.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Lokator po zakupie domu na licytacji

Kupiłem dom na licytacji komorniczej, wszystkie procedury dobiegły końca, jestem właścicielem. Wyrok się uprawomocnił, w księgach wieczystych figuruję jako jedyny właściciel. Dom stoi raczej pusty, być może od czasu do czasu wraca tam stary właściciel. Udało mi się wymeldować starego właściciela, miał meldunek tymczasowy. Komornik twierdzi, że nie można zrobić przejęcia, bo stary właściciel nie ma miejsca zameldowania i twierdzi, że tam mieszka, co jest faktyczną nieprawdą. Nie można zrobić eksmisji, bo jest okres ochronny. Czy mogę zrobić przejęcie z lokatorem, czy muszę czekać do eksmisji? Jakie byłoby najlepsze rozwiązanie w tej sytuacji? Myślę, że mógłbym zrobić przejęcie i wprowadzić do tego domu lokatorów, jest taka możliwość?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Lokator po zakupie domu na licytacji

Przysądzenie własności domu

Zgodnie z art. 999 Kodeksu postępowania cywilnego w brzmieniu aktualnie obowiązującym prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń bez potrzeby nadania mu klauzuli wykonalności.

Wprowadzenie nabywcy w posiadanie

Z przepisu tego wynika, że jedyną drogą wejścia w posiadanie nieruchomości, o ile oczywiście nie nastąpi dobrowolne wydanie, jest właśnie procedura wprowadzenia nabywcy w posiadanie i opróżnienie nieruchomości przez komornika. Zapis przepisu art. 999 ułatwia sprawę o tyle, o ile nabywca nie musi uzyskiwać klauzuli wykonalności na takim postanowieniu, a może od razu wystąpić do komornika o egzekucję tego uprawnienia. Oczywiście najlepszą opcją jest porozumienie się z dotychczasowym właścicielem w tej kwestii, kiedy opuści lokal i opróżni go ze swoich rzeczy. Nie zawsze to się udaje. W takiej sytuacji samowolne przejęcie nieruchomości, nawet jeśli według wiedzy nabywcy nikt w lokalu nie mieszka, może wiązać się z nieprzyjemnościami, a czasem poważnymi konsekwencjami dla nowego właściciela. Jeśli w lokalu pozostały rzeczy stanowiące własność poprzedniego właściciela, to ich usunięcie, nawet przy założeniu, ze zostaną przeniesione w inne miejsce i zabezpieczone, naraża na zarzut zagubienia czegoś (kradzieży nawet – oczywiście mam tu na myśli stanowisko byłego właściciela) lub zniszczenia. 

Eksmisja lokatora

Jeśli zatem do dobrowolnego wydania nie dojdzie, wykonanie postanowienia w zakresie wprowadzenia nabywcy w posiadanie odbywa się w trybie egzekucji świadczeń niepieniężnych. Tu w grę wchodzi oczywiście eksmisja. Takie stanowisko wyrażają także sądy powszechne. To zaś wiąże się z prawem dotychczasowego lokatora do ustalenia prawa do lokalu socjalnego oraz istotnie terminami ochronnymi. Co więcej, obecnie w czasach pandemii w ogóle nie przeprowadza się eksmisji.

 

Ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzony został art. 15zzu, zgodnie z którym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego.

 

Pan pisze jednak, że dotychczasowy właściciel w lokalu nie przebywa. Sam nie jest Pan jednak tego pewien. Komornik nie może sam zdecydować o takiej ocenie sytuacji, jeśli dotychczasowy właściciel twierdzi co innego. Może ustalenia jakiegoś detektywa, który ustaliłby, że właściciel ma inne miejsce zamieszkania, pomogłoby podjąć w tym zakresie decyzję. Natomiast komornik nie powinien powoływać się na fakt braku zameldowania przez tego właściciela, bowiem zameldowanie nie świadczy ani o faktycznym zamieszkiwaniu pod danym adresem, ani o tytule prawnym do lokalu. 

 

W świetle powyższego i z uwagi na możliwe negatywne konsekwencje prawne dla Pana nie polecam samodzielnego przejęcia lokalu i jego opróżniania. 

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III - IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl