.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zarejestrowane wykroczenie

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 13.03.2013

Otrzymałam mandat z GITD wraz z informacją o czynnościach wyjaśniających w sprawie wykroczenia zarejestrowanego przez radar. Żąda się ode mnie wskazania kierowcy lub osobistego stawienia się w Inspektoracie. Nie dołączono fotografii. Czy muszę wskazać kierującego? Co mi grozi, jeśli tego nie zrobię?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na początek odpowiedzi pozwolę sobie podkreślić, iż Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) jest obecnie uprawniony do posługiwania się fotoradarami, a co za tym idzie, do wystawiania mandatów za drogowe wykroczenia zarejestrowane przy pomocy tychże urządzeń.

W przypadku zarejestrowania wykroczenia informacja o nałożonym mandacie i wezwanie do jego uiszczenia przesyłane jest do ujawnionego w rejestrze pojazdów właściciela samochodu. Właściciel pojazdu może przyjąć mandat, odmówić jego przyjęcia lub też wskazać dane osoby, która w czasie i miejscu popełnienia przestępstwa prowadziła pojazd. Obowiązek ujawnienia danych kierującego pojazdem wynika z art. 78 ustawy Prawo o ruchu drogowym, stanowiącego w § 4 „właściciel lub posiadacz pojazdu jest obowiązany wskazać na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, chyba że pojazd został użyty wbrew jego woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie mógł zapobiec”.

 

W przypadku gdy właściciel pojazdu odmówi wskazania kierującego pojazdem lub nie jest w stanie z innych względów wskazać kierowcy, to zgodnie z art. 96 § 3 w związku z § 1 Kodeksu wykroczeń podlega on karze grzywny („karze grzywny podlega, kto wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie”). Oznacza to, że jeżeli odmówi Pani wskazania, zostanie Pani ukarana karą grzywny. Maksymalna wysokość grzywny może wynieść 5000 zł.

 

Jeżeli odmówi Pani podania danych osoby kierującej pojazdem w chwili zarejestrowania wykroczenia, to GITD skieruje wniosek o Pani ukaranie do sądu. Prawo takie wynika z art. 129g ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym: „w postępowaniach w sprawach o wykroczenia, Inspekcja Transportu Drogowego, prowadzi czynności wyjaśniające, kieruje do sądu wnioski o ukaranie, oskarża przed sądem oraz wnosi środki odwoławcze – w trybie i zakresie określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia”.

 

Odmawiając podania danych, zobowiązana Pani także będzie stawić się w Warszawie w siedzibie GITD celem złożenia wyjaśnień do protokołu.

 

Stosowana przez GITD praktyka nieprzesyłania wraz z wezwaniem „zdjęcia z fotoradaru” jest całkowicie zgodna z prawem. Wynika to z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Rozporządzeniem tym uchylono zapisy § 7 ust. 6 rozporządzenia w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, który stanowił, że w przypadku stwierdzenia wykroczenia za pomocą urządzenia pomiarowego lub kontrolnego, rejestrującego obraz, funkcjonariusz, nakładając na sprawcę wykroczenia mandat karny zaoczny, może wysłać mu przesyłką poleconą odcinki „A”, „B” i „C” formularza, wraz z zarejestrowanym obrazem, po usunięciu z niego wizerunków innych osób niż sprawca zarejestrowanego wykroczenia. W związku z powyższym aktualnie nie ma podstaw prawnych do wysyłania fotografii uczestnikom postępowania przed zakończeniem prowadzonych przez GITD czynności wyjaśniających. Jeżeli chce Pani zapoznać się ze zdjęciem, to niestety możliwość taką będzie Pani mieć dopiero na etapie postępowania sądowego. Wynika ro z regulacji art. 67 § 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz art. 38 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w związku z art. 156 § 1-4 Kodeksu postępowania karnego.

 

Proponuję, by spróbowała Pani zadzwonić do GITD i, podając numer sprawy, poprosiła o informację, kogo widać na zdjęciu, bowiem nie jest Pani pewna, kto w danym momencie prowadził samochód, gdyż korzystało z niego kilka osób w danym dniu. Jeżeli uzyska Pani informacje, iż nie widać wyraźnie osoby kierującej, to można odmówić informacji, licząc, że dzięki temu uniknie Pani punktów karnych. Niestety jeśli sprawa trafi do sądu i przed sądem zostanie wykazane, iż to Pani prowadziła pojazd, to oprócz punktów karnych i mandatu, będzie Pani także musiała ponieść koszty postępowania sądowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 minus 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl