Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prośba wójta o wykupienie drogi

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 04.02.2016

Byłem u wójta z prośbą o wykupienie mojej drogi. Nakazano mi najpierw wydzielić z działkę tę drogę, co zrobiłem. Korzystają z niej jednak inne rodziny na zasadzie służebności. Obecnie wójt twierdzi, że nie ma pieniędzy na wykup i mam ją przekazać za darmo – wtedy gmina będzie o nią dbać (remonty, utwardzenia itp.). Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jest tylko jedna możliwość zmuszenia gminy do przejęcia drogi – jeśli podział nieruchomości i wydzielenie drogi nastąpiło zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy plan określa kilka kategorii dróg: drogi lokalne, drogi dojazdowe, drogi wewnętrzne.

 

Na własność gminy na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami przechodzą wyłącznie działki gruntu wydzielone pod publiczne drogi gminne.

Zgodnie z treścią art. 98 ust. 1 „działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe – z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą, z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne. Brzmienie przytoczonego przepisu jest jednoznaczne”. Na własność gminy przechodzą wyłącznie działki gruntu wydzielone pod publiczne drogi gminne. Założeniem koniecznym do uznania, że skutek w postaci przejścia z mocy prawa działek wydzielonych pod drogi na określony podmiot nastąpi, jest to, iż plan musi przewidywać przebieg dróg publicznych na tym terenie (wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 czerwca 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 360/08,). W konsekwencji wydzielenia w wyniku podziału nieruchomości innych dróg (np. wewnętrznych) przejście ich na własność gminy nie może nastąpić ex lege. Ponieważ ustawa nie wprowadza własnej definicji legalnej pojęcia „droga publiczna”, należy zastosować w tym zakresie przepisy ustawy o drogach publicznych, z uwzględnieniem oczywiście tych przepisów, które przesądzają o kwalifikacji danej drogi jako publicznej. W przypadku dróg gminnych będzie to przepis art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, który wymaga dla zaliczenia danej drogi do kategorii publicznych dróg gminnych dwu warunków:

 

  • materialnego – to znaczy, że są to drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych oraz
  • formalnego – uchwały rady gminy podjętej po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.

 

Dopiero łączne spełnienie obu warunków powoduje wywołanie skutków, o których mowa w przepisie art. 98, czyli przejście z mocy prawa na własność gminy (A. Cisek, Wydzielenie dróg w wyniku podziału nieruchomości, NZS 2003, nr 6, s. 58 i n.).

 

Jeśli więc w planie nie ma tej drogi zaliczonej do gminnych – gmina nie ma obowiązku, aby ją przejąć. Jak Pan napisał – pozostali mieszkańcy mają ustanowioną jedynie służebność. Niestety ktoś tę drogę musi utrzymywać, utwardzać po ulewach, roztopach, odśnieżać. Gmina tego nie zrobi, dopóki nie będzie to jej własność.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden plus 9 =

»Podobne materiały

Wznowienie znaków granicznych

Co zrobić gdy po 20 latach istnienia trwałego ogrodzenia na granicy sąsiad kwestionuje jej przebieg? Czy wystarczy np. wznowienie znaków granicznych?

 

Jakie będą koszty przy podziale działki na trzy części?

Ja i moja żona chcemy podzielić naszą wspólną działkę mającą 3000 m2 na trzy mniejsze działki. Jedna ma być małżonki, druga moja, a trzecia wspólna. Jest opracowany plan zagospodarowania przestrzennego. Zaznaczam, iż jest to działka klasy IV. Później sprzedamy dwie z działek powstałych po

 

Błąd w mapie terenu powielany od lat przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej

Niedawno zleciłem firmie geodezyjnej wykonanie mapy nieruchomości do celów projektowych. Granica na mapie różni się od faktycznej granicy w terenie („pomniejszono″ moją działkę), a geodeta tłumaczy, że przypadkowo powielił błąd istniejący od 50 lat w planach tej działki. Jaka jest odpowie

 

Przekształcenie gruntów leśnych

Jestem właścicielem gospodarstwa rolnego, w tym mam 70 arów lasu. Jak przekształcić grunty leśne na działkę budowlaną? Na tym terenie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Dzierżawa gruntów na okres 5 lat i podpisanie umowy

Jestem wydzierżawiającym grunty rolne. Umowa dzierżawy zakończyła się pod koniec 2011 r., grunty zostały w rękach dzierżawcy, nie określaliśmy ostatecznego terminu trwania dzierżawy. Obecnie znalazłem dzierżawcę, który chce zapłacić więcej. Zapowiedziałem to dotychczasowemu dzierżawcy i poprosiłem o

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »