Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ubieganie się o stwierdzenie choroby zawodowej na emeryturze

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 02.12.2019

Pracowałam przy komputerze na stanowisku sekretarza szkoły. W 2013 r. w maju miałam operację na zespół cieśni nadgarstka prawej ręki i przebywałam na zwolnieniu, a w listopadzie miałam operację na lewą rękę. Nie wiedziałam, że zespół cieśni jest zaliczany do chorób zawodowych. Od 2017 r. jestem na emeryturze. Czy po takim okresie mogę się ubiegać o stwierdzenie choroby zawodowej, a jeśli tak, to jakie bym miała korzyści i gdzie mam się zgłosić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Ubieganie się o stwierdzenie choroby zawodowej na emeryturze

Co prawda minęło już sporo czasu od operacji, ale ma Pani stwierdzone schorzenie. Teraz trzeba je skojarzyć z chorobą zawodową i stwierdzić, czy spowodowała niezdolność do pracy. W tym celu musi orzec lekarz orzecznik ZUS-u lub komisja lekarska.

Jakie świadczenia przysługują przy chorobie zawodowej?

„Art. 6. 1. Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują następujące świadczenia:


1) »zasiłek chorobowy« – dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;
2) »świadczenie rehabilitacyjne« – dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy;
3) »zasiłek wyrównawczy« – dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
4) »jednorazowe odszkodowanie« – dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
5) »jednorazowe odszkodowanie« – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
6) »renta z tytułu niezdolności do pracy« – dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;
7) »renta szkoleniowa« – dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;
8) »renta rodzinna« – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;
9) »dodatek do renty rodzinnej« – dla sieroty zupełnej;
10) dodatek pielęgnacyjny;
11) pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą”.

Podstawą rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie był przepis art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. 2009, Nr 167, poz. 1322) w związku z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227).

Ustawa wypadkowa odsyła bowiem do przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w odniesieniu do ustalenia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, jej wysokości oraz wypłaty.

Definicja niezdolności do pracy

Definicja ustawowej niezdolności do pracy zawarta jest w przepisie art. 12 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS zgodnie, z którym niezdolną do pracy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. W przepisach ustępów 2 i 3 cytowanego przepisu jest natomiast mowa o różnicy między niezdolnością do pracy całkowitą oraz częściową. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy (art. 12 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS), zaś częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji (art. 12 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS).

Ocena stopnia niezdolności do pracy

Zgodnie z treścią art. 13 ustawy o emeryturach i rentach z FUS „przy ocenie stopnia i przewidywanego okresu niezdolności do pracy oraz rokowania co do odzyskania zdolności do pracy uwzględnia się:

1) stopień naruszenia sprawności organizmu oraz możliwości przywrócenia niezbędnej sprawności w drodze leczenia i rehabilitacji;
2) możliwość wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcia innej pracy oraz celowość przekwalifikowania zawodowego, biorąc pod uwagę rodzaj i charakter dotychczas wykonywanej pracy, poziom wykształcenia, wiek i predyspozycje psychofizyczne”.

Zasadą jest orzekanie niezdolności do pracy na okres nie dłuższy niż 5 lat (art. 13 ust. 2 ustawy), natomiast niezdolność do pracy orzeka się na okres dłuższy niż 5 lat, jeżeli według wiedzy medycznej nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy przed upływem tego okresu (art. 13 ust. 3 ustawy).

Z uwagi na upływ czasu – obawiam się, że na odszkodowanie nie ma Pani co liczyć, ale jeśli udałoby się Pani otrzymać rentę – mogłaby ją Pani pobierać w zbiegu z emeryturą.

Zbieg kilku świadczeń - emerytury i renty

W myśl art. 95 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w razie zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń przewidzianych w tej ustawie wypłaca się jedno z nich – wyższe lub wybrane przez zainteresowanego. Oznacza to, że np. osoba będąca jednocześnie uprawniona do emerytury oraz renty z tytułu niezdolności do pracy „z ogólnego stanu zdrowia” może pobierać wyłącznie jedno z tych świadczeń.

Zasady wypłacania emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wpadkowego oraz do emerytury na podstawie odrębnych przepisów wypłaca się, zależnie od jej wyboru:

  • rentę wypadkową powiększoną o połowę emerytury albo
  • emeryturę powiększoną o połowę renty wypadkowej.


Nie ma to jednak zastosowania, gdy osiąga Pani jakikolwiek przychód powodujący zawieszenie prawa do świadczeń lub zmniejszenie ich wysokości określony w ustawie emerytalnej (a więc przychód z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego lub z tytułu służby). W razie uzyskiwania takiego przychodu można pobierać wyłącznie jedno świadczenie – wybrane przez siebie lub korzystniejsze.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem plus III =

»Podobne materiały

Prośba ZUS o dosłanie aktualnego druku N-9

Powiedziano mi w ZUS, że druk N-9, który wysłałem do ZUS po swoim wypadku, jest ważny tylko 1 miesiąc i poproszono mnie o dosłanie aktualnego. Dlaczego ZUS wymaga takiego zaświadczenia? W tej chwili normalnie pracuję i jestem po badaniach okresowych. Dlaczego dostałem odmowę wypłaty odszkodowania? C

Jak się odwołać od decyzji komisji w sprawie wypadku przy pracy?

Kilka miesięcy temu uległem wypadkowi przy pracy – podnosiłem ciężkie towary i poczułem ostry ból w kręgosłupie. Odwieziono mnie do szpitala, spisano protokół powypadkowy. Komisja jednak uznała, że moje schorzenie nie jest wypadkiem przy pracy, więc odwołałem się od tej decyzji i wci

Szczególne warunki pracy – jak je udokumentować?

Pracowałem w latach 1970-1973 jako elektromonter w dawnym zakładzie pracy, który został później zrestrukturyzowany. Zdaniem pracownika kadr praca nie była szkodliwa dla zdrowia. Jeśli jednak była, to jak to można udokumentować na świadectwie pracy?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »