.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna dla wnuka męża a podatki

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 04.09.2020

Mój mąż zmarł w tym roku. Z pierwszego małżeństwa miał 3 dzieci i 7 wnuków. Obecnie chciałabym darować wnukowi męża określoną kwotę pieniędzy wraz z umową darowizny na zakup mieszkania. Mąż chciał to zrobić, ale nie zdążył – zmarł nagle. Czy mogę to zrobić bez konsekwencji podatkowych? Nie jesteśmy spokrewnieni i obawiam się że będzie trzeba zapłacić podatek. Proszę informacje jak przedstawia się taka darowizna w świetle prawa podatkowego.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Darowizna dla wnuka męża a podatki

Pokrewieństwo z wnukiem męża

W zakresie planowanej darowizny, patrząc na sprawę pod kątem przepisów podatkowych, istotny jest stosunek pokrewieństwa pomiędzy darczyńcą a obdarowanym.

 

W przypadku członków najbliższej rodziny (określanych jako grupa „0”) istnieje możliwość skorzystania z całkowitego zwolnienia od podatku. Zgodnie bowiem z art. 4a ustawy SD jeżeli darowizna ma miejsce na rzecz małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę to darowizna jest w całości zwolniona z podatku jeżeli osoba obdarowana zgłosi fakt otrzymania darowizny w ciągu 6 miesięcy do US na formularzu SD-Z2.

 

Pozostałe grupy podatkowe określa art. 14 ust. 3 ustawy SD, zgodnie z którym „do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:

 

1) do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;

2) do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;

3) do grupy III – innych nabywców”.

 

Powszechnie przyjmuje się, że pasierb to „syn męża lub żony z poprzedniego małżeństwa” (Słownik Języka Polskiego PWN). Pasierbami są dzieci małżonka niebędące zarazem dziećmi drugiego ze współmałżonków. Pomiędzy tymi osobami (ojczym/macocha, pasierb) z chwilą zawarcia małżeństwa z rodzicem pasierba powstaje stosunek powinowactwa, o którym mowa w art. 618 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Zgodnie z tym przepisem z małżeństwa wynika powinowactwo między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka. Trwa ono mimo ustania małżeństwa. Linię i stopień powinowactwa określa się według linii i stopnia pokrewieństwa.

Określenie grupy podatkowej, do której należy wnuk męża

To oznacza, że dzieci męża z poprzedniego małżeństwa są dla Pani pasierbami (nadal – nawet pomimo śmierci małżonka). W rezultacie wnuk męża jest dla Pani zstępnym pasierba – co oznacza, że jest on zaliczany do II grupy podatkowej.

 

W tym przypadku wnuk niestety nie może skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku i najprawdopodobniej powstanie po jego stronie konieczność uregulowania podatku od otrzymanej darowizny. Wnuk może jedynie skorzystać z kwoty wolnej wynoszącej 7276 zł – nadwyżka ponad tą kwotę będzie opodatkowana. Stawka podatku w przypadku II grupy podatkowej wynosi w zależności od wielkości darowizny – 7%, 9% lub 12%. Wnuk będzie miał obowiązek złożenia zeznania SD-3 z tytułu otrzymanej od Pani darowizny wciągu 1 miesiąca od dnia jej otrzymania. Na podstawie zeznania naczelnik US wyda decyzję podatkową ustalającą wysokość podatku z 14-dniowym terminem płatności, licząc od dnia otrzymania decyzji.

 

Oczywiście dla Pani nie powstają w tym przypadku żadne konsekwencje podatkowe, ponieważ darowizna jest opodatkowana wyłącznie po stronie obdarowanego. Dla darczyńcy nie wynikają żadne obowiązki podatkowe z tego tytułu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII - I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »