Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot zadatku za wakacje

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 28.02.2019

Wpłaciłam zadatek za rezerwację w hotelu za wakacje pół roku przed, kwotę w wysokości 1700 zł, jednak chcę zrezygnować. Przeczytałam wiele niepochlebnych opinii o hotelu. Ponieważ przeczytałam opinię negatywną o hotelu. Ten jednak twierdzi, że kwota była rezerwacją - zadatkiem i nie zwróci mi jej. Czy mam szansę na zwrot zadatku za wakacje?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwrot zadatku za wakacje

Fot. Fotolia

Kwestie związane z zadatkiem reguluje Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 394 w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi. W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.

 

Jeżeli zatem strony umówiły się na wpłatę zadatku przed wykonaniem świadczenia, to w przypadku rezygnacji zamawiającego faktycznie zadatek przepada.

 

Zakładam, że nie została podpisana żadna umowa pisemna, a rezerwacja miała miejsce w formie telefonicznej lub mailowej. Trzeba zatem zastanowić się, czy taka umowa ma moc prawną w świetle przepisów. W kwestii zawierania umów należy sięgnąć do przepisów Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 66 § 1  ww. ustawy oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy. Jak wskazał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 28.09.1990 r., sygn. akt III CZP 33/90: „oferta to skierowana do drugiej strony stanowcza propozycja zawarcia umowy obejmująca minimalną jej treść”. Aby oświadczenie woli oferenta zostało uznane za ofertę, musi określać istotne postanowienia umowy. Jak bowiem podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19.04.2007 r., sygn. akt I CSK 17/07, „art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego nie ogranicza się do stwierdzenia, że oferta powinna być oświadczeniem woli ale wymaga ponadto spełnienia warunku prawnego (conditio iuris) określenia istotnych postanowień umowy, proponowanej oblatowi. W związku z tym oferta, jeżeli nie jest tylko zaproszeniem do negocjacji, powinna określać istotne przedmiotowo warunki umowy, indywidualizujące i charakteryzujące ją.. Złożona oferta wywołała skutek prawny w postaci związania oferenta treścią złożonej oferty oraz zawarciem umowy. Związanie polega na tym, że oferent który złożyć ofertę, nie może nic już w niej zmienić, a decyzja odnośnie tego, czy umowa dojdzie do skutku zależy wyłącznie od woli otrzymującego ofertę. Wszelkie zmiany w tak zawartej umowie mogą być dokonane wyłącznie za zgodnym porozumieniem stron”.

 

W świetle powyższego nawet jeżeli nie doszło do podpisania umowy w wersji papierowej, to umowa jest ważna, ponieważ hotel złożył Pani ofertę, zaś Pani ją zaakceptowała w formie dokonania rezerwacji. Jeżeli przed dokonaniem wpłaty otrzymała Pani e-maila z informacją, że należy wpłacić zadatek, to niestety, ale na gruncie prawa cywilnego nie podlega on zwrotowi. To w jaki sposób opisała Pani polecenie przelewu nie ma większego znaczenia.

 

W zakresie ochrony konsumenta na gruncie tego typu zagadnienia wskazać należy, że w jednej z najnowszych decyzji UOKiK zakwestionował praktykę przedsiębiorcy prowadzącego Ośrodek BALT-TUR Vital&Active w Jastrzębiej Górze, polegającą na pobieraniu zadatku w wysokości 100% całej kwoty do zapłaty, która nie była zwracana, gdy konsument zrezygnował z zakwaterowania. UOKiK nie kwestionuje prawa przedsiębiorcy do pobierania zadatku i jego zatrzymywania, gdy klient wycofa się z umowy. Jednak wysokość zadatku nie może odpowiadać całemu wynagrodzeniu przedsiębiorcy. Praktyka została zaniechana.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć - 6 =

»Podobne materiały

Anulowanie zamówienia przez zleceniodawcę – co robić?

Nie prowadzę działalności gospodarczej, ale rok temu otrzymałem od pewnej firmy zamówienie na wykonanie programu komputerowego. Po ukończeniu pracy miałem otrzymać umowę i udzielenie licencji. Z czasem kontakt stawał się coraz rzadszy, mimo że potrzebowałem wielu danych do pisanego programu. Ostatec

 

Darowizna od dłużnika

Wspólnie z bratem jesteśmy właścicielami nieruchomości, którą planujemy sprzedać. Brat ma liczne długi wobec różnych wierzycieli (także wobec mnie). Czy mogę przyjąć darowiznę jego części, nie narażając się na roszczenia osób, wobec których brat ma zobowiązania? Czy darowizna może zostać unieważnion

 

Oświadczenie pozorne a prawo do działki

Kilkanaście lat temu zakupiłem część działki, która miała należeć (w czterech równych częściach) do czterech osób. Podczas podpisywania aktu notarialnego nie posiadałem ważnego dowodu tożsamości, dlatego wraz z kolegą ustaliłem, że to on kupi moją część ziemi. Formalnie więc jedynym jej właścic

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »