imieniu, w celu zarobkowym, tzn. z nastawieniem na zysk, wówczas działalność taka może posiadać znamiona pozarolniczej działalności gospodarczej, a uzyskany z tego tytułu przychód może być opodatkowany w ramach źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Dla uznania określonego pola aktywności gospodarczej za pozarolniczą działalność gospodarczą koniecznym jest zatem łączne zaistnienie trzech jej cech funkcjonalnych: zarobkowości, zorganizowania i ciągłości. Brak którejkolwiek z nich oznacza, że dana działalność nie może być zakwalifikowana do kategorii działalności gospodarczej.

 

O zarobkowości działalności decyduje cel jej wykonywania. Jeżeli zakłada się osiągnięcie w związku z działalnością i w jej efekcie nadwyżki przychodów nad poniesionymi kosztami, a więc osiągnięcie dochodu, to znaczy, że został określony cel zarobkowy tej działalności. Zorganizowanie natomiast sprowadza się do wyboru formy prawnej przedsiębiorczości: indywidualnej działalności gospodarczej, handlowej spółki osobowej, spółki kapitałowej, spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego. Twierdzi się także, że działalność gospodarcza jest zorganizowana wówczas, gdy podmiot tej działalności dopełnia wszelkich obowiązków rejestracyjnych i ewidencyjnych (w zakresie wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS lub EDG, odpowiedniego rejestru działalności regulowanej, rejestru statystycznego Regon, ewidencji podatników i płatników), obowiązków związanych z uzyskaniem koncesji lub zezwolenia, a także zawarciem umowy rachunku bankowego. Natomiast ciągłość działalności gospodarczej to – biorąc pod uwagę znaczenie językowe tej cechy – powtarzające się, regularnie występujące i trwające czynności”.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem minus 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu