Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ochrona lokatorów przy umowie najmu okazjonalnego

Autor: Michał Berliński • Opublikowane: 17.10.2019

Mam pytanie odnośnie ochrony lokatorów przy najmie okazjonalnym. Czy w przypadku, gdy została zawarta umowa najmu okazjonalnego, istnieje ochrona lokatorów, którzy nie spełniają postanowień umowy i nie chcą opróżnić mieszkania? Czy sąd może orzec o braku uprawnienia do najmu lokalu socjalnego wobec kobiet w ciąży i małoletnich i nakazać eksmisję/opróżnienie lokalu? Interesuje mnie kwestia, czy wynajmując mieszkania rodzinie z dzieckiem, ponoszę większe ryzyko odzyskania mieszkania niż w przypadku rodziny bez dziecka?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ochrona lokatorów przy umowie najmu okazjonalnego

Fot. Fotolia

Rozumiem, że zawarł Pan umowę najmu okazjonalnego. Nie otrzymałem jednak do analizy umowy, jaką Pan zawarł, więc nie wiem, czy jest to umowa, która spełnia wszystkie warunki umowy najmu okazjonalnego. Nie wiem również, czy dopełnił Pan wszystkich obowiązków zgłoszeniowych oraz czy posiada Pan oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez potencjalnych najemców ze wskazaniem mieszkania do którego należy ich eksmitować w przypadku zaległości czynszowych. Jeśli spełnione zostały te wszystkie warunki, taką umowę można nazwać umową najmu okazjonalnego.

 

Najem okazjonalny to umowa, która zostaje rozwiązana z upływem czasu, na jaki została zawarta, lub po upływie okresu wypowiedzenia. Umowa najmu okazjonalnego różni się tym, że najemca wskazuje w umowie adres na jaki ma się wyprowadzić w przypadku powstania zaległości w płatnościach za czynsz i inne media przewyższającej 3 miesiące. Oświadczenie to dołącza się do umowy najmu i jest ono zawarte w formie aktu notarialnego, celem późniejszego ewentualnego szybkiego nadania temu oświadczeniu klauzuli wykonalności i skierowania sprawy do komornika celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego i eksmisję dłużnika z Pana mieszkania. Wskazać należy, że ten problem dotyka wielu wynajmujących – najemcy bardzo często nie płacą i nie chcą się wyprowadzić. W przypadku zwykłych umów najmu – na czas określony oraz na czas nieokreślony – brak jest w zasadzie możliwości szybkiego pozbycia się najemcy z lokalu, bowiem wiąże się to z mozolną procedurą sądową. Inaczej sprawa wygląda w przypadku umowy najmu okazjonalnego, gdyż w tym przypadku możliwe jest nadanie klauzuli wykonalności i szybsze pozbycie się lokatora. Wskazać należy, że zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów wypowiedzieć taką umowę z uwagi na zaległości płatnicze można dopiero po upływie trzech pełnych okresów płatności.

 

„2. Nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator:

2) jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności”.

 

Informuje Pan w opisie o nie wywiązywaniu się najemców z postanowień umowy, nie wskazuje jednak, z jakich konkretnie. Zakładam więc, że chodzi o zaległości czynszowe. Te zaś muszą przekraczać 3 miesiące, a wtedy można wypowiedzieć taką umowę. Jeśli zaś wszystkie wymogi umowy najmu okazjonalnego zostały spełnione, sąd w ogóle nie orzeka o lokalu socjalnym, nie ma również potrzeby zapewnienia lokalu tymczasowego. W innym wypadku pozbycie się niechcianego lokatora jest momentami niemożliwe, tym bardziej gdzie będą to osoby starsze, bezrobotne, dzieci lub kobiety w ciąży. W przypadku spełnienia wszystkich warunków przewidzianych dla umowy najmu okazjonalnego – sąd w ogóle nie orzeka o lokalu socjalnym i dlatego bez znaczenia będzie tutaj kwestia dzieci czy osób starszych. Oczywiście proszę pamiętać o możliwości skarżenia postanowień sądu w tym zakresie przez osoby najemców, co będzie miało na celu tylko przedłużenie postępowania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć minus 5 =

»Podobne materiały

Koszty doprowadzenia gazu do mieszkań w prywatnej kamienicy

Jestem emerytką. Nowy właściciel kamienicy, w której mieszkam, zaplanował doprowadzić do mieszkań gaz. Zmusza najemców do zapłaty za doprowadzenie rur oraz do zakupu pieców. Nie stać mnie na to. Co mogę zrobić w tej sytuacji?

 

Sprzedaż lokalu użytkowego z najemcą

Miesiąc temu podpisałem umowę najmu na lokal użytkowy (jako osoba prawna), z dniem przekazania mi lokalu od 1 kwietnia 2011 r. Dziś (29 marca) właściciel lokalu poinformował mnie, iż lokal w ciągu 3 miesięcy sprzeda innemu właścicielowi i ten prawdopodobnie nie będzie chciał kontynuować ze mną

 

Trzyletnie wypowiedzenie umowy najmu a powrót eksmitowanej lokatorki

W 2001 r. dałam lokatorce z kwaterunku 3-letnie wypowiedzenie. Umotywowałam je tym, że mieszkanie przeznaczę dla mojego syna. W 2005 r. odbyła się rozprawa, na której orzeczono eksmisję z prawem do lokalu socjalnego, do którego eksmitowano lokatorkę. Niedługo minie pół roku od czasu wyprowadzen

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »