Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ochrona lokatorów przy umowie najmu okazjonalnego

Autor: Michał Berliński • Opublikowane: 17.10.2019

Mam pytanie odnośnie ochrony lokatorów przy najmie okazjonalnym. Czy w przypadku, gdy została zawarta umowa najmu okazjonalnego, istnieje ochrona lokatorów, którzy nie spełniają postanowień umowy i nie chcą opróżnić mieszkania? Czy sąd może orzec o braku uprawnienia do najmu lokalu socjalnego wobec kobiet w ciąży i małoletnich i nakazać eksmisję/opróżnienie lokalu? Interesuje mnie kwestia, czy wynajmując mieszkania rodzinie z dzieckiem, ponoszę większe ryzyko odzyskania mieszkania niż w przypadku rodziny bez dziecka?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ochrona lokatorów przy umowie najmu okazjonalnego

Fot. Fotolia

Rozumiem, że zawarł Pan umowę najmu okazjonalnego. Nie otrzymałem jednak do analizy umowy, jaką Pan zawarł, więc nie wiem, czy jest to umowa, która spełnia wszystkie warunki umowy najmu okazjonalnego. Nie wiem również, czy dopełnił Pan wszystkich obowiązków zgłoszeniowych oraz czy posiada Pan oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez potencjalnych najemców ze wskazaniem mieszkania do którego należy ich eksmitować w przypadku zaległości czynszowych. Jeśli spełnione zostały te wszystkie warunki, taką umowę można nazwać umową najmu okazjonalnego.

 

Najem okazjonalny to umowa, która zostaje rozwiązana z upływem czasu, na jaki została zawarta, lub po upływie okresu wypowiedzenia. Umowa najmu okazjonalnego różni się tym, że najemca wskazuje w umowie adres na jaki ma się wyprowadzić w przypadku powstania zaległości w płatnościach za czynsz i inne media przewyższającej 3 miesiące. Oświadczenie to dołącza się do umowy najmu i jest ono zawarte w formie aktu notarialnego, celem późniejszego ewentualnego szybkiego nadania temu oświadczeniu klauzuli wykonalności i skierowania sprawy do komornika celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego i eksmisję dłużnika z Pana mieszkania. Wskazać należy, że ten problem dotyka wielu wynajmujących – najemcy bardzo często nie płacą i nie chcą się wyprowadzić. W przypadku zwykłych umów najmu – na czas określony oraz na czas nieokreślony – brak jest w zasadzie możliwości szybkiego pozbycia się najemcy z lokalu, bowiem wiąże się to z mozolną procedurą sądową. Inaczej sprawa wygląda w przypadku umowy najmu okazjonalnego, gdyż w tym przypadku możliwe jest nadanie klauzuli wykonalności i szybsze pozbycie się lokatora. Wskazać należy, że zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów wypowiedzieć taką umowę z uwagi na zaległości płatnicze można dopiero po upływie trzech pełnych okresów płatności.

 

„2. Nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator:

2) jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności”.

 

Informuje Pan w opisie o nie wywiązywaniu się najemców z postanowień umowy, nie wskazuje jednak, z jakich konkretnie. Zakładam więc, że chodzi o zaległości czynszowe. Te zaś muszą przekraczać 3 miesiące, a wtedy można wypowiedzieć taką umowę. Jeśli zaś wszystkie wymogi umowy najmu okazjonalnego zostały spełnione, sąd w ogóle nie orzeka o lokalu socjalnym, nie ma również potrzeby zapewnienia lokalu tymczasowego. W innym wypadku pozbycie się niechcianego lokatora jest momentami niemożliwe, tym bardziej gdzie będą to osoby starsze, bezrobotne, dzieci lub kobiety w ciąży. W przypadku spełnienia wszystkich warunków przewidzianych dla umowy najmu okazjonalnego – sąd w ogóle nie orzeka o lokalu socjalnym i dlatego bez znaczenia będzie tutaj kwestia dzieci czy osób starszych. Oczywiście proszę pamiętać o możliwości skarżenia postanowień sądu w tym zakresie przez osoby najemców, co będzie miało na celu tylko przedłużenie postępowania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć - 7 =

»Podobne materiały

Klauzula wykonalności dla wyroku rozwodowego

Czy do wyroku rozwodowego muszę wnosić oddzielnie o klauzulę wykonalności w części dotyczącej rozwiązania samego małżeństwa? Jeśli tak, co muszę zrobić i czy wiąże się to z opłatą?

 

Czy ukrywać nowy związek do czasu uzyskania rozwodu?

Od mojego obecnego partnera odeszła żona i przez 6 miesięcy nie podejmowała żadnej próby powrotu. W międzyczasie okazało się, że jest w ciąży, ale mimo to mąż jej nie interesował. W tym czasie wróciliśmy do siebie, bo od wielu lat byliśmy sobie bliscy, ale okoliczności nam nie sprzyjały. On jest po

 

Pomówienia o romans - co zrobić?

Pewna kobieta, która nawet mnie nie zna, rozpowiada na mój temat niestworzone historie, co bardzo źle wpływa na moją reputację i dobre imię. Ta kobieta oskarża mnie o romans z jej mężem, z którym pracuję. Żadnego romansu nie było, ani nawet flirtu, a rzucanie takich oskarżeń źle wpływa na moje zdrow

 

Czy cofnąć wypowiedzenie najmu, jeśli najemca zobowiązał się pisemnie do uregulowania długu?

Wynajmuję lokal użytkowy. Kilka dni temu złożyłem wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym z powodu zaległości. Następnego dnia najemca pisemnie zobowiązał się do uregulowania długu w określonym terminie z prośbą o cofnięcie wypowiedzenia. W odpowiedzi przygotowałem oświadczenie o wycofaniu wypowie

 

Automatyczne przedłużenie się umowy najmu

W umowie najmu lokalu, w którym firma prowadzi działalność, mamy zapis, że umowa automatycznie przedłuża się na następne 3 lata, jeśli nie wypowiemy jej pół roku przed wyznaczoną datą. Umowa wygasa za 3 miesiące, czy faktycznie nie możemy jej wypowiedzieć?

 

Od kiedy liczy się wypowiedzenie w przypadku najmu?

Dnia 20.11.2015 r. wypowiedziałam umowę najmu lokalu na czas określony. W umowie określony był 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Od jakiego dnia liczy się wypowiedzenie w przypadku takiego najmu? Czy dopiero od ostatniego dnia listopada?

 

Wypowiedzenie umowy najmu z powodu konfliktu z współlokatorami

Wynajmuję pokój w mieszkaniu, umowa jest zawarta w myśl, że poza mną mieszkanie użytkują jeszcze dwie osoby. Od lutego jeden ze współlokatorów podnajął (umowa wyraźnie zabrania takiej działalności) swój pokój i aktualnie w mieszkaniu przebywają cztery osoby zamiast trzech. Rachunki są dużo wyższe, w

 

Potrącenie z kaucji kosztów napraw

Mam pytanie związane z potrąceniem z kaucji kosztów napraw usterek w wynajmowanym mieszkaniu. Sytuacja wygląda tak, że przez ostatnie dwa lata wynajmowałam mieszkanie. Ostatnio umowa została rozwiązana z inicjatywy najemcy. Po oględzinach mieszkania podpisaliśmy protokół (były wypisane drobne szkody

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »