.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zatrudnienie stażysty a likwidacja działalności

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 12.02.2017

Od 1 lipca na okres 5 miesięcy na podstawie umowy z PUP-em zatrudniam stażystkę. Czas trwania umowy kończy się z dniem 30 listopada. Zgodnie z umową po zakończeniu stażu powinnam zatrudnić ją na 3 miesiące. Jednak z dniem 30 listopada zamierzam zlikwidować prowadzoną działalność gospodarczą. Czy w tej sytuacji PUP pracy może żądać zwrotu kosztów zatrudnienia i składki na US?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 28 stycznia 2015r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149) „starosta może skierować bezrobotnych do odbycia stażu przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy do pracodawcy, rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej”.

 

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według programu określonego w umowie. Przy ustalaniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego.

 

Staż odbywany jest przez bezrobotnego na podstawie skierowania od starosty (wydawanego przez właściwy PUP). Natomiast pracodawca zatrudniający stażystę najpierw zawiera ze starostą umowę w przedmiocie wykonywania stażu przez bezrobotnych.

 

Po zakończeniu stażu pracodawca obowiązany jest wydać bezrobotnemu opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu. Opinię wydaje pracodawca niezwłocznie po zakończeniu stażu, nie później jednak niż 7 dni po tym terminie.

 

Przepisy nie regulują w ogóle kwestii związanych z zatrudnieniem bezrobotnego po stażu. Zgodnie z przepisami po zakończeniu stażu pracodawca ma wydać stażyście opinie o odbytym stażu. Pozostałe kwestie, na przykład te związane z koniecznością zatrudnienia stażysty po zakończonym stażu, regulować może umowa zawarta między pracodawcą a starostą.

 

Niestety bez znajomości umowy, która Pani zawarła, nie mogę jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie. Z przepisów obowiązek zatrudnienia stażysty i obowiązek zwrotu składek nie wynika, co nie znaczy, że nie może wynikać z umowy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »