Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Gdzie i kto powinien złożyć testament?

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 11.06.2019

Został spisany testament szczególny kilka dni przed śmiercią spadkodawcy, trzech świadków spisało testament, podpisali się, spadkodawca również się podpisał. Minęło 5 miesięcy od spisania testamentu. Nie został jeszcze ujawniony, został tylko miesiąc to ujawnienia. Czy spadkobierca powinien być poinformowany o istnieniu spadku, jeżeli tak, w którym momencie? Gdzie powinien być złożony testament? Kto powinien złożyć testament – spadkobierca czy świadkowie? Jakie są kary za późne złożenia testamentu i czy taka kara może być w tym przypadku? Czy nie jest za późno na przesłuchanie świadków? Jakie są przesłanki ważności testamentu, czy konieczne jest przesłuchanie świadków?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Gdzie i kto powinien złożyć testament?

Fot. Fotolia

Spadkobierca będzie poinformowany najpóźniej z chwilą otwarcia i ogłoszenia testamentu. Do tego momentu może teoretycznie nie wiedzieć o istnieniu i treści testamentu. Nie ma przepisu, który nakładałaby obowiązek informowania spadkobiercy o istnieniu testamentu wcześniej niż w momencie złożenia go w sądzie.

 

Zgodnie z treścią art. 646 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego osoba, u której znajduje się testament, jest obowiązana złożyć go w sądzie spadku, gdy dowie się o śmierci spadkodawcy, chyba że złożyła go u notariusza. Sąd spadku to sąd rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

 

Poprzednio cytowany przepis wskazuje, że testament powinna złożyć osoba, u której testament się znajduje. Po złożeniu testamentu sąd testament otworzy i ogłosi.

 

Jak jednak rozumiem opisaną przez Panią sytuację, na chwilę obecną spadkobierca nie wie o istnieniu spadku. W praktyce odbywa się to natomiast tak, że to spadkobierca składa od razu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, załączając testament i wówczas sąd w ramach postępowania o stwierdzenie otwiera i ogłasza testament.

 

Jeżeli jednak z jakichś względów nie jest możliwe powiadomienie spadkobiercy, wówczas jeżeli to świadek, wiedząc, że spadkodawca zmarł, posiada testament, powinien go złożyć w sądzie.

Zgodnie z treścią art. 646 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego kto bezzasadnie uchyla się od wykonania powyższego obowiązku, ponosi odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę. Ponadto sąd spadku może nałożyć na uchylającego się grzywnę.

 

Ponieważ przepis ten nie zawiera wskazania kwoty grzywny, należy odnieść się do treści art. 163 § 1 Kodeksu, który stanowi, że jeżeli kodeks przewiduje grzywnę bez określenia jej wysokości, grzywnę wymierza się w kwocie do trzech tysięcy złotych. Natomiast ewentualna odpowiedzialność za szkodę jest nielimitowana, po prostu zależy od wysokości wyrządzonej szkody.

 

Nie jest też późno na przesłuchanie świadków. Zgodnie z treścią art. 952 Kodeksu cywilnego treść testamentu ustnego może być stwierdzona w ten sposób, że jeden ze świadków albo osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie. W wypadku gdy treść testamentu ustnego nie została w powyższy sposób stwierdzona, można ją w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku stwierdzić przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem. Jeżeli przesłuchanie jednego ze świadków nie jest możliwe lub napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może poprzestać na zgodnych zeznaniach dwóch świadków.

 

Stwierdzić treść testamentu ustnego można wyłącznie w ustawowo określonym czasie. Potem testament staje się bezskuteczny. Jeżeli testament jest spisany według reguł określonych w § 2, jest skuteczny. Jeżeli jest spisany nieprawidłowo, został rzeczywiście tylko miesiąc i należy pilnie złożyć testament do sądu. 

 

Przesłanki ważności testamentu są takie same jak przy innych testamentach, tj. testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:

 

  1. w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;
  2. pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;
  3.  pod wpływem groźby.

 

Przesłuchanie świadków nie będzie konieczne, ponieważ treść testamentu została spisana. Art. 662 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi bowiem, że świadków, którzy treści testamentu ustnego nie stwierdzili na piśmie, sąd wzywa do złożenia na wyznaczonym posiedzeniu sądowym zeznań stwierdzających treść testamentu. 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X plus trzy =

»Podobne materiały

Pominięcie jednego z dzieci w testamencie

Czy rodzice za życia mogą przepisać majątek (dom) jednej córce, a drugą pominąć i sprawić, że nie będzie miała żadnych praw do domu rodzinnego ani prawa do zachowku?

 

Ujawnienie się testamentu po postępowaniu spadkowym

Zmarł mój mąż. Córka zrzekła się swojej części spadku na rzecz mnie. Składając wniosek w sądzie, oświadczyłam, że mąż nie pozostawił testamentu. Teraz dopiero, gdy mój ojciec odzyskał zdrowie, okazało się, że mąż napisał testament w obecności ojca i pozostawił go u niego. W testamencie mąż przekazuj

 

Przekazanie nieruchomości przez osobę częściowo ubezwłasnowolnioną

Mąż jest kuratorem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Opiekujemy się nią, dbamy także o kamienicę, która jest w jej posiadaniu (i to właśnie urząd budowlany starał się o ubezwłasnowolnienie właścicielki ze względu na zaniedbania). Osoba ta chciałaby przekazać nam nieruchomość (rodzina w ogóle

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »