.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Uciążliwy hałas z zakładu w sąsiedztwie

Autor: Kiecana Kamil

Kupiłem dom na wsi. Niestety, mam problem z ogromnym hałasem i uciążliwym sąsiedztwem zakładu mechanicznego. Naprzeciwko mojego domu sąsiad ma zakład mechaniczny i na ulicy naprawia TIR-y. Oczywiście zdawałem sobie sprawę, że cicho nie będzie. Do zakupu doszło w zimie, kiedy dzień jest krótki i temperatura niska, co wpływało na ograniczoną działalność wspomnianego zakładu. Nie sądziłem jednak, że w lecie sąsiad pracuje od świtu do zmierzchu (6 dni w tygodniu). Klucze pneumatyczne walą 5 metrów od moich okien, otwarcie ich powoduje, że wydaje mi się, że jestem w centrum działań wojennych. Czy są jakieś przepisy prawne regulujące uciążliwą działalność na ulicy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uciążliwy hałas z zakładu w sąsiedztwie

Immisje, czyli np. nadmierny hałas

Zacznijmy od przepisu, który mówi o zakazie immisji – art. 144 Kodeksu cywilnego (K.c.) stanowi, że: „Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”.

 

Zgodnie z poglądami piśmiennictwa prawnego – „pośrednie immisje ingerujące, podobnie jak immisje bezpośrednie, polegają na przedostawaniu się na nieruchomość sąsiednią określonych czynników, zakłócających korzystanie z tej nieruchomości, np. nadmiernego hałasu, z tym że zakłócenia takie nie są kierowane specjalnie na nieruchomość sąsiednią, stanowiąc uboczny skutek korzystania z innej nieruchomości” (B. Sitek [w:] Kodeks cywilny. Komentarz aktualizowany, red. J. Ciszewski, P. Nazaruk, LEX/el. 2021, art. 144.).

 

Ponadto „w odniesieniu do hałasu przeciętna miara nie oznacza pułapu wyznaczonego przez decyzję administracyjną czy aktualne rozporządzenie w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, lecz wynika z wyznaczonego przez obiektywną i zarazem oderwaną od przepisów ocenę realiów korzystania z przedmiotowej nieruchomości należącej do powodów” (M. Habdas [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Własność i inne prawa rzeczowe (art. 126-352), red. M. Fras, Warszawa 2018, art. 144.).

 

Żądanie ograniczenia nadmiernego hałasu

Co ważne, „stosując art. 222 § 2 w zw. z art. 144 K.c., sąd może nie tylko nałożyć na właściciela nieruchomości obowiązek zaprzestania określonych działań wywołujących immisje (całkowitej likwidacji danej immisji), lecz także takie obowiązki, których wykonanie przywróci zakłócenia do przeciętnej miary, którą można tolerować. Problematykę tę ilustruje wyrok SN z dnia 14 maja 2002 r., V CKN 1021/00, LEX nr 55512, dotyczący immisji polegającej na nadmiernym hałasie. Sąd Najwyższy wskazał, że środki, jakie może podjąć przedsiębiorca emitujący hałas w celu jego zmniejszenia, to np. prowadzenie prac w zamkniętych pomieszczeniach, ograniczenie czasu działania zakładu, zainstalowanie urządzeń wytłumiających hałas, np. odpowiedniego ogrodzenia” (A. Sylwestrzak [w:] M. Balwicka-Szczyrba, G. Karaszewski, A. Sylwestrzak, Sąsiedztwo nieruchomości. Komentarz, Warszawa 2014, art. 144.).

 

Zatem jeśli działania sąsiada zostaną uznane za tzw. immisje, uciążliwości, to ma Pan prawo żądania ich ograniczenia lub zaniechania. Najpierw należałoby wezwać sąsiada pisemnie formalnym pismem do zaprzestania naruszeń i immisji, wskazując na dolegliwości z tym związane. Jeśli pismo nie byłoby skuteczne, to do rozważenia byłoby założenie sprawy sądowej.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I minus VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl