.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Koniec kontraktu żołnierza kontraktowego

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 02.08.2019

Jestem żołnierzem kontraktowym, kończy mi się kontrakt w wojsku (nie pisałem o zawarcie kolejnego kontraktu, ponieważ dostałem ocenę 3). Czy w takiej sytuacji mogę przenieść się do innej jednostki, jakbym znalazł etat? Czy po wygaśnięciu kontraktu mogę zatrudnić się ponownie w wojsku i będą mi się dalej liczyły lata służby?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Koniec kontraktu żołnierza kontraktowego

Fot. Fotolia

Przeniesienie żołnierza zawodowego do innej jednostki

Poruszone przez Pana kwestie reguluje ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Zawiera ona m.in. upoważnienie do wydania odpowiedniego rozporządzenia regulującego przenoszenie żołnierzy zawodowych do innych jednostek:

 

?Art. 46. [Delegacja ustawowa]

1. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe wymagania kwalifikacyjne do wyznaczenia na poszczególne stanowiska służbowe;

2) szczegółowy tryb wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk oraz zmiany zaszeregowania do stopni wojskowych;

3) szczegółowe warunki i tryb zaliczania i przenoszenia żołnierzy zawodowych do innego korpusu osobowego lub grupy osobowej;

4) tryb przenoszenia żołnierzy zawodowych do rezerwy kadrowej, warunki i sposób pełnienia przez nich zawodowej służby wojskowej w tym okresie, a także sposób nakładania na nich zadań służbowych oraz rozliczania z ich wykonania oraz limit żołnierzy zawodowych pozostających w rezerwie kadrowej dla poszczególnych organów wymienionych w art. 20 ust. 3, w ramach ogólnej liczby stanowisk służbowych określonej na podstawie art. 4 ust. 4;

4a) szczegółowe warunki i tryb czasowego powierzania obowiązków służbowych;

5) terminy i sposób prowadzenia corocznej oceny sytuacji kadrowej?.

Tryb wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

Takie rozporządzenie to rozporządzenie ministra obrony narodowej z dnia 9 września 2014 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk. Zawiera ono m.in. przepis mówiący:

 

?§ 35.

1. Żołnierza powoływanego do zawodowej służby wojskowej zalicza się do określonego korpusu osobowego, grupy osobowej i specjalności wojskowej, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

2. Żołnierza zawodowego można przenieść w trakcie pełnienia służby do innego korpusu osobowego, grupy osobowej lub specjalności wojskowej w razie:

1) zniesienia korpusu osobowego, grupy osobowej lub specjalności wojskowej w tym korpusie, do których żołnierz był zaliczony;

2) zmniejszenia stanu etatowego w obrębie korpusu osobowego, grupy osobowej lub specjalności wojskowej, w których żołnierz pełni służbę;

3) utworzenia nowego korpusu osobowego, grupy osobowej lub specjalności wojskowej w istniejącym korpusie osobowym;

4) konieczności dokonania uzupełnienia stanu etatowego w istniejących korpusach osobowych, grupach osobowych lub specjalnościach wojskowych.

§ 36.

1. Żołnierza zawodowego przenoszonego w czasie pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowisko służbowe do innego korpusu osobowego, grupy osobowej lub specjalności wojskowej wyznacza się na stanowisko służbowe z uwzględnieniem wymogów w zakresie wykształcenia, kwalifikacji i stanu zdrowia.

2. Żołnierza zawodowego przenoszonego w czasie pełnienia zawodowej służby wojskowej do innego korpusu osobowego, grupy osobowej lub specjalności wojskowej można skierować uprzednio do odbycia odpowiedniej formy doskonalenia zawodowego, jeżeli jest ono wymagane na stanowisku, na które ten żołnierz ma być wyznaczony?.

 

Co to oznacza w praktyce ? zasadę, która w wojsku była, jest i będzie ? od żołnierza wnioskującego o to niewiele zależy, liczy się, co chce armia. Jeżeli znajdzie Pan i wskaże we wniosku do dowódcy nową jednostkę (wcześniej umówi się Pan tam z kadrowcem i uzyska zaświadczenie o wolnym etacie), daje to zwiększone szanse ? ale nigdy pewność.

 

Wiadomo, że armia niechętnie patrzy na wszelkie zbyt intensywne ?rotacje? z oczywistych względów (niedobory kadrowe w wojsku). Oczywiście jeżeli Pan teraz służbę zakończy (wraz z końcem kontraktu), to Pana staż w razie nowego zatrudnienia w armii będzie się wliczał w lata służby. Wniosek prosty ? jeżeli ma Pan już ?nagrany temat? w nowej jednostce i zaświadczenie w kieszeni ? to warto spróbować złożyć wniosek do dowódcy o przeniesienie.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »