.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wygaśnięcie służebności osobistej z powodu jej niewykonywania

Przed 30 laty babcia darowała mi mieszkanie, w akcie notarialnym na jej rzecz została ustanowiona dożywotnia, osobista służebność. Chciałabym złożyć wniosek do sądy o wygaśnięcie służebności mieszkania ustanowionej dla babci, ponieważ od 20 lat nie mieszka w tym mieszkaniu, od 10 lat jest wymeldowana. Z racji swojego wieku i chorób babcia mieszka u mojej mamy, która się nią opiekuje. Według mnie służebność wygasła, a babcia nawet nie pamięta, że miała kiedykolwiek inne mieszkanie niż to, w którym mieszka. Nie pamięta nawet, że niegdyś darowała mi to mieszkanie, dlatego sądownie chciałabym wygasić tę służebność. Zależy mi na sprzedaży tego mieszkania, ale potencjalny kupujący obawia się tej służebności. Jak wobec tego jak najszybciej doprowadzić do wygaśnięcia służebności? Jak sporządzić pismo do sądu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wygaśnięcie służebności osobistej z powodu jej niewykonywania

Zrzeczenie się służebności przed notariuszem

Jeżeli Pani babcia nie chce korzystać ze służebności, najprostszym sposobem jest udanie się z babcią do notariusza, aby w jego obecności starsza pani oświadczyła, iż zrzeka się ustanowione przed laty na jej rzecz służebności. Następnie niniejszy akt notarialny złożyłaby Pani w wydziale ksiąg wieczystych wraz z wnioskiem o wykreślenie służebności. Jeżeli jednak taki scenariusz nie jest możliwy do zrealizowania, jedyną drogą jest droga sądowa.

 

Kiedy wygasa służebność osobista mieszkania?

Zgodnie bowiem art. 302 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.): Mający służebność mieszkania może korzystać z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców budynku. Co do zasady, zgodnie z art. 299 K.c.: Służebność osobista wygasa najpóźniej ze śmiercią uprawnionego. Jednak ustawodawca przewidział w tym zakresie pewne wyjątki, które Pani wskazała. Zgodnie z art. 293 § 1 K.c. – służebność gruntowa wygasa wskutek niewykonywania przez lat dziesięć. Natomiast art. 297 K.c. stanowi, że do służebności osobistych stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych z zachowaniem przepisów rozdziału niniejszego.

 

W wyroku z dnia 16 kwietnia 1968 r., sygn. akt II Cr 187/68, Sąd Najwyższy stwierdził, że „do służebności osobistych ma zastosowanie przepis art. 293 § 1 K.c., a więc i służebność osobista wygasa wskutek niewykonywania przez lat dziesięć”. W dalszej kolejności wskazać należy, że wygaśnięcie służebności na podstawie art. 293 K.c. wskutek niewykonywania prawa przez 10 lat ma miejsce z mocy prawa (ex lege), orzeczenie sądu potwierdza jedynie niniejszy stan.

 

Jak wynika więc z przytoczonych przepisów, zgodnie z art. 293 § 1 K.c. w zw. z art. 297 K.c., wygaśnięcie służebności osobistej mieszkania nastąpi w razie nieprzerwanego, 10-letniego niekorzystania ze służebności, a więc tak, jak jest w opisanej spawie. Fakt ten musi Pani jednak wykazać, wskazując na przykład na zeznania świadków, którzy potwierdzą, że babcia zamieszkuje w innym miejscu.

 

Należy bowiem w tym miejscu podnieść, że jak wskazuje orzecznictwo: „Niekorzystanie ze służebności może być więc zarówno wynikiem świadomego zaniechania przez uprawnionego, które wyraża jego brak zainteresowania tym prawem, jak i może wynikać z nieświadomości przysługującego mu prawa albo z powstania obiektywnej przeszkody w korzystaniu ze służebności” (zob. np. wyrok Sądu Rejonowego w Koninie z dnia 8 października 2015 r., sygn. akt I C 1374/14).

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Pozew do sądu o wygaśnięcie służebności

Z uwagi na powyższe powinna Pani złożyć w sądzie rejonowym Państwa miejsca zamieszkania pozew o wygaśnięcie służebności, powołując się na powyższe przepisy, a także na rzeczywiste okoliczności. W pozwie należy wykazać niniejsze powództwo, a więc proszę wskazać świadków, którzy potwierdzą okoliczność, iż babcia nie zamieszkuje w Pani nieruchomości ponad 10 lat. Do pozwu proszę załączyć wydruk KW nieruchomości oraz inny materiał dowodowy wskazujący na ewentualną zasadność Pani roszczenia. Pozew powinien zawierać w meritum Pani roszczenie, a także uzasadnienie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu