.
Mamy 13 789 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wadliwie wykonana elewacja budynku - jak dochodzić swoich praw?

Przed 4 laty firma budowlana wykonała elewację budynku, niestety nie otrzymałem faktury. Wszystko było w porządku do tego roku. Teraz zauważyłem, że cała jedna ściana rozwarstwiła się od muru. Sądzę, że to wada ukryta: albo wykonawca nie zakołkował należycie styropianu, albo użył niewłaściwego kleju. Wezwałem wykonawcę, który stwierdził na miejscu, że gwarancja już minęła, bo u niego jest ona 2-letnia. O ile mógłbym się na to zgodzić co do samych tynków zewnętrznych, to nie jeśli chodzi o „przyklejenie” styropianu do ściany – taka gwarancja powinna być dłuższa! Uważam, że wykonawca popełnił błąd w sztuce wykonania, tym bardziej że korzystał ze swoich materiałów. Natomiast on twierdzi, że jeśli chcę naprawy, to muszę za nią zapłacić. Co w tej sprawie mogę zrobić i jak mam dochodzić swoich praw? Wprawdzie nie mam umowy i faktury, ale są świadkowie, którzy zaświadczą, że to on wykonywał ocieplenie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wadliwie wykonana elewacja budynku - jak dochodzić swoich praw?

Rękojmia za wady fizyczne rzeczy

Nie znam niestety szczegółów udzielonej gwarancji, jednak mogło się tak stać, że jej termin upłynął. Może Pan jednak powołać się na przepisy dotyczące rękojmi i właśnie na tej podstawie dochodzić naprawienia powstałej szkody. Zgodnie z treścią art. 5561 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.):

 

„Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.”

 

Właściwości rzeczy są pojęciem szerszym niż cel, do którego także odwołuje się przepis. Podczas gdy właściwości to ogół cech rzeczy, które decydują o jej praktycznym wykorzystaniu, funkcjonalności i możliwościach (także walorach estetycznych – E. Łętowska, Prawo umów, s. 395), cel jest skonkretyzowaniem tych możliwości w kontekście umowy między stronami. Cel ten może być bezpośrednio oznaczony w umowie lub może wynikać z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy (zob. E. Habryn-Chojnacka, w: Gutowski, Komentarz, t. II, art. 5561, Nb 29, gdzie autorka analizuje kwestię momentu przekazania przez kupującego informacji o celu oraz konsekwencji przekazania takiej informacji już po zawarciu umowy). Jeśli chodzi o kryterium przeznaczenia rzeczy, w art. 5561 § 1 pkt 1 K.c. chodzi o ogólne przeznaczenie rzeczy tego typu [zob. też P. Stec, w: Ustawa (red. B. Kaczmarek-Templin, P. Stec, D. Szostek), s. 404; por. E. Habryn-Chojnacka, w: Gutowski, Komentarz, t. II, art. 5561, Nb 14].

 

Terminy na realizację uprawnień z tytułu rękojmi

Zgodnie bowiem z treścią art. 568 § 1 K.c.: Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument, a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jak wskazuje opinia doktryny, należy podkreślić, że terminy te nie są terminami na realizację uprawnień z tytułu rękojmi. Są one jedynie terminami, w ramach których musi nastąpić stwierdzenie wady, aby powstała odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. Określa się, iż obecnie terminy na realizację uprawnień z tytułu rękojmi zostały uregulowane dwustopniowo: jeżeli kupujący zachowa termin na stwierdzenie wady (pierwszy stopień), będzie mógł realizować uprawnienia z tytułu rękojmi w terminach uregulowanych w art. 568 § 2 i 3 K.c. (drugi stopień) (tak E. Habryn-Chojnacka, w: Gutowski, Komentarz, t. II, art. 568, Nb 4). Przepis nie zawiera więc obowiązku zawiadomienia sprzedającego o wadzie, a jedynie obowiązek stwierdzenia wady, którego nie definiuje. W piśmiennictwie sugeruje się, aby traktować jako stwierdzenie „ujawnienie się wady i uzyskanie wiedzy o tym fakcie przez kupującego” (E. Habryn-Chojnacka, w: Gutowski, Komentarz, t. II, art. 568, Nb 7, z powołaniem się na wyrok SO w Gdańsku z 25.1.2012 r., III Ca 980/11, niepubl.).

 

Bezterminowe roszczenie, gdy sprzedawca podstępnie zataił wadę

Ważne jest także w Pana przypadku, że jeżeli sprzedawca podstępnie zataił wadę, jego odpowiedzialność z tytułu rękojmi nie jest ograniczona żadnym terminem do stwierdzenia wady. Podstęp ma miejsce wtedy, gdy sprzedawca umyślnie zataja wadę, aby utrudnić kupującemu jej wykrycie. W takim przypadku kupujący nie traci uprawnień z tytułu rękojmi mimo upływu terminu do stwierdzenia wady. W rezultacie kupujący będzie mógł korzystać z przepisów o rękojmi za wady nawet po upływie wielu lat, jeżeli ujawni się wada podstępnie zatajona przez sprzedawcę. Ciężar dowodu w tym zakresie spoczywa na kupującym.

 

Z uwagi na powyższe proszę wystosować do wykonawcy pisemne wezwanie do naprawienia szkody, powołując się na przepisy dotyczące rękojmi.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III + zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl