Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spowodowanie kolizji drogowej z uszczerbkiem na zdrowiu, jakie kary?

Autor: Łukasz Marciniak • Opublikowane: 27.09.2017

Wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie zauważyłem auta jadącego drogą z pierwszeństwem i doszło do kolizji. Poszkodowany kierowca ma złamaną rękę, policja skierowała sprawę do sądu i zabrała mi prawo jazdy za pokwitowaniem uprawniającym do jazdy przez 7 dni. Mam prawo jazdy od 11 lat, raz tylko zapłaciłem mandat, nigdy nie byłem karany. Zaznaczam, że dojeżdżam codziennie 30 km do pracy. Jakie grożą mi konsekwencje? Czy jest możliwość odzyskania prawa jazdy? Czy jest szansa na umorzenie sprawy lub jakiś niski wyrok, gdybym np. dobrowolnie poddał się karze?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spowodowanie kolizji drogowej z uszczerbkiem na zdrowiu, jakie kary?

Fot. Fotolia

W opisanej sytuacji poszkodowany doznał obrażeń ciała na czas dłuższy niż 7 dni. Czyli należy brać pod uwagę średni (art. 157 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, dalej: „K.k.”) lub ciężki (art. 156 K.k.) uszczerbek na zdrowiu oraz przesłanki z art. 177 K.k., tj. spowodowanie wypadku w komunikacji.

 

W przypadku wyrządzenia średniego uszczerbku sąd może orzec do 3 lat pozbawienia wolności (art. 177 § 1 K.k.). Wywołanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności (art. 177 § 2 K.k.).

 

W przypadku średniego uszczerbku sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli orzeka jednocześnie środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, a cele kary zostaną w ten sposób spełnione (art. 59 K.k.) lub warunkowo umorzyć sprawę (art. 66 K.k.).

 

Sąd może również, zamiast kary pozbawienia wolności, orzec grzywnę albo karę ograniczenia wolności w postaci obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne lub potrącenia od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd (art. 37a K.k.).

 

Wysokość grzywny sąd ustala uwzględniając dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Może ona zatem wynieść od 100 zł do 1080 zł. Sąd ustala ją poprzez wskazanie ilości stawek dziennych oraz ich wysokości (art. 33 K.k.).

 

Środkiem karnym, jaki może orzec sąd w tej sprawie, jest zakaz prowadzenia pojazdów (art. 42 § 1 K.k.). Przesłanki do zastosowania tego środka wymagają, aby sprawca został skazany za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (art. 177 K.k. należy do tej grupy przestępstw). Jednocześnie z okoliczności popełnionego przestępstwa musi wynikać, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę będzie w przyszłości zagrażać bezpieczeństwu w komunikacji, a więc z zachowania sprawcy sąd musi wysnuć wniosek, że sprawca lekceważy zasady ostrożności i zagraża bezpieczeństwu innych uczestników ruchu drogowego. Zakaz prowadzenia pojazdu może zostać ustanowiony na okres od 1 do 15 lat (art. 43 K.k.).

 

Sąd może również orzec obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości lub w części albo zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (art. 46 § 1 K.k.).

 

Przedstawiłem Panu kodeksowy zakres możliwych sankcji. Proszę mieć na uwadze, że kara, jej wysokość czy czas trwania zależy od swobodnej oceny przez sąd całokształtu okoliczności tego zdarzenia, nadto sąd winien uwzględnić właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego.

 

Odnosząc się do kwestii uniknięcia sądu, to prokurator prowadzący sprawę może samodzielnie jedynie ją umorzyć, co w tym przypadku raczej nie będzie miało miejsca, bo sprawca jest wiadomy, poszkodowany również. W pozostałych przypadkach sprawę zakończyć może tylko sąd. Jednak prokurator zamiast aktu oskarżenia może wysłać do sądu wniosek o skazanie bez rozprawy, tj. o wyrok skazujący i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu występek, uwzględniających również prawnie chronione interesy pokrzywdzonego (art. 335 K.p.k.).

 

Prokurator może też wnieść do sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania (art. 336 K.p.k.), jeżeli spełnione są przesłanki z art. 66 K.k., tj.:

 

  • wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne,
  • okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa;
  • można zastosować do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, czyli tylko przy średnim uszczerbku.

 

Tym samym formalnie istnieje również możliwość dogadania się z prokuratorem. Jednakże proszę mieć na uwadze, że sąd może nie przychylić się do takiego wniosku, bądź może orzec karę wyższą niż to zostało uzgodnione z prokuratorem.

 

Duże znaczenie ma również stanowisko poszkodowanego oraz czy dobrowolnie naprawi Pan wyrządzoną szkodę.

 

Na samym końcu odniosę się do kwestii zatrzymanego prawa jazdy. Każde zatrzymanie prawa jazdy przez policję musi zostać zatwierdzone przez prokuratora lub sąd. Jeżeli sprawa nie trafiła jeszcze do sądu, wówczas można próbować skontaktować się z policjantem prowadzącym sprawę / prokuratorem nadzorującym, przedstawić swoją sytuację osobistą i może zmieni on zdanie. Jeżeli prokurator wydał postanowienie o zatrzymaniu, wówczas można się od niego odwoływać. Natomiast jeżeli sprawa trafiła już do sądu, to również tam można wnioskować o zwrot dokumentu prawa jazdy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy minus VIII =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki