Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Homoseksualizm męża i rozwód z orzeczeniem o jego winie

Autor: Dariusz Kostyra • Opublikowane: 14.10.2010

Żona złożyła pozew o rozwód z orzeczeniem mojej winy, ponieważ wyszło na jaw, że jestem homoseksualistą. Czy prawo zezwala jej nie ujawniać treści napisanego pozwu? Czy może dochodzić ode mnie zadośćuczynienia lub odszkodowania? Czy może dochodzić ode mnie alimentów, skoro sama bardzo dobrze zarabia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie, chociaż nie tego dotyczy Pańskie pytanie, pragnę stwierdzić, że w mojej ocenia Pana odmienna orientacja seksualna nie powinna być powodem orzeczenia Pańskiej winy w rozkładzie pożycia.

 

Pojęcie winy w prawie cywilnym w ogólności, w tym także winy przy rozwodzie, obejmuje element obiektywny i subiektywny. Element obiektywny zachodzi wtedy, gdy zachowanie małżonka narusza jego obowiązki ustawowe lub wypływające z zasad współżycia społecznego. W ocenie zachowań mówimy tu o bezprawności zachowań małżonka. Element subiektywny polega na naganności zachowań, inaczej mówiąc, na zarzucalności czynów czy zaniechań. W ocenie sięgamy po określenia: zachowanie naganne, niegodziwe, niemoralne, złe.

 

Uznaje się, że bezpłodność lub niedobór pożycia seksualnego związane są bezpośrednio z pożyciem seksualnym małżonków i mają istotny wpływ na zachowanie więzi pomiędzy małżonkami. Brak lub istotne ograniczenia w pożyciu seksualnym małżonków mogą wynikać z wielu przyczyn, np. choroby (impotencja) lub z okoliczności natury psychicznej, np. homoseksualizm, i mogą stanowić podstawę do orzeczenia rozpadu małżeństwa. Znane są przypadki, że małżonkowie głęboko odczuwają brak potomstwa, a jednak nie powoduje to rozkładu. Bezpłodność może także doprowadzić do rozkładu pożycia, ale należy ją potraktować jako przyczynę niezawinioną, gdyż możliwe jest rozwiązanie małżeństwa z przyczyn niezawinionych istniejących po stronie małżonka dotkniętego bezpłodnością.

 

Odnosząc się natomiast do meritum Pańskiego problemu, należy zauważyć, że żona nie ma obowiązku poinformować Pana o treści pozwu rozwodowego. Zgodnie z treścią art. 128 Kodeksu postępowania cywilnego „do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych”.

 

Co do zasady sąd po skutecznym wniesieniu pozwu powinien Panu doręczyć odpis pozwu o rozwód wraz z załącznikami, jednakże Sąd Najwyższy uznał, że fakt niedoręczenia przez sąd odwoławczy pełnomocnikowi wnioskodawczyni odpisów pism uczestnika postępowania nie prowadzi do nieważności postępowania z powodu pozbawienia wnioskodawczyni możliwości obrony jej praw (art. 379 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego). Pozbawienie takie następuje bowiem wówczas, gdy z winy sądu albo strony przeciwnej strona w ogóle nie mogła działać i nie miała możliwości podjęcia przed sądem obrony swoich praw. Niedoręczenie stronie odpisu pisma procesowego przeciwnika z reguły nie może wywołać takiego skutku (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23.10.2002 r., sygn. akt II CK 463/01, niepubl.).

 

Jeśli chce Pan poznać wcześniej treść pozwu oraz dowiedzieć się, czy faktycznie sprawa została wniesiona, powinien Pan udać się do sądu okręgowego właściwego dla Państwa ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania i ustalić, czy pozew wpłynął do sądu oraz jaka sygnatura została nadana sprawie.

 

Pańska żona nie może jednak od Pana zadąć odszkodowania czy też zadośćuczynienia.

 

Jeśli zaś chodzi o obowiązek alimentacyjny, to uzależniony jest od tego, czyja winna zostanie orzeczona w rozwodzie.

 

Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

 

Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

 

Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Gdy jednak zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III + 1 =

»Podobne materiały

Czy mam szansę na rozwód z orzeczeniem o winie?

Jestem w trakcie rozwodu z moim mężem, który przez wiele lat stosował wobec mnie agresję fizyczną i psychiczną. Separacja trwa już pół roku. Czy dla sądu wiarygodnymi świadkami będą nasze dzieci (jedno jest pełnoletnie, drugie ma 17 lat)? Czy mam szansę na rozwód z orzeczeniem o winie? Kto

 

Sposób na pokojowe rozstanie, czyli rozwód bez orzekania o winie

Chcę wnieść wniosek o rozwód po 14 latach małżeństwa. Mimo że moje życie z mężem było pełne bólu i cierpienia, to jednak nie chciałabym pogrążać męża i wolałabym otrzymać rozwód bez orzekania o winie. Czy we wniosku muszę opisywać, jak wyglądało nasze małżeństwo?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »