Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odrzucenie spadku przez dziecko bez polskiego obywatelstwa

Autor: Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 21.02.2020

Mój syn ma 6 lat, jest obywatelem Irlandii, nie ma polskiego obywatelstwa. Jak odrzucić w jego imieniu spadek po zmarłym dziadku (chodzi o długi)? Boimy się, że przez brak obywatelstwa wniosek zostanie odrzucony przez sąd.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odrzucenie spadku przez dziecko bez polskiego obywatelstwa

Sprawy, w których występuje tak zwany element obcy, międzynarodowy, z reguły należą do spraw bardziej skomplikowanych, trudniejszych, niż te, w których występują tylko obywatele jednego państwa. Trzeba wówczas z reguły sięgnąć do więcej niż jednej ustawy, a nieraz również do umowy międzynarodowej. Dlatego trzeba zachować szczególną staranność w przypadkach, gdy w grę mogą wchodzić przepisy np. prawa prywatnego międzynarodowego lub też przepisy państwa obcego.

Odrzucenie spadku w imieniu dziecka – w prawie polskim

Na wstępie należy zauważyć, że w świetle prawa polskiego jak najbardziej możliwe jest odrzucenie spadku celem uniknięcia długów spadkowych lub też z innych względów. W przypadku dziedziczenia ustawowego (jak rozumiem takie ma miejsce w Państwa przypadku), zgodnie z treścią art. 1020 Kodeksu cywilnego osoba odrzucająca spadek traktowana jest, jakby nie dożyła do otwarcia spadku, co z kolei odsyła do art. 931 § 2 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim gdy dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, jego udział przypada jego dzieciom. W takiej sytuacji Państwa syn dziedziczyłby spadek. Należy tu zaznaczyć, że dziedziczyłby on z dobrodziejstwem inwentarza, czyli ponosiłby odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości stanu czynnego spadku (czyli od wartości spadku odejmuje się wartość długów, a jeśli długi są większe niż majątek spadkowy, wówczas nie ponosi żadnej odpowiedzialności). Zgodnie z prawem polskim Państwo musieliby uzyskać, zgodnie z art. 156 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodę sądu rodzinnego na odrzucenie spadku w imieniu dziecka, gdyż wymagana jest ona przy wszystkich ważniejszych sprawach dotyczących majątku dziecka. Wniosek taki należy złożyć do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, w braku takiego – sądu rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy. Ewentualną przeszkodą przy uzyskaniu takiej zgody wcale nie byłby brak polskiego obywatelstwa, ale kwestia ustalenia, czy taka decyzja byłaby najlepsza ze względu na dobra Pani dziecka. Sąd może inaczej do tego podchodzić i uznać, że w tym przypadku lepsze byłoby dla niego np. przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, gdyż nie pozbawiałoby go prawa do spadku.

Właściwość prawa polskiego do rozstrzygnięcia sprawy

Kwestie dotyczące ustalenia właściwego prawa w sytuacjach z tak zwanym elementem międzynarodowym reguluje w Polsce ustawa prawo prywatne międzynarodowe. W tej kwestii jednak ustawa ta, w art. 66a odsyła do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń dotyczących dziedziczenia. Bardzo istotny jest tu art. 4 rozporządzenia. Ustalono w nim, że sąd państwa, w którym zmarły miał miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci, jest właściwe co do rozstrzygania co do ogółu spraw dotyczących spadku. Czyli jeśli dziadek mieszkał w Polsce, właściwe winno być prawo polskie. Jednakże rozporządzenie zawiera również pewien bardzo istotny wyjątek – w art. 13 zawarto zapis, że oprócz sądu, który miał jurysdykcję do orzekania w danej sprawie spadkowej, do przyjęcia oświadczenia w kwestii odrzucenia lub przyjęcia spadku właściwy jest również sąd w państwie zwykłego pobytu osoby, która mogłaby złożyć oświadczenie w sprawie przyjęcia spadku. Innymi słowy – jeśli Państwa miejsce pobytu mieści się w Irlandii, mogą Państwo również tam złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

 

Jako że zarówno Polska, jak i Irlandia są państwami członkowskimi Unii Europejskiej, przepisy niniejszego rozporządzenia mają tu zastosowanie. Mogą więc Państwo zrobić to w Polsce lub, zgodnie z rozporządzeniem, w państwie swojego pobytu (jak rozumiem, jest to Irlandia, jeśli się mylę, proszę o poprawienie mnie).

Prawo obce a sprawy spadkowe

Odpowiedź została opracowana w oparciu o prawo polskie oraz rozporządzenie, które stało się jego częścią. Nie jest możliwe w ramach tej porady opracowanie na podstawie prawa irlandzkiego, dlatego nie będę się w ogóle do niego odnosiła.

 

Reasumując – zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami możliwe jest dokonanie tej czynności zgodnie z procedurami prawa polskiego albo według prawa państwa, gdzie Państwo aktualnie przebywacie zgodnie z przepisami tego kraju. W Polsce nie jest możliwe odrzucenie spadku w imieniu dziecka przed notariuszem, konieczna jest zgoda sądu rodzinnego. Muszą Państwo dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja w miejscu Państwa pobytu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III - 0 =

»Podobne materiały

Przerwanie urlopu wychowawczego i przejście na L4

Ponad dwa lata przebywam na urlopie wychowawczym. Obecnie jestem w połowie ciąży. Wiem, że mogę przerwać urlop wychowawczy i przejść na L4 do końca trwania ciąży. Czy mogę przesłać pracodawcy wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego z dniem wysłania i jednocześnie zwolnienie lekarskie? Jak powinnam

 

Darowizna samochodu ze spadku

Moja mama po śmierci męża (mojego ojczyma) odziedziczyła 1/3 domu. Spadkodawca miał dwóch synów i oni też odziedziczyli po 1/3 nieruchomości. Poza tym w spadku był samochód. Teraz mama chce darować mi (czyli swojemu synowi) auto. Co musimy zrobić, aby ten samochód ze spadku stał się moją własnością?

 

Pozew o zachowek przed potwierdzeniem wiarygodności testamentu?

Czy proces o zachowek może się rozpocząć przed wydaniem prawomocnego postanowienia o ważności testamentu? O zachowek wystąpiły wnuki wydziedziczonej córki, która zmarła kilka dni przed ogłoszeniem postanowienia, które potwierdzało ważność testamentu.

 

Dziedziczenie po bracie kawalerze

Mój brat kawaler zmarł 9 lat temu, nie zostawił testamentu. Był właścicielem działki rolnej. Nie żyją rodzice, a z rodzeństwa zostałam tylko ja. Brat nie miał dzieci, ale ja i pozostałe nieżyjące rodzeństwo mamy. Czy mogę tylko ja dziedziczyć po bracie? Czy postępowanie spadkowe muszę przeprowadzać

 

Ułatwianie małoletnim spożycia alkoholu – art. 208 Kodeksu karnego

Obawiam się, że zostanę oskarżony o rozpijanie nieletnich. Klika dni temu kupiłem 2 wina trzem dziewczynom, które znam z widzenia, a później próbowałem kupić nieletniemu koledze 15 piw. Sprzedawca wezwał policję, zgłosił, że kupiłem alkohol nieletnim dziewczynom i że usiłowałem kupić również koledze

 

Kadencja likwidatorów spółki z o.o.

Spółka weszła w stan likwidacji w związku z zapisem dotyczącym terminowości w umowie spółki. Zgodnie z zapisem w umowie spółki osoby stanowiące dotychczasowy zarząd (trzech członków) zostały likwidatorami. Likwidacja prawdopodobnie potrwa dość długo. Umowa spółki zawiera zapis o 2-letniej kadencji c

 

Odszkodowanie z USA sprzed lat a podatek w Polsce

Martwi mnie pewna sprawa sprzed lat w kontekście obowiązku zapłaty podatku dochodowego od odszkodowania otrzymanego za granicą. Postanowiłem wreszcie ją ostatecznie wyjaśnić. W 2009 r. uległem wypadkowi przy pracy za granica, w Stanach Zjednoczonych i z tego tytułu jeszcze tego samego roku otrzymałe

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »