.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Brak otrzymania umowy na podstawie mianowania

Pracuję na stanowisku nauczyciela od 1997 r. W 2000 r. otrzymałam umowę na czas nieokreślony, lecz do tej pory nie jest to umowa na podstawie mianowania, mimo że jestem nauczycielem dyplomowanym. Pracuję w wiejskiej szkole, gdzie zdarzało się, że moje pensum wynosiło np. 15/18. Inni nauczyciele również z długim stażem pracy umowę na podstawie mianowania otrzymali. Czy i ja nie powinnam takiej dostać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Brak otrzymania umowy na podstawie mianowania

Stosunek pracy na podstawie mianowania

Odpowiadając na Pani pytanie, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2019 r., poz. 2215) „stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i z nauczycielem dyplomowanym nawiązuje się na podstawie mianowania, jeżeli:

 

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

3) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

4) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4a) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4;

5) posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska;

6) istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony”.

 

Z powyższego wynika, że aby stosunek pracy na czas nieokreślony przekształcił się w mianowanie, nauczyciel musi być zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy (co w Pani wypadku nie zawsze było spełnione).

 

Przed 2000 rokiem rzeczywiście zatrudniano na podstawie mianowania nauczyciela, który miał 3-letni staż pracy i u którego dokonano oceny. Jednak w 2000 r. nowelizacją nadano zupełnie nowe brzmienie art. 10 KN. Nowelizacja ta skojarzyła rodzaj nawiązywanego z nauczycielem stosunku pracy z posiadanym przez niego stopniem awansu zawodowego. Przyjęto, że począwszy od stopnia nauczyciela stażysty, warunkiem nawiązania stosunku pracy jest posiadanie wymaganych kwalifikacji.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przekształcenie stosunku pracy w mianowanie

Dlatego najwcześniej na podstawie mianowania mogła Pani zostać zatrudniona w chwili, gdy spełnione zostały wszystkie przesłanki z artykułu 10 ust. 5, czyli odpowiedni stopień awansu, zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony.

 

Gdy to się stało Pani, stosunek pracy z mocy prawa (czyli bez udziału dyrektora) przekształcił się w mianowanie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa plus I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu