Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy stypendium i płatne praktyki wliczają się do stażu pracy?

Autor: Michał Kibil • Opublikowane: 02.12.2009

Moje pytanie dotyczy stażu pracy. Od 1984 r. byłem uczniem technikum. Od 1986 r. otrzymywałem stypendium dla uczniów, wypłacane przez byłą Hutę im. Lenina (obecnie ArcelorMittal). Umowa stypendialna zobowiązywała mnie m.in. do podjęcia pracy w hucie po ukończeniu szkoły. Odbyłem również dwukrotnie (w 1986 i 1987 r.) miesięczne płatne praktyki. Czy w takiej sytuacji – otrzymywanie stypendium i praktyk płatnych – te 3 lata wliczają mi się do stażu pracy (emerytura, jubileusz)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy stypendium i płatne praktyki wliczają się do stażu pracy?

Staż pracy wymagany do przyznania urlopu wychowawczego

Ani przepisy Kodeksu pracy, ani przepisy innych ustaw nie wprowadzają jednej definicji stażu pracy. W zależności od tego, na co ma wpływ staż pracy, należy go odmiennie liczyć.

 

Tym samym, licząc staż pracy wymagany do przyznania urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze, do ogólnego stażu pracy, tj. pozostawania w stosunku pracy u wszystkich dotychczasowych pracodawców, dolicza się odpowiedni okres przewidziany w Kodeksie pracy za ukończenie uczelni danego stopnia.

Staż pracy uprawniający pracownika do uzyskania prawa do nagrody jubileuszowej

Jeśli chodzi o staż pracy uprawniający pracownika do uzyskania prawa do nagrody jubileuszowej, to liczy się całkowity okres pozostawania w stosunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę z danym pracodawcą. Jeżeli pracodawca został przejęty przez inny podmiot gospodarczy (a Huta im. Lenina została przekształcona w ArcelorMittal), to na podstawie art. 231 § 1 Kodeksu pracy nowy pracodawca staje się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, w tym obowiązany jest respektować dotychczasowy staż pracy pracowników poprzedniego przedsiębiorstwa.

 

W spółkach prawa prywatnego (niepublicznych) staż pracy wymagany do uzyskania nagrody jubileuszowej regulują zakładowe oraz ponadzakładowe układy zbiorowe pracy. Właśnie w ich tekście powinien Pan szukać informacji o stażu pracy w przedsiębiorstwie koniecznym dla uzyskania nagrody jubileuszowej.

Czy okres uzyskania stypendium jest równoznaczny z okresem zatrudnienia?

Jak zostało wskazane powyżej, dla uzyskania prawa do nagrody jubileuszowej istotny jest staż pracy dla danego przedsiębiorcy. Okres uzyskiwania stypendium nie jest równoznaczny z okresem zatrudnienia, a tym samym brak jest podstaw do kwalifikowania go do stażu pracy.

 

Co do zaliczania praktyk do stażu pracy, to należy wskazać, że zależy to od faktycznej podstawy praktyk. Jeżeli podczas praktyk był Pan zatrudniony jako pracownik młodociany na podstawie art. 191 § 2 Kodeksu pracy (w ówczesnym brzmieniu), to staż tej pracy również powinien się kwalifikować do ogólnego stażu pracy uprawniającego do uzyskania prawa do nagrody jubileuszowej. Jeżeli podstawa prawna zatrudnienia była odmienna, okres praktyk się nie kwalifikuje.

 

Odnośnie do prawa do emerytury – zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przy ustalaniu prawa do emerytury i renty i obliczaniu ich wysokości uwzględnia się, z zastrzeżeniami wskazanymi w ustawie, okresy składkowe oraz nieskładkowe.

Okresy zatrudnienia po ukończeniu 15. roku życia

Na podstawie przywołanego przez Pana stanu faktycznego Pana okresami składkowymi są okresy ubezpieczenia oraz przypadające przed dniem 15 listopada 1991 r. okresy zatrudnienia po ukończeniu 15. roku życia na obszarze Państwa Polskiego – w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy, jeżeli w tych okresach pracownik pobierał wynagrodzenie, za które została opłacona składka na ubezpieczenie społeczne albo za które nie było obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

 

W związku z ww. okresami składkowymi do prawa do emerytury – uznając praktyki za pracę spełniającą powyższe wymagania – należy doliczyć oba okresy praktyk.

 

Ponieważ ustawodawca nie wskazuje okresu nauki w technikum za okres składkowy czy też nieskładkowy, tego okresu, niezależnie od otrzymywania stypendium, nie należy liczyć do prawa do emerytury.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 + 0 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki