.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Ile może trwać urlop bezpłatny nauczyciela?

Nauczyciel 4 lata temu złożył podanie o urlop bezpłatny na okres pełnienia funkcji zastępcy burmistrza. Nie wskazał konkretnej daty zakończenia tego urlopu. W związku z nowymi wyborami prawdopodobnie znowu będzie pełnił tę samą funkcję. Ile może trwać urlop bezpłatny nauczyciela dyplomowanego zatrudnionego na podstawie mianowania? Czy można takiego nauczyciela zwolnić, jaką podać przyczynę rozwiązania stosunku pracy i podstawę prawną? Czy musi być wypowiedzenie 3-miesięczne, poczynając od czerwca do sierpnia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Ile może trwać urlop bezpłatny nauczyciela?

Urlop bezpłatny dla nauczyciela dyplomowanego

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela „nauczyciele mianowani lub dyplomowani zatrudnieni na stanowisku kuratora oświaty oraz nauczyciele przechodzący do pracy w urzędach administracji rządowej, kuratoriach oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych, specjalistycznej jednostce nadzoru oraz w organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi na stanowiska wymagające kwalifikacji pedagogicznych oraz nauczyciele, z którymi został nawiązany stosunek pracy na podstawie wyboru na okres pełnienia funkcji z wyboru, otrzymują urlop bezpłatny na czas zajmowania tych stanowisk lub pełnienia tych funkcji”.

 

Przepis ten nie obejmuje funkcji zastępcy burmistrza, gdyż ten zatrudniany jest na podstawie powołania, a nie na podstawie wyboru.

 

Zgodnie z art. 68 KN nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć przysługuje urlop płatny dla dalszego kształcenia się oraz inne ulgi i świadczenia związane z tym kształceniem. Nauczyciel może otrzymać urlop płatny lub bezpłatny dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych, a bezpłatny z innych ważnych przyczyn.

Czas określony urlopu bezpłatnego

Zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania urlop bezpłatny z powyższych przyczyn może być udzielony przez dyrektora na umotywowany wniosek nauczyciela na czas określony, pod warunkiem że nie spowoduje to zakłócenia toku pracy szkoły.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wniosek o kolejny urlop bezpłatny nauczyciela

Wobec powyższego należy przyjąć, że nauczyciel wystąpił do dyrektora szkoły z wnioskiem o udzielenie urlopu bezpłatnego na czas określony (na czas kadencji). Skoro kadencja się zakończyła, nauczyciel powinien złożyć nowy wniosek – przy czym dyrektor nie musi go uwzględniać.

 

Skoro jest to nauczyciel mianowany, to nie można go zwolnić za wypowiedzeniem, jeśli nie występują warunki opisane w art. 20 i art. 23 KN. W tym wypadku warunki takie nie zachodzą, wiec nie można wręczyć nauczycielowi wypowiedzenia. Ale można nie udzielić mu kolejnego urlopu bezpłatnego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć minus 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu