Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Mieszkanie komunalne a zakup innego domu lub mieszkania

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 09.07.2010

Mam mieszkanie komunalne w Warszawie. Czy jeśli kupię w międzyczasie dom własnościowy, to mieszkanie komunalne nie będzie mi już przysługiwać? Wiem, że można mieć inny lokal, tylko że w innym mieście, ale podobno to zależy od gminy. A jak jest z Warszawą? Czy stracę swoje mieszkanie komunalne?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Mieszkanie komunalne jest szczególnym rodzajem lokalu mieszkalnego. Po pierwsze z uwagi na fakt, iż gmina wywiązuje się w ten sposób z ustawowego obowiązku zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców, a po drugie z uwagi na to, że mieszkanie komunalne gmina z reguły przyznaje osobom, które z różnych powodów nie mają możliwości zakupu mieszkania lub uzyskania prawa do spółdzielczego lokalu mieszkalnego.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego rada gminy ustala zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 

Każda gmina ustala własne zasady najmu mieszkań komunalnych. Co do zasady mieszkanie komunalne przyznawane jest przez gminę osobom, które mają odpowiednio niskie dochody w przeliczeniu na członka rodziny. Jednym z warunków, który trzeba spełnić, aby otrzymać mieszkanie komunalne, jest nieposiadanie żadnego innego lokalu mieszkalnego (własnościowego lub spółdzielczego).

 

W Warszawie sprawa ta została uregulowana w uchwale Nr XLIII/1010/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 roku. Jednym z podstawowych warunków najmu lokalu jest (ze strony wnioskodawcy oraz jego małżonka) tytułu prawnego do innego lokalu lub budynku spełniającego warunki lokalu zamiennego.

 

Zgodnie z § 6 powyższej uchwały najem nie może być zawarty, jeżeli wnioskodawca, jego małżonek, osoba pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu lub inna osoba zgłoszona do wspólnego zamieszkiwania posiada tytuł prawny do innego lokalu, budynku mieszkalnego lub jego części i może go używać oraz jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem złożenia wniosku wnioskodawca, jego małżonek lub osoba pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu dokonali zamiany lokalu, budynku mieszkalnego lub jego części na lokal (lokale) kwalifikujący do ubiegania się o poprawę warunków zamieszkiwania z mieszkaniowego zasobu, a także, gdy osoby te zbyły pod jakimkolwiek tytułem posiadane prawo do lokalu, budynku mieszkalnego lub jego części.

 

Zasadniczo już sam fakt posiadania przez Panią domu uzasadni ewentualną możliwość wypowiedzenia Pani umowy najmu mieszkania komunalnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem + VIII =

»Podobne materiały

Praca za granicą a mieszkanie socjalne

Otrzymałem mieszkanie socjalne (po wyroku eksmisji). Mam umowę najmu na rok. Obecnie jednak razem z trojgiem małych dzieci pracuję za granicą (do czego zmusiła mnie sytuacja). Nie chciałbym utracić prawa do tego mieszkania (nie mam zamiaru mieszkać za granicą na stałe, wrócę tak szybko, jak to będzi

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »