.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozdzielność majątkowa w małżeństwie wraz z częściowym podziałem majątku

Ustanowienie rozdzielności majątkowej w małżeństwie wraz z częściowym podziałem majątku – zawarte u notariusza. Mąż i żona nie mają rozwodu, ale dokonują podziału. Mąż ma spłacić żonę (kwota 320 000 PLN). Kwota ta ma być złożona na koncie depozytowym u notariusza. Mąż wykonuje przelew ze swojego rachunku bieżącego na depozyt. Po dokonaniu przelewu saldo jego konta bankowego wynosi 0,00 zł. Podpisanie rozdzielności i podziału majątku następuje dwa dni później. Nadmieniam, iż środki pieniężne na rachunkach bankowych nie podlegają podziałowi.
Czy w przyszłości żona może ubiegać się o środki pieniężne, które zostały zutylizowane przez męża na podział majątku? Czy do ewentualnego podziału w przyszłości bierze się pod uwagę saldo konta bankowego z dnia przed przelewem czy po?
Nadmieniam też, iż żona wyprowadziła się z mieszkania męża dwa lata wcześniej i przez cały ten czas nie prowadzili wspólnego gospodarstwa domowego.
Czy depozyt na konto notariusza może pochodzić od innego członka rodziny męża? Czy musi być z rachunku bankowego męża? Czy notariusz ma obowiązek zachowania tajemnicy, kto zdeponował ustalona kwotę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozdzielność majątkowa w małżeństwie wraz z częściowym podziałem majątku

Częściowy podział majątku

Dokonaliście Państwo częściowego podziału majątku wspólnego w drodze umowy, co determinuje możliwość dokonania uzupełniającego podziału majątku. Nie ulega wątpliwości, że ogólna zasada nakazuje ustalanie w sprawie o podział majątku jego składu na dzień ustania wspólności majątkowej, zaś jego wartości według cen z chwili dokonywania podziału. W konsekwencji należy uznać, że rolą sądu jest ustalenie stanu środków zgromadzonych na funduszach obojga małżonków, które wchodzą do ich majątku wspólnego bez względu na to, czy zostały one zgromadzone – w całości lub w części – w czasie trwania wspólności ustawowej, czy też jeszcze przed jej powstaniem. Warto jest również wskazać, że sąd, dokonując podziału środków zgromadzonych na funduszach emerytalnych, nie jest też w żaden sposób ograniczony sposobem ich podziału. Oznacza to, że środki z tych funduszy mogą być przyznane w wyniku podziału majątku wspólnego nie tylko małżonkowi, na którego rachunku środki te zostały zgromadzone, ale również jego współmałżonkowi. Ustalając stan tych środków (ilość jednostek), sąd ustala na dzień ustania wspólności ustawowej, zaś wartość jednostki przyjmuje z daty podziału, czyli możliwie najbliżej dacie zamknięcia rozprawy (vide: K. Skiepko, pod red. J. Ignaczewskiego, Komentarz do spraw o podział majątku wspólnego małżonków, Warszawa 2013, str. 108-110).

 

Aktualnie, na skutek nowych przepisów emerytalnych, w szczególności ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, wyżej przytoczona zasada doznała ograniczeń. Dotyczy to w szczególności osób, których składki emerytalne gromadzone są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Spłata ze wspólnych środków

Spłata dokonana przez męża oznacza de facto spłatę ze wspólnych środków majątkowych podlegających podziałowi w toku podziału majątku. Mąż spłacił żonę ze wspólnych pieniędzy. Stąd też żona może dochodzić podział zdeponowanych kwot na dzień ustania wspólności ustawowej. 

 

Absolutnie nie ma znaczenia źródło pochodzenia kwot na spłatę żony. Jest to o tyle istotne, o ile spłata z rachunku męża oznacza spłatę ze wspólnych środków (majątku wspólnego), chyba że mąż udowodni, iż pochodziły z jego majątku osobistego.

 

Fakt, iż małżonkowie nie prowadzili wspólnie gospodarstwa domowego, nie ma żadnego znaczenia w realiach sprawy. Podział majątku następuje według stanu z dnia ustania wspólności ustawowej

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem minus sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl