.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Czy rada rodziców ma prawo oceniać pracę nauczyciela?

Jestem nauczycielem języka polskiego, pracuję od kilkunastu lat w szkole podstawowej. Dyrektor poprosił, abym ustosunkowała się na piśmie do zażaleń rady rodziców, że jest: niski poziom nauczania języka polskiego, podręczniki są źle dobrane i materiał nie jest realizowany. Odpisałam, że podręczniki zostały zatwierdzone przez radę pedagogiczną i radę rodziców, a materiał jest realizowany zgodnie z rozkładem. Trudno mi jednak odnieść się do najważniejszego dla mnie zarzutu – niskiego poziomu nauczania. Pierwszy raz w mojej pracy spotykam się z takim zarzutem, jak dotąd otrzymywałam informacje, że moi uczniowie bardzo dobrze radzą sobie w gimnazjum. Tymczasem pismo z żalami rady rodziców powędrowało do mojej teczki. Czy rada rodziców w ogóle ma prawo oceniać pracę nauczyciela – przecież nie są oni metodykami? Czy taka skarga nie jest naruszeniem moich dóbr osobistych? Czy przy bierności dyrekcji nie powinien podjąć jakichś działań w celu wyjaśnienia tych zarzutów? W moim odczuciu są one niesprawiedliwe i chętnie poddam ocenie moją pracę przez osoby kompetentne (dyrektora, metodyka).


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Czy rada rodziców ma prawo oceniać pracę nauczyciela?

Jakie kompetencje przysługują radzie rodziców?

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

 

Do kompetencji rady rodziców należy:

 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki;

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

Czy rada rodziców ma prawo występować z wnioskami lub opiniami do dyrektora szkoły?

Komentowany przepis wzmacnia merytoryczną rolę rady rodziców, która nie jest już wyłącznie organem opiniującym. Ponadto uległ znacznemu poszerzeniu zakres opiniowania przez radę rodziców.

 

Tak jak dotychczas rada zachowuje prawo do występowania do określonych w przepisie podmiotów i organów zewnętrznych w stosunku do szkoły (organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny) oraz organów szkolnych (dyrektora rady pedagogicznej, rady szkoły lub placówki) z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki. „Wniosek” oznacza postulat poprawy lub zmiany czegoś, „opinia” zaś – stanowisko w określonej kwestii. Wystąpienie przez radę następuje z własnej inicjatywy, chyba że ustawa lub przepis szczególny przewiduje wyraźnie co innego.

 

Wobec powyższego należy przyjąć, że rada rodziców ma prawo występować z wnioskami lub opiniami do dyrektora szkoły także w sprawie prowadzonego kształcenia i nie ma przy tym konieczności, aby w gronie rady rodziców był jakikolwiek metodyk. Przepisy prawa przyznają bowiem radzie rodziców prawo do wyrażania opinii o ocenie pracy nauczyciela.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wystosowanie odpowiedzi przez nauczyciela na zarzuty rady rodziców

Dyrektor, prosząc Panią o wyjaśnienia, nie postąpił niezgodnie z przepisami prawa. Dopóki bowiem rada rodziców nie wystąpi o dokonanie Pani oceny jako nauczyciela, dyrektor nie musi nic robić. Mógł także uznać, że skarga rodziców nie jest na tyle poważna, aby rozważać postępowanie o ukaranie Pani za niewywiązywanie się z obowiązków nauczyciela. Zatem dyrektor podjął działania – poprosił Panią o ustosunkowanie się do zarzutów i na tym poprzestał. 

 

W takiej sytuacji Pani wyjaśnienia powinny wystarczyć i nie powinno dojść do rozpoczęcia postępowania dyscyplinarnego, gdyż w mojej opinii nie ma ku temu podstaw.

 

Jednocześnie pragnę podkreślić, że rada rodziców nie naruszyła Pani dóbr osobistych. Co do oceny Pani pracy – skoro zależy Pani na jej przeprowadzeniu, może Pani sama wnioskować o jej dokonanie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu