.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Odstąpienie od umowy i powierzenie prac innej firmie na koszt niesolidnego wykonawcy

• Opublikowano: 17-04-2023 • Autor: Adwokat Katarzyna Bereda

Wykonawca nie dokończył montażu pompy ciepła. Część instalacji elektrycznej, którą jestem w stanie ocenić, wykonana jest nieprawidłowo. Z umowy opiewającej na kwotę 40 tys. zł zapłaciłem 38 tys. Wszystkie elementy instalacji są na miejscu, większość zamontowana. Wysłałem wezwanie drogą mailową do zakończenia montażu w wyznaczonym terminie. Jak na razie wezwanie pozostało bez odpowiedzi. Siedziba firmy to mały budynek z niewielkim magazynem, który przez większość czasu jest zamknięty, ale instalator jest autoryzowanym serwisantem firmy sprzedającej te pompy, więc nie jest to firma krzak. Umowy nie chcę zrywać, ale prawdopodobnie będę musiał zapłacić ponownie za ukończenie montażu przez innego instalatora. Ponieważ prąd mam prawie za darmo z instalacji fotowoltaicznej, każdy dzień niewykorzystania pompy ciepła generuje straty za zużyty gaz. Dodatkowo mam dziury w ścianie zewnętrznej przygotowane pod rury, których instalator nie założył. Zgodnie z umową termin realizacji upłynął prawie miesiąc temu. Jak mam teraz postąpić, aby wyegzekwować od niesolidnego wykonawcy koszty związane z kontynuowaniem montażu przez inną firmę oraz dodatkowe koszty wynikłe z tej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Odstąpienie od umowy i powierzenie prac innej firmie na koszt niesolidnego wykonawcy

Wadliwe i nieterminowe wykonanie instalacji

W mojej ocenie, jeżeli przedsiębiorca wykonał dla Pana usługę montażu pompy w sposób wadliwy i nieterminowy, powinien Pan powołać się na przepisy dotyczące umowy o dzieło. Zgodnie z treścią art. 627 Kodeksu cywilnego (K.c.): „Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia”.

 

Prawa zamawiającego wynikające z umowy o dzieło

Umowa o dzieło jest umową, przez którą przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, zamawiający zaś zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia. Wynagrodzenie stanowi element przedmiotowo istotny umowy o dzieło – jest to więc umowa zawsze odpłatna. Jeżeli dzieło jeszcze nie zostało zakończone, a pozostałe prace wykonane były wadliwie – pomimo upływu terminu, należy zwrócić uwagę na przepisy w tym zakresie.

 

Opóźnienie wykonawcy w realizacji umowy

Zgodnie z treścią art. 635 K.c.: „Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.

 

Zgodnie natomiast z treścią art. 636 § 1 K.c.: „Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Nieprawidłowości przy wykonywaniu dzieła

O ile art. 635 K.c. dotyczy nieprawidłowości dotyczących terminowego wykonania dzieła, o tyle art. 636 K.c. dotyczy sytuacji, w których powstają nieprawidłowości dotyczące sposobu wykonywania dzieła, mianowicie wadliwe lub sprzeczne z umową wykonywanie dzieła. Uprawnienia zamawiającego w takim wypadku uszeregowane są w porządku chronologicznym. Najpierw przysługuje mu uprawnienie do wezwania przyjmującego zamówienie do zmiany sposobu wykonywania świadczenia na prawidłowy. Następnie, w razie bezskutecznego upływu tego terminu, zamawiający może dokonać wyboru między odstąpieniem od umowy albo powierzeniem poprawienia lub dalszego wykonania dzieła innej osobie. Z uprawnień przewidzianych w art. 636 § 1 K.c. zamawiający nie może skorzystać po odebraniu dzieła. [Por. wyrok SN z 04.04.1997 r., II CKN 65/97, Legalis; wyr. SN z 3.11.2000 r., IV CKN 152/00, OSNC 2001, Nr 4, poz. 63; wyr. SN z 25.6.2014 r., IV CSK 610/13, Legalis]

 

Oświadczenie z wyznaczeniem ostatecznego terminu wykonania dzieła lub odstąpienie od umowy

Z uwagi na powyższe, a więc wadliwie wykonanie dzieła oraz jego widoczne wady, a także brak zachowania umówionego terminu – proponuję skierować do wykonawcy ostateczne oświadczenie pisemne o odstąpieniu od umowy lub wyznaczenia ostatecznego terminu pod rygorem powierzenia prac innej firmie na koszt przedsiębiorcy– powołując się na przepis art. 636 K.c., a także 635 K.c. Całkiem osobno powiadomiłabym także producenta urządzenia o zaistniałej sytuacji.

 

Podsumowując: proszę do wykonawcy skierować oświadczenie i wskazać na wszelkie nieprawidłowości, proszę także wskazać na treść art. 635 i 636 K.c., i powołując się na nie przedstawić, iż z uwagi na nieterminowe i wadliwie wykonanie, pomimo ponaglenia i wezwania z Pana strony, wykonawca nie podjął czynności, wobec tego jest Pan uprawniony do odstąpienia od umowy lub powierzenia wykonania prac innej osobie. Dla celów dowodowych proponuję, aby wezwanie było wysłane listem poleconym.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu