Mamy 10 755 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Likwidacja spółki cywilnej i rozliczenie zamortyzowanego budynku z urzędem skarbowym

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 19.03.2019

Planujemy zlikwidować działalność w formie spółki cywilnej. W spółce jest dwóch wspólników, z czego jeden nie będzie prowadził żadnej innej działalności, a drugi wspólnik prowadzi działalność jako osoba fizyczna. W spółce jest budynek zakupiony przed kilkunastu laty, od którego odliczony był podatek VAT, a sam budynek jest zamortyzowany w całości. Zostaje też kasa fiskalna, a pozostałe środki zostały sprzedane lub zlikwidowane. Towar handlowy został zbyty taniej niż wartości zakupu. Remanent likwidacyjny towarów handlowych wynosi zero. W jaki sposób rozliczyć z urzędem skarbowym budynek i jakie dokumenty złożyć w urzędzie skarbowym? Spółka jest płatnikiem podatku VAT.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Likwidacja spółki cywilnej i rozliczenie zamortyzowanego budynku z urzędem skarbowym

Marcin Sądej

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Przedstawione zagadnienie należy rozpatrzyć w kontekście podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

 

W pierwszej kolejności pragnę wskazać, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy PIT – wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów, do wysokości wniesionych udziałów. Jeśli więc wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółki cywilnej przewyższa wartość wniesionych wkładów, otrzymana nadwyżka podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

W konsekwencji, jeżeli wspólnik w wyniku podziału majątku otrzyma kwotę równą wartości wniesionych wcześniej wkładów do spółki, wówczas nie powstanie po jego stronie obowiązek zapłaty podatku. Natomiast w przypadku, gdy otrzymany w wyniku likwidacji majątek przewyższa wartość wniesionych wcześniej udziałów, to różnica między wartością należnego do zwrotu wkładu a wartością wkładu wniesionego przez wspólnika do spółki (nadwyżka) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten, ponad wartość zwolnioną z opodatkowania, należy zakwalifikować do przychodów z praw majątkowych.

 

Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 lipca 2008 r., nr IBPB1/415-283/08/ZK, czy też w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2010 r., nr IPPB1/415-660/10-3/MT.

 

Na gruncie podatku od towarów i usług (VAT) rozwiązanie spółki cywilnej powoduje przede wszystkim ustanie tego podatnika. Wiążę się z tym obowiązek sporządzenia remanentu końcowego. Należy również złożyć zgłoszenie o zakończeniu działalności (VAT-Z). Opodatkowane w remanencie są tylko te towary, w stosunku do których podatnikowi (spółce) przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

 

Jeśli były wspólnik będzie prowadzić indywidualną działalność gospodarcza, to zgodnie z art. 14 ust. 7 ustawy VAT dostawa towarów objęta spisem z natury będzie podlegała zwolnieniu od podatku przez okres 12 miesięcy od dnia rozwiązania spółki, pod warunkiem rozliczenia podatku od towarów objętych spisem z natury.

 

Z powyższego wynika, że przy zakończeniu działalności spółki i pozostawienia w niej towarów własnej produkcji i towarów, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, likwidowana spółka obowiązana będzie do zapłaty podatku należnego od spisu wycenionego według cen nabycia. Wspólnicy będą mogli zbywać te składniki w ciągu 12 miesięcy od dnia likwidacji, nie płacąc podatku, jednak bez możliwości odzyskania VAT.

 

Likwidacja działalności przez spółkę cywilną, która zdarzenia gospodarcze ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, wiąże się z koniecznością sporządzenia i wpisania do tej księgi spisu z natury pozostałych na dzień likwidacji towarów handlowych, materiałów (surowców), podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów.

 

W związku z rozwiązaniem spółki cywilnej wspólnicy są zobowiązani sporządzić i wpisać do KPiR spis z natury. O zamiarze sporządzenia spisu z natury w innym terminie niż na dzień 1 stycznia lub 31 grudnia oraz na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej podatnicy powinni zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie co najmniej 7 dni przed datą sporządzenia tego spisu.

 

Dodatkowo na podstawie art. 24 ust. 3a ustawy PIT sporządzić wykaz składników majątku. Wykaz obejmuje następujące dane:

 

 • liczbę porządkową,
 • określenie (nazwę) składnika majątku,
 • datę nabycia składnika majątku,
 • kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku oraz kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów,
 • wartość początkową, metodę amortyzacji, sumę odpisów amortyzacyjnych oraz
 • wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną – na dzień likwidacji tej spółki.

 

W wykazie tym należy ująć wszelkie składniki majątku, które pozostały na dzień likwidacji w tym środki trwałe.

 

Na zakończenie pragnę wskazać, że jeżeli były wspólnik spółki cywilnej w ramach likwidacji tej spółki otrzyma środki trwałe, to wprowadzając je do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, którą prowadzi na potrzeby samodzielnej działalności gospodarczej, powinien ustalić ich wartość początkową w wysokości wartości początkowej określonej uprzednio w ewidencji zlikwidowanej spółki cywilnej.

 

Zasada kontynuacji obowiązuje także w zakresie amortyzacji. Albowiem w omawianej sytuacji były wspólnik powinien dokonywać odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem wysokości odpisów wcześniej dokonanych przez spółkę cywilną oraz kontynuować przyjętą przez tę spółkę metodę amortyzacji.

 

Podsumowując:

 

 1. Na skutek likwidacji spółki cywilnej należy złożyć do US druk VAT-Z. Dodatkowo należy sporządzić wykaz składników majątkowych.
 2. Do prowadzonej KPiR należy wpisać sporządzony spis z natury. O zamiarze sporządzenia spisu należy powiadomić US na 7 dni przed.
 3. Jeżeli wartość otrzymanego w wyniku likwidacji majątku przekracza wartość wniesionego wkładu, powstanie obowiązek podatkowy na gruncie PIT.
 4. Jeżeli od zakupu nieruchomości został odliczony podatek naliczony, to należy go opodatkować w ramach remanentu likwidacyjnego sporządzanego dla celów VAT.

 

Skoro jeden ze wspólników planuje nadal prowadzić działalność gospodarczą, może warto po prostu sprzedać mu tą nieruchomość. Wprawdzie od sprzedaży również powstanie konieczność zapłaty podatku VAT (tak samo jak przy likwidacji spółki), jednakże nabywca będzie mógł odliczyć podatek naliczony od tej transakcji. Przy opodatkowaniu remanentem likwidacyjnym brak jest prawa do odliczenia podatku naliczonego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 0 plus dziesięć =

»Podobne materiały

Przekazanie nieruchomości na prywatne potrzeby

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, zajmuję się budową i sprzedażą domów. Czy mogę w jakiś sposób nabyć wybudowany w ramach prowadzonej przeze mnie działalności budynek? Czy mogę wystawić fakturę samemu sobie i zapłacić od niej podatek? Czy jest jakiś przepis

Sprzedaż sprzętu medycznego

Jakie jest opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży sprzętu medycznego w obrocie wewnątrzwspólnotowym?

Szanse na przedawnienie tych zaległości podatkowych

Mam zaległości podatkowe (VAT) jeszcze sprzed 2000 r. Dotychczas jednak się nie przedawniły, bo ciągle otrzymuję zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia. Urząd skarbowy odmówił mi rozłożenia zaległości na raty. Ilekroć zmieniam pracę, otrzymuję zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »