.
Udzieliliśmy ponad 128,2 tys. porad prawnych i mamy 14 541 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Niezapłacony czynsz za mieszkanie obciążający spadkobierców

• Opublikowano: 04-03-2022 • Autor: Adwokat Katarzyna Bereda

Moja mama mieszkała wraz z dwojgiem mojego pełnoletniego rodzeństwa w mieszkaniu, które należało do niej. Po jej śmierci mieszkanie zostało sprzedane, a uzyskaną kwotę, po spłaceniu zadłużenia za zaległości w opłacaniu czynszu, podzielono na nas troje. Czy jest możliwość odzyskania potrąconych z mojej części spadku pieniędzy na spłacenie zadłużenia, skoro od wielu lat nie mieszkałam w tym mieszkaniu i nie jest moją winą, że rodzeństwo dopuściło do powstania zadłużenia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Niezapłacony czynsz za mieszkanie obciążający spadkobierców

Spadek, czyli aktywa i pasywa

Jeżeli nieruchomość stanowiła własność zmarłej mamy i weszła do masy spadkowej, to co do zasady nie może Pani ubiegać się o rozliczenie, albowiem w skład masy spadkowej wchodzą aktywa oraz pasywa. Bowiem art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.) stanowi, że: „Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej”. Spadek jest definiowany jako ogół praw i obowiązków majątkowych przechodzących ze zmarłej osoby fizycznej na jego spadkobiercę lub spadkobierców (art. 922 § 1 K.c.).

 

Do spadku należą prawa i obowiązki mające cztery cechy: dwie „pozytywne” (cywilnoprawny i majątkowy charakter), oraz dwie „negatywne” (brak ścisłego związku z osobą zmarłego oraz niewskazanie przez ustawodawcę, że prawo takie lub obowiązek przechodzi na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami) – por. Piątowski, Kordasiewicz, Prawo spadkowe, 2011, Nb 44. Do spadku należą nie tylko zobowiązania spadkodawcy, które obciążały go za życia i nie wygasły z chwilą jego śmierci, lecz również określone obowiązki majątkowe związane z dziedziczeniem, które nie wynikają ze stosunków prawnych istniejących za życia spadkodawcy, powstające z mocy przepisów prawa spadkowego w chwili jego śmierci lub później, ale w związku z jego śmiercią (art. 922 § 3, art. 989 § 2 K.c.).

 

Jak zatem widać, zadłużenia powstałe na skutek użytkowania mieszkania – nawet jeżeli Pani mama nie mieszkała sama – wchodzą w skład długów spadkowych, albowiem jeżeli to Pani mama była właścicielką nieruchomości, to wszelkie zadłużenia obciążały jej osobę i niejako „zasiliły” masę spadkową.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Długi spadkowe

Długi spadkowe można podzielić na dwie grupy. Po pierwsze, do długów spadkowych należą obowiązki majątkowe, które ciążyły na spadkodawcy w chwili jego śmierci, a następnie z tą chwilą przeszły na jego spadkobierców. Drugą grupę stanowią obowiązki, które powstają z mocy przepisów prawa spadkowego z chwilą otwarcia spadku lub nawet po tej chwili. W Pani przypadku możemy mówić o pierwszej grupie.

 

Spadkobierców mogą obciążać także inne długi, które wprawdzie nie obciążały spadkodawcy, ale powstały w związku z otwarciem spadku na skutek ustania w tym momencie danego stosunku prawnego, w którym pozostawał spadkodawca (tak M. Sychowicz, w: Ciepła i in., Komentarz, 2005, t. II, art. 922, Nb 131).

 

Śmierć osoby fizycznej może bowiem prowadzić do wygaśnięcia określonych stosunków prawnych i powstania praw i obowiązków wynikających z więzi występującej wcześniej (E. Skowrońska-Bocian, W. Borysiak, w: System PrPryw, t. 10, 2015, s. 665, Nb 21). Do długów spadkowych należą także szeroko rozumiane koszty utrzymania, których zwrot obciążałby spadkodawcę, takie jak koszty remontów, napraw i konserwacji mieszkania zajmowanego przez spadkodawcę (por. uchwała SN z 07.08.1975 r., III CZP 60/75, OSNCP 1976, Nr 5, poz. 93).

 

Z uwagi na powyższe, w mojej ocenie, zadłużenie za nieopłacany czynsz stanowi zadłużenie, które proporcjonalnie obciąża Państwa jako spadkobierców ustawowych.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu