Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Renta z powodu choroby zawodowej nauczyciela

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 16.07.2019

Jestem nauczycielem od 1983 roku. W tym czasie byłam już 3-krotnie na urlopie dla poratowania zdrowia ze względu na zły stan strun głosowych i głośni. Chciałam dać radę do emerytury, w ubiegłym roku w maju nabrałam prawa do świadczenia kompensacyjnego, ale podjęłam jeszcze pracę w tym roku szkolnym, myślałam, że jeszcze podołam. Niestety ten rok to pasmo ciągłych zwolnień, pracuję poniedziałek, wtorek już kończy się dla mnie wielką chrypą i trudnościami w mówieniu – nie daję rady głosowo. Lekarz proponuje mi półroczne L4 (ponoć płatne 100%) i ewentualnie później przejść na świadczenie do emerytury lub ubiegać się o rentę z powodu choroby zawodowej nauczyciela. Czy te opcje są możliwe, co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Renta z powodu choroby zawodowej nauczyciela

Fot. Fotolia

Jeśli ma Pani prawo do świadczenia kompensacyjnego, to oczywiście może Pani po prostu z niego skorzystać i w ten sposób doczekać do emerytury. Może też Pani skorzystać ze zwolnienia lekarskiego (maksymalny okres zasiłkowy to 182 dni), przy czym zwolnienie lekarskie nie jest płatne 100%, tylko 80%, chyba że:

 

 • niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży;
 • niezdolność do pracy powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów;
 • niezdolność do pracy powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

 

Po 182 dniach choroby pracownik może wnioskować o świadczenie rehabilitacyjne. Jednak świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje, jeśli pracownik jest uprawniony do jakiegokolwiek z niżej wskazanych świadczeń:

 

 • emerytury,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • zasiłku dla bezrobotnych,
 • zasiłku przedemerytalnego,
 • świadczenia przedemerytalnego,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • urlopu dla poratowania zdrowia.

 

Oznacza to, że skoro ma Pani prawo do świadczenia kompensacyjnego (choć Pani z niego nie korzysta), ZUS nie przyzna Pani świadczenia rehabilitacyjnego.

 

Definicję choroby zawodowej ustawodawca zawarł w art. 235 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem chorobą zawodową jest choroba wymieniona w wykazie chorób zawodowych, o ile w następstwie oceny warunków pracy można bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem stwierdzić, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”.

W omawianym kontekście istotne znaczenie ma nie tylko powyższa definicja, ale także treść art. 235, z którego jasno wynika, że rozpoznanie choroby zawodowej może nastąpić zarówno w okresie zatrudnienia w narażeniu zawodowym(pracownik), jak również po zakończeniu pracy na stanowisku, na którym to narażenie występowało (były pracownik). Jedynym warunkiem jest tu wystąpienie udokumentowanych objawów choroby w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych.

 

Podejrzenie choroby zawodowej zgłasza się m.in. właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, właściwemu państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu, właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu, właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), właściwemu komendantowi wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej lub właściwemu inspektorowi wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej, zwanym dalej w znowelizowanym rozporządzeniu właściwym państwowym inspektorem sanitarnym (zmieniony § 3 ust. 1 pkt 1 znowelizowanego rozporządzenia).

 

Ich właściwość ustala się według:

 

 1. miejsca, w którym praca jest lub była wykonywana przez pracownika,
 2. krajowej siedziby pracodawcy, gdy dokumentacja dotycząca narażenia  zawodowego jest gromadzona w tej siedzibie.

 

Orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej rozpoznania wydaje lekarz orzekający w zakresie chorób zawodowych. Robi to na podstawie:

 •  
 • wyników przeprowadzonych badań lekarskich i pomocniczych,
 • dokumentacji medycznej pracownika lub byłego pracownika,
 • dokumentacji przebiegu zatrudnienia,
 • oceny narażenia zawodowego.

 

I tak, jeżeli informacje zawarte we wspomnianych wynikach, dokumentacji i ocenie nie wystarczą do wydania orzeczenia lekarskiego o rozpoznaniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej rozpoznania, lekarz orzekający w zakresie chorób zawodowych wystąpi o ich uzupełnienie do:

 

 •  właściwego państwowego inspektora sanitarnego – w zakresie oceny narażenia zawodowego, zwłaszcza na podstawie dokumentacji archiwalnej i informacji udostępnianej na jego wniosek przez odpowiednie jednostki organizacyjne Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz służby medycyny pracy w odniesieniu do firm, które uległy likwidacji (zmieniony § 6 ust. 5 pkt 4 znowelizowanego rozporządzenia),
 • pracownika lub byłego pracownika – w zakresie uzupełnienia wywiadu zawodowego
 • przeprowadzonego przez lekarza wykonującego zawód w ramach wykonywania działalności leczniczej lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym bądź właściwego państwowego inspektora sanitarnego wydającego skierowanie na badanie w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (zmieniony§ 6 ust. 5 pkt 5 znowelizowanego rozporządzenia).

 

Podsumowując – nie ma przeszkód, aby starała się Pani o orzeczenie choroby zawodowej, jeśli nie chce Pani przechodzić na świadczenie kompensacyjne.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • dziewięć plus VII =

»Podobne materiały

Prośba ZUS o dosłanie aktualnego druku N-9

Powiedziano mi w ZUS, że druk N-9, który wysłałem do ZUS po swoim wypadku, jest ważny tylko 1 miesiąc i poproszono mnie o dosłanie aktualnego. Dlaczego ZUS wymaga takiego zaświadczenia? W tej chwili normalnie pracuję i jestem po badaniach okresowych. Dlaczego dostałem odmowę wypłaty odszkodowania? C

 

Jak się odwołać od decyzji komisji w sprawie wypadku przy pracy?

Kilka miesięcy temu uległem wypadkowi przy pracy – podnosiłem ciężkie towary i poczułem ostry ból w kręgosłupie. Odwieziono mnie do szpitala, spisano protokół powypadkowy. Komisja jednak uznała, że moje schorzenie nie jest wypadkiem przy pracy, więc odwołałem się od tej decyzji i wci

 

Pęknięcie tętniaka a wypadek przy pracy

Siedem lat temu pękł mi tętniak, kiedy byłem w pracy. Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie? Czy to zdarzenie może zostać zakwalifikowane jako wypadek przy pracy? Wypłacono mi tylko kwotę za pobyt w szpitalu.

 

Wypadek na budowie – pracownik spadł z rusztowania

Miał miejsce wypadek na budowie – pracownik spadł z rusztowania na budynku. Został przewieziony do szpitala. Przebywa na oddziale neurologii z podejrzeniem wstrząsu mózgu, jest ryzyko, że może stracić częściowo słuch. To pracownik mojego podwykonawcy. Jak przebiega procedura zgłaszania i dokum

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »