Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podniesienie alimentów bez wiedzy zobowiązanego

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 25.11.2011

Czy sąd może podnieść alimenty, nie informując osoby, która je płaci – tzn. nie podając informacji, że została wniesiona taka sprawa, nie sprawdzając, czy pozwanego stać na podwyższenie świadczenia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasadą jest, że każda strona powinna być właściwie zawiadomiona o toczącym się postępowaniu, a pozwanemu powinien być doręczony pozew.

 

Przepisy postępowania cywilnego przewidują kilka możliwości, gdy postępowanie toczy się bez udziału strony.

 

Pierwszym z przypadków jest niemożność wskazania adresu strony.

 

Jeżeli miejsce pobytu osoby nie jest znane, a osobie tej ma zostać doręczony pozew lub inne pismo sądowe, które uzasadnia obronę praw tej osoby, doręczenie pisma może nastąpić tylko do rąk kuratora osoby nieobecnej. Kuratora takiego ustanawia sąd orzekający w sprawie, do której ten kurator powinien być ustanowiony. Wniosek o ustanowienie kuratora składa osoba, która ma w tym interes prawny. Do czasu zgłoszenia się osoby, dla której ma zostać ustanowiony kurator, albo jej pełnomocnika, kurator reprezentuje osobę nieobecną. Jego podstawowym zadaniem jest odnalezienie osoby nieznanej z miejsca pobytu. Kurator zostanie ustanowiony wówczas, gdy osoba, która składa wniosek, uprawdopodobni, że miejsce pobytu osoby, którą ma zastąpić kurator, nie jest znane.

 

W sprawach o alimenty i ustalenie ojcostwa sąd najpierw zarządzi stosowne dochodzenie, mające na celu ustalić miejsce zamieszkania lub pobytu osoby pozwanej. Sąd poinformuje o ustanowieniu kuratora poprzez wywieszenie informacji w budynku sądu i lokalu siedziby władz gminy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta).

 

Gdy kurator jest już ustanowiony, wówczas doręczenia dokonywane do jego rąk są skuteczne, czyli wywołują taki skutek, jakby to osoba nieobecna odebrała pismo.

 

Jeśli miejsce pobytu osoby pozwanej jest nieznane – wówczas przepisy przewidują taką możliwość, aby kurator zastąpił osobę pozwaną.

 

Kolejną możliwością jest błędne wskazanie adresu strony pozwanej, wówczas bez własnej winy strona zostaje pozbawiona obrony swoich praw.

 

Niekiedy dzieje się też tak, że ktoś z domowników odebrał pozew – zgodnie z art. 138 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego „jeżeli doręczający nie zastanie adresata w mieszkaniu, może doręczyć pismo sądowe dorosłemu domownikowi, a gdyby go nie było – administracji domu, dozorcy domu lub sołtysowi, jeżeli osoby te nie są przeciwnikami adresata w sprawie i podjęły się oddania mu pisma”.

 

Doręczenie dorosłemu domownikowi może nastąpić jedynie w mieszkaniu adresata.

 

W ten sposób sąd może uznać, iż nastąpiło prawidłowe doręczenie, a strona nie jest zainteresowana udziałem w sprawie – wówczas wydaje się wyrok zaoczny. Skoro strona nie brała (domyślnie z własnego wyboru) udziału w sprawie, nie wypowiedziała się co do twierdzeń powoda – to znaczy, że je uznała.

 

Niemniej w tych dwóch ostatnich przypadkach stronie służy prawo złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku czy złożenia apelacji od wyroku, powołując się na pozbawienie możliwości obrony własnych praw i udziału w sprawie. Wówczas można przedstawić dowody na okoliczność sytuacji zobowiązanego do alimentacji, dochodów i stanu majątkowego.

 

Termin na wyżej wymienione czynności jest zawity i wynosi 7 dni, od kiedy strona dowiedziała się o wydaniu wyroku. Wówczas bowiem ustały przyczyny, dla których nie dokonała tych czynności wcześniej.

 

Jak widać, niekiedy strony naginają niektóre przepisy, aby przeprowadzić postępowanie bez udziału drugiej strony, jednakże procedura przewiduje dla strony pozbawionej udziału możliwość obrony własnego stanowiska.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa + 0 =

»Podobne materiały

Praca na wakacje a stypendium socjalne i alimenty studenta

Na początku najłatwiej będzie opisać sytuację. Jestem studentem pierwszego roku, otrzymuję alimenty od  ojca w wysokości 400 zł miesięcznie i od matki 300 zł (z FA) miesięcznie. Oprócz tego dochodzi stypendium socjalne w wysokości 450 zł (od stycznia do czerwca włącznie 550 zł). Do dochodu na s

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »