.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Jakie wydatki obejmuje ulga na własne cele mieszkaniowe?

Chcielibyśmy sprzedać mieszkanie przed upływem 5 lat od jego nabycia. Wszystkie pieniądze zainwestujemy w nasz dom, który jest w trakcie budowy. Chcielibyśmy się dowiedzieć, czy jest konkretny wykaz materiałów, rzeczy oraz mebli, które urząd skarbowy na pewno uzna za wydatki na własne cele mieszkaniowe. Musimy dokładnie wszystko rozliczyć, ale nie wiemy, jakie dokładnie materiały są uwzględniane dla zastosowania ulgi.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Jakie wydatki obejmuje ulga na własne cele mieszkaniowe?

Wydatki poniesione na cele mieszkaniowe wg ustawy PIT

Niestety ustawodawca nie przewidział katalogu, o jaki Pan pyta. Te kwestie zazwyczaj rozstrzygają urzędy skarbowe, interpretacje administracji skarbowej i orzecznictwo. To na ich podstawie można starać się jedynie przybliżyć sposób rozstrzygania i zaliczania wydatków przez właściwe organy. Trzeba jednak mieć na uwadze, że interpretacje potrafią być różne w zależności od części kraju, w jakiej dochodzi do sporu na ten temat, a także od czasu, w jakim kwestia ta będzie rozstrzygana. Zawsze bowiem może pojawić się nowa interpretacja albo orzeczenie, które wydatek do tego czasu niezaliczany uzna za taki, który zaliczyć można i odwrotnie. Postaram się te ogólne i najbardziej pewne wydatki przytoczyć oraz wskazać sposób na uzyskanie wiążącej dla państwa interpretacji.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za wydatki poniesione na cele mieszkaniowe uważa się:

 

1)wydatki poniesione na:

a) nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

b) nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

c) nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,

d) budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,

e) rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

– położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej;

2) wydatki poniesione na:

a)spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w pkt 1,

b) spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a,

c) spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b

– w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,

3) wartość otrzymanego w ramach odpłatnego zbycia w drodze zamiany znajdującego się w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej:

a) budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, lub

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub udziału w tych prawach, lub

c) gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, lub

d) gruntu, udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z budynkiem lub lokalem wymienionym w lit. a.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wydatki, jakie nie uprawniają do skorzystania z ulgi mieszkaniowej

Ustawa wskazuje jedynie, jakie wydatki nie będą mogły zostać zaliczone do wydatków uprawniających do ulgi. Za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:

 

1) nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub

2) budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części

– przeznaczonych na cele rekreacyjne.

 

Jak dokumentować wydatki na własne cele mieszkaniowe?

Warto także przypomnieć, że nie tylko faktury wystawione zgodnie z przepisami VAT-owskimi są dokumentami potwierdzającymi wydatkowanie pieniędzy na własne cele mieszkaniowe. Mogą to być także rachunki czy zawierane umowy cywilnoprawne, wyposażone dodatkowo w potwierdzenia zapłaty (czy to gotówkowo, czy za pośrednictwem rachunku bankowego). Niestety trudno będzie udowodnić wydatek na własne cele mieszkaniowe paragonami fiskalnymi. Te bowiem nie zawierają danych kupującego, a gdy zapłata nastąpi tutaj gotówką, trudno będzie dowodzić, kto faktycznie poniósł taki wydatek.

 

Wydatki związane z budową własnego domu – orzecznictwo i interpretacje

Na podstawie dotychczasowego orzecznictwa i interpretacji można wskazać, że do wydatków związanych z budową własnego domu z całą pewnością można zaliczyć wydatki związane z samą budową i wykończeniem budynku, budową instalacji elektrycznej, budową przyłączy wodno-kanalizacyjnych, gruntowaniem oraz malowaniem ścian i sufitów, ułożeniem podłogi, ułożeniem płytek na ścianach, montaż armatury łazienkowej oraz kuchennej, wykonanie parapetów, montaż drzwi, wymianę dachu, wykonanie elewacji, wstawienie okien. Spotkałam się także z interpretacją, zgodnie z którą umieszczenie paneli fotowoltaicznych także będzie zaliczone do interesujących Pana wydatków. Do wydatków zaliczane będą zarówno koszty usług, jak i koszty poniesione na zużyte materiały.

 

Analizując aktualne orzecznictwo i interpretacje należy dojść do wniosku, że fiskus nie jest skłonny zaliczyć do wydatków na własne cele mieszkaniowe mebli (także tych w zabudowie), ogrodzenia, chodnika nawet do domu. Ponadto nie można tu zaliczyć wszelkiego innego niż zabudowa domowa zagospodarowania działki (wiata, odrębny garaż).

 

W razie wątpliwości – wnioskiem do KIS o interpretację podatkową

Żeby mieć pewność, jak to będzie w Państwa przypadku, warto wystąpić do właściwej Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o interpretację podatkową indywidualną. Koszt interpretacji to 40 zł za opis każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Wniosek składa się do Krajowej Informacji Skarbowej na specjalnym formularzu, w którym opisuje się dokładnie przepisy, o jakie pytamy, stan faktyczny, jaki przewidujemy, oraz samo zapytanie. Wszelkie dane i formularz znajdzie Pan na stronie KIS.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć plus VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu