Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy warto udowadniać wypadek w pracy?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 05.07.2015

Pracuję w magazynie. Poparzyłem się jednym z urządzeń. Wynika to z mojego pośpiechu i nieuwagi, ale także z faktu, że sprzęt od dawna ma zepsutą podstawkę, dlatego odstawianie go na miejsce jest zawsze ryzykowne (przełożony o tym wie). Udałem się do lekarza następnego dnia, poparzenie ręki utrudnia mi pracę, ale jej nie uniemożliwia. Zgłosiłem wypadek szefowi, ale ten twierdzi, że to moja wina. Niestety miejsca przy moim stanowisku pracy jest zdecydowanie za mało, a do tego – jak wspomniałem – podstawka urządzenia jest zepsuta. Czy warto próbować udowodnić wypadek w pracy? Czy mogę liczyć na jakieś odszkodowanie?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu pracy zwanego dalej K.p. oraz przepisy ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Z treści Pana pytania wynika, że podczas świadczenia pracy na podstawie umowy o pracę miał miejsce wypadek, którego skutkiem było poparzenie ręki. Jak podnosi Pan w pytaniu, wina leżała zarówno po Pana stronie (nieuwaga), jak i stronie pracodawcy (zepsuta podstawka, brak miejsca na stanowisku pracy).

 

Istotna z punktu widzenia Pana interesu jest treść art. 3 ust 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zgodnie z którym;

 

„Art. 3. 1. Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 

1)  podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

2)  podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

3)  w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy”.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Jak podnosi się w literaturze stosownie za treścią art. 3 ustawy, „aby zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy muszą być łącznie spełnione następujące okoliczności, zdarzenie musi:

 

  • mieć charakter nagły,
  • być wywołane przyczyną zewnętrzną,
  • powodować uraz lub śmierć,
  • nastąpić w związku z pracą w szczególności podczas lub w związku z wykonywaniem zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia, w czasie pozostawania dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy” (LexPolonica, Piśmiennictwo: Praktyczne wyjaśnienia oraz wzory umów i pism, 2001–2006).

 

Wyraźnie podkreślić należy, iż najważniejsza z punktu widzenia Pana sytuacji jest „przyczyna zewnętrzna”. Zewnętrzną przyczyną sprawczą wypadku przy pracy może być każdy czynnik pochodzący spoza organizmu poszkodowanego, zdolny – w istniejących warunkach – wywołać szkodliwe skutki, w tym także pogorszyć stan zdrowia pracownika dotkniętego już schorzeniem samoistnym (wyrok SN z dnia 18 sierpnia 1999 r., sygn. akt II UKN 87/99).

 

Reasumując, aby zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy muszą być łącznie spełnione następujące okoliczności: zdarzenie musi mieć charakter nagły, musi być wywołane przyczyną zewnętrzną, musi powodować uraz lub śmierć, musi nastąpić w związku z pracą w szczególności podczas lub w związku z wykonywaniem zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia, w czasie pozostawania dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

 

O ile uraz może być zewnętrzny, wewnętrzny, tj. poparzenie twarzy, o tyle niezbędne jest wykazanie przyczyny zewnętrznej, tj. np. zepsutej podstawki.

 

Innymi słowy, aby zdarzenie, na które Pan wskazuje, było uznane za wypadek przy pracy, konieczne jest wykazanie, że występowała przyczyna zewnętrzna, tj. zepsuta podstawka, a przyczyna wewnętrzna, tj. nieuwaga, roztargnienie, była jedynie uboczna. Zgodnie z prezentowanym w orzecznictwie Sądu Najwyższego poglądem „zewnętrzną przyczyną sprawczą wypadku przy pracy może być każdy czynnik pochodzący spoza organizmu poszkodowanego, zdolny – w istniejących warunkach – wywołać szkodliwe skutki, w tym także pogorszyć stan zdrowia pracownika dotkniętego już schorzeniem samoistnym” (por. wyrok SN z dnia 18.08.1999 r., sygn. akt II UKN 87/99). Istotnym z punktu widzenia kwalifikacji konkretnej okoliczności jako przyczyny zewnętrznej w rozumieniu art. 6 ustawy wypadkowej z 2002 r. jest to, aby stanowiła ona przyczynę sprawczą zdarzenia, nie musi natomiast być przyczyną wyłączną. Innymi słowy przyczyna zewnętrzna nie musi być przyczyną jedyną.

 

Nieuwaga, roztargnienie nie może być przyczyną sprawczą. Sprawczą przyczyną zewnętrzną musi być zatem zepsuta podstawka.

 

Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Trudno mówić natomiast o kwocie, w sytuacji kiedy szkoda lub krzywda nie może być jeszcze należycie oceniona, z uwagi na zbyt krótki upływ czasu od zdarzenia.

 

Wyraźnie zauważyć należy jednak, iż pracodawca mimo swoich wątpliwości nie może uwolnić się od obowiązku zbadania okoliczności wypadku. Zasadne jest przytoczenie poglądu wyrażonego przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (do 2003.12.31) w wyroku z dnia 25 kwietnia 2002 r., sygn. akt II SA 3189/01 w którym wskazano, iż „jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy związanym z powzięciem informacji o wypadku, jakiemu uległ pracownik, jest powołanie zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku oraz ustalenia, czy wypadek pozostaje w związku z pracą. Obowiązujące przepisy nie dopuszczają sytuacji, w której pracodawca zwolniony byłby od wykonania wyżej opisanego obowiązku. Przesłanką takiego zwolnienia nie może nawet być oczywiste przyczynienie się pracownika do wypadku ani też oczywisty brak związku wypadku z pracą”.

 

Należy zatem wymóc na pracodawcy obowiązek powołania zespołu powypadkowego, który ustali czy zdarzenie miało charakter wypadku przy pracy, czy też nie. Opinia pracodawcy nie zastępuje ustaleń komisji. Znając treść protokołu, możliwe jest podejmowanie pozostałych kroków. Gdyby pracodawca odmówił powołania takiego zespołu, wówczas może Pan wystąpić do sądu z powództwem o ustalenie, iż zdarzenie, o którym Pan wspomina, nosi znamiona wypadku przy pracy.

 

W mojej ocenie nikt nie da Panu jednak 100% gwarancji wygranej, bowiem sprawa jest bardzo ocenna, a istotne mogą być nawet najmniejsze szczegóły.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 plus V =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Szczególne warunki pracy – jak je udokumentować?

Pracowałem w latach 1970-1973 jako elektromonter w dawnym zakładzie pracy, który został później zrestrukturyzowany. Zdaniem pracownika kadr praca nie była szkodliwa dla zdrowia. Jeśli jednak była, to jak to można udokumentować na świadectwie pracy?

Jak się odwołać od decyzji komisji w sprawie wypadku przy pracy?

Kilka miesięcy temu uległem wypadkowi przy pracy – podnosiłem ciężkie towary i poczułem ostry ból w kręgosłupie. Odwieziono mnie do szpitala, spisano protokół powypadkowy. Komisja jednak uznała, że moje schorzenie nie jest wypadkiem przy pracy, więc odwołałem się od tej d

Prośba ZUS o dosłanie aktualnego druku N-9

Powiedziano mi w ZUS, że druk N-9, który wysłałem do ZUS po swoim wypadku, jest ważny tylko 1 miesiąc i poproszono mnie o dosłanie aktualnego. Dlaczego ZUS wymaga takiego zaświadczenia? W tej chwili normalnie pracuję i jestem po badaniach okresowych. Dlaczego dostałem odmowę wypłaty odsz
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »