Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Koniec kontraktu żołnierza kontraktowego

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 02.08.2019

Jestem żołnierzem kontraktowym, kończy mi się kontrakt w wojsku (nie pisałem o zawarcie kolejnego kontraktu, ponieważ dostałem ocenę 3). Czy w takiej sytuacji mogę przenieść się do innej jednostki, jakbym znalazł etat? Czy po wygaśnięciu kontraktu mogę zatrudnić się ponownie w wojsku i będą mi się dalej liczyły lata służby?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Koniec kontraktu żołnierza kontraktowego

Fot. Fotolia

Poruszone przez Pana kwestie reguluje ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Zawiera ona m.in. upoważnienie do wydania odpowiedniego rozporządzenia regulującego przenoszenie żołnierzy zawodowych do innych jednostek:

 

?Art. 46. [Delegacja ustawowa]

1. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe wymagania kwalifikacyjne do wyznaczenia na poszczególne stanowiska służbowe;

2) szczegółowy tryb wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk oraz zmiany zaszeregowania do stopni wojskowych;

3) szczegółowe warunki i tryb zaliczania i przenoszenia żołnierzy zawodowych do innego korpusu osobowego lub grupy osobowej;

4) tryb przenoszenia żołnierzy zawodowych do rezerwy kadrowej, warunki i sposób pełnienia przez nich zawodowej służby wojskowej w tym okresie, a także sposób nakładania na nich zadań służbowych oraz rozliczania z ich wykonania oraz limit żołnierzy zawodowych pozostających w rezerwie kadrowej dla poszczególnych organów wymienionych w art. 20 ust. 3, w ramach ogólnej liczby stanowisk służbowych określonej na podstawie art. 4 ust. 4;

4a) szczegółowe warunki i tryb czasowego powierzania obowiązków służbowych;

5) terminy i sposób prowadzenia corocznej oceny sytuacji kadrowej?.

 

Takie rozporządzenie to rozporządzenie ministra obrony narodowej z dnia 9 września 2014 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk. Zawiera ono m.in. przepis mówiący:

 

?§ 35.

1. Żołnierza powoływanego do zawodowej służby wojskowej zalicza się do określonego korpusu osobowego, grupy osobowej i specjalności wojskowej, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

2. Żołnierza zawodowego można przenieść w trakcie pełnienia służby do innego korpusu osobowego, grupy osobowej lub specjalności wojskowej w razie:

1) zniesienia korpusu osobowego, grupy osobowej lub specjalności wojskowej w tym korpusie, do których żołnierz był zaliczony;

2) zmniejszenia stanu etatowego w obrębie korpusu osobowego, grupy osobowej lub specjalności wojskowej, w których żołnierz pełni służbę;

3) utworzenia nowego korpusu osobowego, grupy osobowej lub specjalności wojskowej w istniejącym korpusie osobowym;

4) konieczności dokonania uzupełnienia stanu etatowego w istniejących korpusach osobowych, grupach osobowych lub specjalnościach wojskowych.

§ 36.

1. Żołnierza zawodowego przenoszonego w czasie pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowisko służbowe do innego korpusu osobowego, grupy osobowej lub specjalności wojskowej wyznacza się na stanowisko służbowe z uwzględnieniem wymogów w zakresie wykształcenia, kwalifikacji i stanu zdrowia.

2. Żołnierza zawodowego przenoszonego w czasie pełnienia zawodowej służby wojskowej do innego korpusu osobowego, grupy osobowej lub specjalności wojskowej można skierować uprzednio do odbycia odpowiedniej formy doskonalenia zawodowego, jeżeli jest ono wymagane na stanowisku, na które ten żołnierz ma być wyznaczony?.

 

Co to oznacza w praktyce ? zasadę, która w wojsku była, jest i będzie ? od żołnierza wnioskującego o to niewiele zależy, liczy się, co chce armia. Jeżeli znajdzie Pan i wskaże we wniosku do dowódcy nową jednostkę (wcześniej umówi się Pan tam z kadrowcem i uzyska zaświadczenie o wolnym etacie), daje to zwiększone szanse ? ale nigdy pewność.

 

Wiadomo, że armia niechętnie patrzy na wszelkie zbyt intensywne ?rotacje? z oczywistych względów (niedobory kadrowe w wojsku). Oczywiście jeżeli Pan teraz służbę zakończy (wraz z końcem kontraktu), to Pana staż w razie nowego zatrudnienia w armii będzie się wliczał w lata służby. Wniosek prosty ? jeżeli ma Pan już ?nagrany temat? w nowej jednostce i zaświadczenie w kieszeni ? to warto spróbować złożyć wniosek do dowódcy o przeniesienie.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II + 4 =

»Podobne materiały

Status dyrektora sądu

Jaki jest obecnie status dyrektora sądu? Czy w świetle obowiązujących aktów prawnych przysługuje mu dodatek za wieloletnią pracę?

 

Zatrudnienie kobiety w oddziale męskim aresztu śledczego

Pracuję jako oddziałowa w oddziale penitencjarnym składającym się w większości z mężczyzn (ok. 80%). Od pewnego czasu praca wywołuje u mnie olbrzymi stres, poważnie obawiam się napaści na tle seksualnym ze strony więźniów. Od kilku lat mówi się wprawdzie o utworzeniu w jednostce osobnego oddzia

 

Wypłata renty policyjnej

Niedawno zostałem orzeczeniem MSW uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy inwalidę. Inwalidztwo powstało w pracy. Zostałem zwolniony rok temu z policji i od tego dnia uznano mnie za inwalidę. Czy jeśli złożę teraz wniosek o rentę policyjną, to mogę domagać się wypłaty świadczenia za cały miniony

 

Wysługa lat w policji

Jestem policjantem. Ostatnio dowiedziałem się od kadrowej, że do wysługi lat zalicza się jedynie okresy pracy w cywilu w pełnym wymiarze czasu pracy. W moim przypadku mam około dwa lata pracy w cywilu w wymiarze 3/4 etatu. Poinformowano mnie, że tego okresu nie mogą mi zaliczyć do wysługi. Chciałbym

 

Wysługa lat pracy policjanta

W latach 2004-2007 ukończyłem licencjat w systemie zaocznym. Od 2009 r. jestem funkcjonariuszem policji, w latach 2014-2016 ukończyłem studia wyższe magisterskie w systemie zaocznym. Czy okres studiów będzie się wliczał do wysługi lat jako okres bezskładkowy? Ile lat zostanie wliczone do stażu pracy

 

Zakup mieszkania w trakcie małżeństwa z pieniędzy z majątku osobistego

Moja córka, wychodząc za mąż, posiadała własne mieszkanie (księga hipoteczna, ona jako jedyny właściciel mieszkania) jako majątek osobisty. Chcąc teraz zamienić mieszkanie na większe, w trakcie małżeństwa, będzie musiała sprzedać to, którego jest właścicielką. Czy hipoteka nowego mieszkania będzie d

 

Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. przed ZUS-em

ZUS wszczął wobec mnie postępowanie w sprawie orzeczenia odpowiedzialności jako byłego członka zarządu i likwidatora spółki z o.o. za zobowiązania należne w okresie 2011–2013. Likwidacja spółki nastąpiła w 2016 r. ZUS zgłosił wierzytelność w postępowaniu likwidacyjnym w 2015 r. i nie został za

 

Zwrot kaucji za mieszkanie

Czy przysługuje zwrot zrewaloryzowanej kaucji i w jakiej wysokości po zwrocie mieszkania do zasobów komunalnych po zmarłej, samotne żyjącej krewnej? Kaucja za mieszkanie została wpłacona w 1998 r. w wysokości 30-krotnego czynszu.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »