Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy opiekun prawny może starać się o alimenty?

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 26.03.2015

Od 5 lat ponoszę samodzielnie koszty utrzymania mojej schorowanej mamy. Przebywa ona w prywatnym ośrodku, który opłacam. Zapewniam jej też leki i dodatkową rehabilitację. Mój brat nie interesuje się mamą i nie dokłada się do pomocy dla niej. Udało mi się załatwić ubezwłasnowolnienie całkowite mamy, został ustanowiony opiekun prawny. Czy może on się starać o alimenty dla mamy od mojego brata? Czy mam szansę na odzyskanie części wyłożonych kwot na utrzymanie mamy?

Małgorzata Rybarczyk

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zgodnie z art. 87 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „rodzice i dzieci obowiązani są wspierać się wzajemnie”. Skutkiem tego zapisu jest treść artykułu 128 mówiący, iż „obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo”.

 

Stosownie zaś do art. 129 § 1 „obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych – obciąża bliższych stopniem przed dalszymi”.

 

Przepisy te wyraźnie stanowią, iż dzieci, czyli Pani oraz brat, mają obowiązek alimentacji na rzecz rodziców. Obowiązek taki spełniony może być zarówno poprzez dostarczenie środków utrzymania (pieniądze), jak i zapewnienie samej opieki i troski o rodzica. Obowiązek ten nie jest jednak bezwzględny i dzieci mają prawo bronić się przed koniecznością „utrzymania rodzica”.

 

Alimentów może dochodzić osoba uprawniona samodzielnie lub w przypadku, gdy nie ma zdolności procesowej świadczeń takich dochodzi w jej imieniu inna osoba. W przypadku dzieci jest to jeden z rodziców, w przypadku zaś osób ubezwłasnowolnionych – ich opiekun prawny. W takiej sytuacji opiekun prawny musi w pozwie wyraźnie wskazać, iż działa w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej postanowieniem sądu z dnia … w sprawie sygn. akt …, i załączyć kopię postanowienia do pozwu.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Jeżeli rodzic, w Pani sytuacji opiekun prawny mamy, dochodzi alimentów od dorosłego dziecka – brata, to zgodnie z § 2 art. 133 Kodeksu musi on wykazać, iż mama znajduje się w niedostatku. Niestety Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie określa pojęcia niedostatku. Przyjmuje się jednak, iż niedostatek występuje wtedy, gdy uprawniony nie może w pełni własnymi siłami, z własnych środków, zaspokoić swych usprawiedliwionych potrzeb. Za znajdujące się w niedostatku należy uważać osoby, które nie mogą własnymi siłami zaspokoić usprawiedliwionych potrzeb, nie posiadają własnych środków w postaci wynagrodzenia za pracę, emerytury czy renty ani też dochodów z własnego majątku.

 

Bardzo istotne jest, iż domagając się alimentów od brata, opiekun mamy będzie musiał wykazać, że stan jej niedostatku jest całkowicie przez nią niezawiniony, a ona nie ma żadnych szans na zmianę tego stanu. W tym miejscu istotne jest wykazanie, iż mama jest ubezwłasnowolniona decyzją sądu oraz z jakich powodów takie ubezwłasnowolnienie nastąpiło. Również wskazać opiekun winien, jakie koszty ponoszone są w związku z utrzymaniem mamy – leki, żywienie, koszt pobytu w ośrodku, rehabilitacja itp.

 

Myślę, że przy dochodzeniu alimentów „na przyszłość”, jeśli tylko sytuacja brata pozwala na ich ponoszenie, ich uzyskanie jest bardzo realne.

 

Pozew o alimenty składa się w sadzie rejonowym, wydziale rodzinnym i nieletnich, właściwym dla miejsca zamieszkania mamy. Pozew ten zwolniony jest z obowiązku ponoszenia opłaty sądowej.

 

Cechą charakterystyczną alimentów jest zapewnienie środków pieniężnych wystarczających na zapewnienie bieżącego utrzymania osoby uprawnionej do otrzymywania renty alimentacyjnej. W związku z tym dochodzenie zapłaty alimentów za okres wsteczny może nastąpić tylko bardzo wyjątkowo. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 8 czerwca 1976r. w sprawie o sygn. akt III CRN 88/76, „z uwagi na charakter świadczeń alimentacyjnych przeznaczonych na bieżące utrzymanie osoby uprawnionej domaganie się ich za okres poprzedzający wytoczenie powództwa może być uzasadnione tylko wówczas, gdy pozostają z tego okresu niezaspokojone potrzeby lub zobowiązania zaciągnięte przez uprawnionego względem osoby trzeciej na pokrycie tychże potrzeb”. W związku z powyższym dochodzenie zaległych alimentów na podstawie art. 137 jest możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach. Za taką wyjątkową okoliczność uznaje się zaciągnięcie przez opiekuna mamy jakichś zobowiązań finansowych np. (kredyt na leki, specjalistyczny sprzęt, opiekunkę), których do dnia złożenia pozwu opiekun nie spłacił.

 

Proszę pamiętać, iż zgodnie z art. 137§ 1 „roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem lat trzech. Niezaspokojone potrzeby uprawnionego z czasu przed wniesieniem powództwa o alimenty sąd uwzględnia zasądzając odpowiednią sumę pieniężną. W uzasadnionych wypadkach sąd może rozłożyć zasądzone świadczenie na raty”.

 

Z tego, co Pani pisze, wynika, iż pewne koszty związane z utrzymaniem mamy poniosła Pani osobiście. W takiej sytuacji, jeżeli chciałaby Pani odzyskać część z wydatkowanych środków, może Pani skorzystać z zapisu art. 140. Zgodnie z nim „osoba, która dostarcza drugiemu środków utrzymania lub wychowania, nie będąc do tego zobowiązana albo będąc zobowiązana z tego powodu, że uzyskanie na czas świadczeń alimentacyjnych od osoby zobowiązanej w bliższej lub tej samej kolejności byłoby dla uprawnionego niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami, może żądać zwrotu od osoby, która powinna była te świadczenia spełnić”.

 

Poprzez analogię można tutaj zastosować tezę wyrażoną przez Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 24 lutego 1978 r. (sygn. akt III CZP 4/78), zgodnie z którym rodzicowi, który wyłącznie łożył na utrzymanie wspólnego dziecka, przysługuje prawo domagania się od drugiego rodzica zwrotu odpowiedniej części poniesionych na ten cel kosztów niezależnie od tego, z jakich źródeł czerpał on środki na zaspokajanie potrzeb dziecka. Niestety nie daje to gwarancji, iż faktycznie sąd uzna, iż poniosła Pani koszty, które brat winien był ponosić wraz z Panią. Musi Pani wziąć pod uwagę fakt, iż roszczenie o zwrot zapłaconych alimentów przedawniają się z upływem lat 3. W myśl art. 120 § 1 Kodeksu cywilnego „początek biegu terminu przedawnienia roszczenia regresowego przypada na dzień spełnienia świadczenia na rzecz uprawnionego, gdyż z tym dniem roszczenie to staje się wymagalne”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - 0 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Obowiązek alimentacyjny wobec ojca

Ja i moja siostra jesteśmy świadomi, że mamy obowiązek alimentacyjny wobec ojca, chociaż nasze relacje z nim były zawsze trudne. Sąd nakazał nam płacenie alimentów na jego rzecz. Ojciec ma jednak duży dom z ogrodem, który mógłby zamienić na mieszkanie, a za resztę pieniędzy ze sprzedaży utrzymać się do końca życia (obecnie ma 75 lat). Czy taka sytuacja nie stanowi przesłanki, która mogłaby uzasadnić zniesienie alimentów?

Windykacja alimentów

Płacę regularnie alimenty na byłą żonę, jednak ostatnio spóźniłem się o dwa tygodnie. Tego samego dnia, którego zrobiłem przelew, była żona zgłosiła sprawę do komornika, a on zajął pieniądze z mojego konta, mimo że płatność była uregulowana. Odtąd choć przesyłam pieniądze w terminie i informuję o tym komornika, on nie oddaje mi pieniędzy. Była żona złośliwie przelewa otrzymane alimenty na konto komornika, on z powrotem do niej, a ja zostaję obciążony 15% kosztów. Co mogę zrobić, żeby zaprzestano windykacji alimentów?

Poza tym po dwóch latach od rozwodu była żona zaczęła się ubiegać o połowę pieniędzy za komputer kupiony do mojego mieszkania. Na fakturze widnieją dane nas obojga, chociaż mam świadków na to, że tylko ja płaciłem za sprzęt. Mieliśmy rozdzielność majątkową. Czy mam szansę na wygraną w tej sprawie?

Brak środków do życia a rozdzielność majątkowa

Kilka lat temu wyjechaliśmy z mężem do Kanady „po lepsze życie”. Mamy ustanowioną rozdzielność majątkową. Mąż wrócił przed rokiem do Polski, gdzie ma niezłą rentę, a ja zostałam w Kanadzie na utrzymaniu siostry. Obecnie nie mam środków do życia. Czy występując o separację i alimenty, nie zostanę pozbawiona renty po mężu w przyszłości? A może korzystniej starać się o rozwód?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »