Mamy 10 833 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Renta z powodu choroby zawodowej nauczyciela

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 16.07.2019

Jestem nauczycielem od 1983 roku. W tym czasie byłam już 3-krotnie na urlopie dla poratowania zdrowia ze względu na zły stan strun głosowych i głośni. Chciałam dać radę do emerytury, w ubiegłym roku w maju nabrałam prawa do świadczenia kompensacyjnego, ale podjęłam jeszcze pracę w tym roku szkolnym, myślałam, że jeszcze podołam. Niestety ten rok to pasmo ciągłych zwolnień, pracuję poniedziałek, wtorek już kończy się dla mnie wielką chrypą i trudnościami w mówieniu – nie daję rady głosowo. Lekarz proponuje mi półroczne L4 (ponoć płatne 100%) i ewentualnie później przejść na świadczenie do emerytury lub ubiegać się o rentę z powodu choroby zawodowej nauczyciela. Czy te opcje są możliwe, co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Renta z powodu choroby zawodowej nauczyciela

Jeśli ma Pani prawo do świadczenia kompensacyjnego, to oczywiście może Pani po prostu z niego skorzystać i w ten sposób doczekać do emerytury. Może też Pani skorzystać ze zwolnienia lekarskiego (maksymalny okres zasiłkowy to 182 dni), przy czym zwolnienie lekarskie nie jest płatne 100%, tylko 80%, chyba że:

 

 • niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży;
 • niezdolność do pracy powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów;
 • niezdolność do pracy powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

 

Po 182 dniach choroby pracownik może wnioskować o świadczenie rehabilitacyjne. Jednak świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje, jeśli pracownik jest uprawniony do jakiegokolwiek z niżej wskazanych świadczeń:

 

 • emerytury,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • zasiłku dla bezrobotnych,
 • zasiłku przedemerytalnego,
 • świadczenia przedemerytalnego,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • urlopu dla poratowania zdrowia.

 

Oznacza to, że skoro ma Pani prawo do świadczenia kompensacyjnego (choć Pani z niego nie korzysta), ZUS nie przyzna Pani świadczenia rehabilitacyjnego.

 

Definicję choroby zawodowej ustawodawca zawarł w art. 235 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem chorobą zawodową jest choroba wymieniona w wykazie chorób zawodowych, o ile w następstwie oceny warunków pracy można bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem stwierdzić, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”.

W omawianym kontekście istotne znaczenie ma nie tylko powyższa definicja, ale także treść art. 235, z którego jasno wynika, że rozpoznanie choroby zawodowej może nastąpić zarówno w okresie zatrudnienia w narażeniu zawodowym(pracownik), jak również po zakończeniu pracy na stanowisku, na którym to narażenie występowało (były pracownik). Jedynym warunkiem jest tu wystąpienie udokumentowanych objawów choroby w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych.

 

Podejrzenie choroby zawodowej zgłasza się m.in. właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, właściwemu państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu, właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu, właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), właściwemu komendantowi wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej lub właściwemu inspektorowi wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej, zwanym dalej w znowelizowanym rozporządzeniu właściwym państwowym inspektorem sanitarnym (zmieniony § 3 ust. 1 pkt 1 znowelizowanego rozporządzenia).

 

Ich właściwość ustala się według:

 

 1. miejsca, w którym praca jest lub była wykonywana przez pracownika,
 2. krajowej siedziby pracodawcy, gdy dokumentacja dotycząca narażenia  zawodowego jest gromadzona w tej siedzibie.

 

Orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej rozpoznania wydaje lekarz orzekający w zakresie chorób zawodowych. Robi to na podstawie:

 •  
 • wyników przeprowadzonych badań lekarskich i pomocniczych,
 • dokumentacji medycznej pracownika lub byłego pracownika,
 • dokumentacji przebiegu zatrudnienia,
 • oceny narażenia zawodowego.

 

I tak, jeżeli informacje zawarte we wspomnianych wynikach, dokumentacji i ocenie nie wystarczą do wydania orzeczenia lekarskiego o rozpoznaniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej rozpoznania, lekarz orzekający w zakresie chorób zawodowych wystąpi o ich uzupełnienie do:

 

 •  właściwego państwowego inspektora sanitarnego – w zakresie oceny narażenia zawodowego, zwłaszcza na podstawie dokumentacji archiwalnej i informacji udostępnianej na jego wniosek przez odpowiednie jednostki organizacyjne Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz służby medycyny pracy w odniesieniu do firm, które uległy likwidacji (zmieniony § 6 ust. 5 pkt 4 znowelizowanego rozporządzenia),
 • pracownika lub byłego pracownika – w zakresie uzupełnienia wywiadu zawodowego
 • przeprowadzonego przez lekarza wykonującego zawód w ramach wykonywania działalności leczniczej lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym bądź właściwego państwowego inspektora sanitarnego wydającego skierowanie na badanie w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (zmieniony§ 6 ust. 5 pkt 5 znowelizowanego rozporządzenia).

 

Podsumowując – nie ma przeszkód, aby starała się Pani o orzeczenie choroby zawodowej, jeśli nie chce Pani przechodzić na świadczenie kompensacyjne.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • IV - V =

»Podobne materiały

Prośba ZUS o dosłanie aktualnego druku N-9

Powiedziano mi w ZUS, że druk N-9, który wysłałem do ZUS po swoim wypadku, jest ważny tylko 1 miesiąc i poproszono mnie o dosłanie aktualnego. Dlaczego ZUS wymaga takiego zaświadczenia? W tej chwili normalnie pracuję i jestem po badaniach okresowych. Dlaczego dostałem odmowę wypłaty odszkodowania? C

Jak się odwołać od decyzji komisji w sprawie wypadku przy pracy?

Kilka miesięcy temu uległem wypadkowi przy pracy – podnosiłem ciężkie towary i poczułem ostry ból w kręgosłupie. Odwieziono mnie do szpitala, spisano protokół powypadkowy. Komisja jednak uznała, że moje schorzenie nie jest wypadkiem przy pracy, więc odwołałem się od tej decyzji i wci

Szczególne warunki pracy – jak je udokumentować?

Pracowałem w latach 1970-1973 jako elektromonter w dawnym zakładzie pracy, który został później zrestrukturyzowany. Zdaniem pracownika kadr praca nie była szkodliwa dla zdrowia. Jeśli jednak była, to jak to można udokumentować na świadectwie pracy?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »