.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zmiana imienia ojca a dokumenty dziecka

Mój ojciec zmienił imię, gdy miałam 35 lat. Notariusz twierdzi, że muszę dokonać zmiany imienia ojca w dowodzie. Dowód jest wystawiany na podstawie aktu urodzenia, w którym mam stare imię ojca. Zaznaczam, że nie chcę zmieniać imienia. Moje dokumenty zawodowe, akty notarialne itd. byłyby niezgodne z dowodem osobistym. Czy mam prawny obowiązek tego dokonać jako córka? Jeśli tak, to co z moimi wcześniejszymi dokumentami, czy będę musiała posługiwać się jakimś dokumentem potwierdzającym?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiana imienia ojca a dokumenty dziecka

Zmiana imienia przez rodzica

Jest to dość problematyczna sytuacja, na którą ustawodawca nie jest w pełni przygotowany. Podstawę materialnoprawną rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie stanowią przepisy ustawy z dnia z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741) Prawo o aktach stanu cywilnego, zwanej dalej ustawą. Stosownie do art. 3 ustawy akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych. Użycie w przepisie określenia wyłączny oznacza, że tylko na podstawie aktu stanu cywilnego dopuszczalne jest udowodnienie faktu urodzenia, a także podstawowych danych w nim zawartych, takich jak: płeć, imię, nazwisko, imiona i nazwiska rodziców. Zdarzenie, o którym mowa w powołanym przepisie, znajduje też odbicie w formie wzmianki dodatkowej na marginesie aktu. Kwestię tę reguluje art.24 ust. 3. zgodnie z treścią którego:

 

„Wzmiankę dodatkową o zmianie imienia lub nazwiska rodzica lub rodziców osoby pełnoletniej dołącza się do aktu urodzenia lub aktu małżeństwa tej osoby, o ile wystąpi ona z takim wnioskiem. Jeżeli po sporządzeniu aktu stanu cywilnego nastąpią zdarzenia, które mają wpływ na jego treść lub ważność, zmiany z nich wynikające wpisuje się do aktu w formie wzmianki dodatkowej. Podstawę do wpisania wzmianki, o której mowa w ust. 3, stanowią prawomocne orzeczenia sądów, ostateczne decyzje, odpisy z akt stanu cywilnego oraz inne dokumenty mające wpływ na treść lub ważność aktu. Wzmianki dodatkowe z chwilą ich wpisania stają się integralną częścią aktu stanu cywilnego".

Wpisanie wzmianki o zmianie imienia rodzica w akcie urodzenia dziecka

Instytucja uregulowana w art. 24 ustawy służy zapewnieniu zgodności aktu stanu cywilnego ze stanem rzeczywistym, gdy na skutek zdarzeń zaszłych po sporządzeniu aktu, a mających wpływ na jego treść, wymaga on odpowiedniego uzupełnienia (por. uchwała SN z dnia 8 maja 1992 r., sygn. akt III CZP 40/92). Podkreślić należy, iż dane takie jak imię i nazwisko, w tym również imiona i nazwiska rodziców, są to dane wymagane przez prawo, które wpisuje się do aktu urodzenia dziecka. Dlatego też organ sporządzający akt urodzenia skarżącej w jego pierwotnym brzmieniu wpisał do niego powyższe dane, które były zgodne ze stanem rzeczywistym istniejącym w dniu jego sporządzania. Z kolei zdarzenie w postaci zmiany imienia ojca nastąpiło już po sporządzeniu aktu urodzenia, a jedyną możliwością, jaka została przewidziana przez obowiązującą ustawę, pozwalającą na naniesienie tej zmiany do aktu stanu cywilnego, było jej wpisanie w formie wzmianki dodatkowej na podstawie ww. art. 24 ustawy.

 

Stąd też jedynym rozwiązaniem jest złożenie wniosku o dokonanie wzmianki dodatkowej w akcie urodzenia. Pozostałe dokumenty może Pani zmienić, ale nie musi. Wystarczy powoływanie się na wzmiankę dodatkową w akcie urodzenia.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 minus VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl