.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zmiana imienia ojca a dokumenty dziecka

• Opublikowano: 10-03-2022 • Autor: Radca prawny Tomasz Krupiński

Mój ojciec zmienił imię, gdy miałam 35 lat. Notariusz twierdzi, że muszę dokonać zmiany imienia ojca w dowodzie. Dowód jest wystawiany na podstawie aktu urodzenia, w którym mam stare imię ojca. Zaznaczam, że nie chcę zmieniać imienia. Moje dokumenty zawodowe, akty notarialne itd. byłyby niezgodne z dowodem osobistym. Czy mam prawny obowiązek tego dokonać jako córka? Jeśli tak, to co z moimi wcześniejszymi dokumentami, czy będę musiała posługiwać się jakimś dokumentem potwierdzającym?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zmiana imienia ojca a dokumenty dziecka

Zmiana imienia przez rodzica

Jest to dość problematyczna sytuacja, na którą ustawodawca nie jest w pełni przygotowany. Podstawę materialnoprawną rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie stanowią przepisy ustawy z dnia z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741) Prawo o aktach stanu cywilnego, zwanej dalej ustawą. Stosownie do art. 3 ustawy akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych. Użycie w przepisie określenia wyłączny oznacza, że tylko na podstawie aktu stanu cywilnego dopuszczalne jest udowodnienie faktu urodzenia, a także podstawowych danych w nim zawartych, takich jak: płeć, imię, nazwisko, imiona i nazwiska rodziców. Zdarzenie, o którym mowa w powołanym przepisie, znajduje też odbicie w formie wzmianki dodatkowej na marginesie aktu. Kwestię tę reguluje art.24 ust. 3. zgodnie z treścią którego:

 

„Wzmiankę dodatkową o zmianie imienia lub nazwiska rodzica lub rodziców osoby pełnoletniej dołącza się do aktu urodzenia lub aktu małżeństwa tej osoby, o ile wystąpi ona z takim wnioskiem. Jeżeli po sporządzeniu aktu stanu cywilnego nastąpią zdarzenia, które mają wpływ na jego treść lub ważność, zmiany z nich wynikające wpisuje się do aktu w formie wzmianki dodatkowej. Podstawę do wpisania wzmianki, o której mowa w ust. 3, stanowią prawomocne orzeczenia sądów, ostateczne decyzje, odpisy z akt stanu cywilnego oraz inne dokumenty mające wpływ na treść lub ważność aktu. Wzmianki dodatkowe z chwilą ich wpisania stają się integralną częścią aktu stanu cywilnego".

Wpisanie wzmianki o zmianie imienia rodzica w akcie urodzenia dziecka

Instytucja uregulowana w art. 24 ustawy służy zapewnieniu zgodności aktu stanu cywilnego ze stanem rzeczywistym, gdy na skutek zdarzeń zaszłych po sporządzeniu aktu, a mających wpływ na jego treść, wymaga on odpowiedniego uzupełnienia (por. uchwała SN z dnia 8 maja 1992 r., sygn. akt III CZP 40/92). Podkreślić należy, iż dane takie jak imię i nazwisko, w tym również imiona i nazwiska rodziców, są to dane wymagane przez prawo, które wpisuje się do aktu urodzenia dziecka. Dlatego też organ sporządzający akt urodzenia skarżącej w jego pierwotnym brzmieniu wpisał do niego powyższe dane, które były zgodne ze stanem rzeczywistym istniejącym w dniu jego sporządzania. Z kolei zdarzenie w postaci zmiany imienia ojca nastąpiło już po sporządzeniu aktu urodzenia, a jedyną możliwością, jaka została przewidziana przez obowiązującą ustawę, pozwalającą na naniesienie tej zmiany do aktu stanu cywilnego, było jej wpisanie w formie wzmianki dodatkowej na podstawie ww. art. 24 ustawy.

 

Stąd też jedynym rozwiązaniem jest złożenie wniosku o dokonanie wzmianki dodatkowej w akcie urodzenia. Pozostałe dokumenty może Pani zmienić, ale nie musi. Wystarczy powoływanie się na wzmiankę dodatkową w akcie urodzenia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Tomasz Krupiński

Radca prawny, absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym) oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania projektami europejskimi. Radca prawny z siedmioletnim doświadczeniem zawodowym w obsłudze prawnej jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych. Specjalista z zakresu prawa rodzinnego oraz szeroko rozumianego prawa nieruchomości. Uczestnik programów ministerialnych dotyczących problematyki prawnorodzinnej. Od kilku lat doradza prawnie zarządom wspólnot mieszkaniowych oraz zarządcom nieruchomości. Posiada również uprawnienia zarządcy nieruchomości.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć - VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu