.
Udzieliliśmy ponad 128,2 tys. porad prawnych i mamy 14 541 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Nieprzyznanie dofinansowania na budowę zbiornika małej retencji

• Opublikowano: 08-03-2023 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Od dłuższego czasu trwa wymiana korespondencji między mną a urzędem miasta w sprawie nieprzyznania dofinansowania ze środków województwa na budowę zbiornika małej retencji. Uchwała, na którą powołuje się urząd, nie stwierdza jednoznacznie zakazu rozpoczęcia prac w danym roku kalendarzowym, na który był składany wniosek przed podjęciem uchwały o przyznaniu dofinansowania. Dofinansowanie jest na rok kalendarzowy, a nie budżetowy. Na tej podstawie odrzucono mój wniosek, czy słusznie, skoro w poprzednich latach nie było z tym problemu? Ponadto informowałem pisemnie urząd miejski o rozpoczęciu prac i nie zgłaszali sprzeciwu. Według mnie urząd nie ma pieniędzy i odrzuca wnioski bezpodstawnie. Można coś zrobić w tej sprawie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Nieprzyznanie dofinansowania na budowę zbiornika małej retencji

Dofinansowanie tzw. małej retencji

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, który dotyczy początkowej inwestycji, musi być złożony przed rozpoczęciem prac nad realizacją projektu. Za rozpoczęcie prac uznaje się rozpoczęcie robót związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń albo inne zobowiązanie, które sprawią, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw.

 

Jednak zgodnie z § 2 uchwały nr X Zarządu Województwa z dnia XX.XX. 2022 r. w sprawie określenia zasad przydzielania środków budżetu Województwa przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych:

 

1. Środki przeznaczone na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych, o których mowa w § 1 uchwały, przeznacza się w pierwszej kolejności na:

1) budowę, przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości jezdni co najmniej 4 m,

2) budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji o powierzchni od 0,30 ha do 2,00 ha,

3) zakup sadzonek drzew miododajnych,

4) infrastrukturę ogrodową, przez którą należy rozumieć budowę, odbudowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację, odnowę alei i dróg ogrodowych, hydroforni, sieci wodociągowej, ogrodzenia i zbiorników wody deszczowej znajdujące się na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, przeznaczone do wspólnego użytkowania przez osoby korzystające z działek oraz służące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego, o ile nie wchodzą w skład przedsiębiorstwa,

5). pozostałe cele, wymienione w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

2. Dofinansowaniem mogą zostać objęte zadania rozpoczęte, zrealizowane i rozliczone w roku, w którym przyznane zostały środki z budżetu Województwa.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Warunki uzyskania dotacji

§ 12. 1. Warunkiem przekazania przyznanych przez Zarząd Województwa środków na realizację zadań określonych w § 2 jest zawarcie pisemnej umowy z wnioskodawcą.

2. Umowa powinna określać w szczególności:

1) szczegółowy opis zadania, cel, na jaki środki zostały przekazane, i termin wykonania zadania,

2) wysokość środków i tryb płatności,

3) termin wykorzystania środków, jednak nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego,

4) tryb kontroli wykonywania zadania,

5) termin i sposób rozliczenia przyznanych środków,

6) termin zwrotu niewykorzystanej części środków.

3. Przekazanie środków następuje na warunkach wynikających z umowy.

 

Nie znam treści samej umowy, ale zgodnie z przywołanymi wyżej zapisami – dofinansowaniem mogą być objęte inwestycje rozpoczęte, zrealizowane i rozliczone w roku, w którym przyznane zostały środki z budżetu Województwa.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu