Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ogrodzenie w pasie drogowym

Autor: Krystyna Ewa Nizioł • Opublikowane: 12.07.2012

Zakończyłem budowę domu. Nadzór budowlany orzekł, że ogrodzenie zachodzi na pewnym odcinku na pas drogowy, a dalej jest cofnięte na moją działkę. Zgodzono się na użytkowanie domu, ale ogrodzenia nie. Jak rozwiązać ten problem?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ogrodzenie w pasie drogowym

Integracja ogrodzenia w pas drogowy

Ponieważ ogrodzenie może ingerować w część pasa drogi, niestety może być bardzo trudno rozwiązać ten problem na gruncie prawnym. Pas drogowy, ze względu na swój charakter, jest w ramach prawa poddany określonym, szczególnym regulacjom. Dotyczą one m.in. jego zajęcia, a także posadowienia na nim różnych obiektów budowlanych. Ponadto ten fragment gruntu nie stanowi Pana własności. Problem jest więc o tyle skomplikowany, że trzeba by uregulować kwestię własności gruntu i jednocześnie lokalizacja ogrodzenia nie może naruszać przepisów dotyczących dróg publicznych.

Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych „pas drogowy to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą”.

Z samej definicji zatem w pasie drogi są zlokalizowane obiekty związane z drogą publiczną, do których nie należy Pana ogrodzenie.

Niemniej jednak może Pan spróbować zorientować się, w jaki sposób ogrodzenie ingeruje w pas drogi.

 

W celu określenia granic pasa drogi konieczne jest m.in. przedłożenie planu gruntu z wyraźnie zaznaczonymi liniami granicznymi tego gruntu – tak wyrok NSA Warszawa z dnia 17.06.2008 r., sygn. akt II GSK 171/08.

Zgodnie bowiem z poglądem wyrażonym w tym wyroku:

„Uwzględniając bowiem funkcjonalną rolę pasa drogowego, w kontekście jego zasięgu nad wydzielony obszar jak i w jego głąb, należy stwierdzić, że granice te określają obiekty i urządzenia służące realizacji celów związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także zarządzania drogą. (…) To, czy określone urządzenia infrastruktury technicznej, niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego np. wodociąg, kabel energetyczny, znajdują się w pasie drogowym, podlega każdorazowemu badaniu, przy uwzględnieniu konkretnych okoliczności sprawy, rodzaju drogi, znajdujących się w pasie drogowym urządzeń technicznych, itp.”

Ustalenie granic pasa drogowego i lokalizacji ogrodzenia względem tego pasa 

W każdym konkretnym przypadku należałoby zatem ustalić dokładnie granice pasa drogowego. Następnie zaś odnieść je do usytuowania Pana ogrodzenia.

 

W art. 43 ustawy określono, w jakich odległościach obiekty budowlane przy drogach powinny być usytuowane od zewnętrznej krawędzi jezdni, jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze krajowej, wojewódzkiej, powiatowej lub gminnej, w odległości mniejszej niż określona w ustawie może nastąpić wyłącznie za zgodą zarządcy drogi, wydaną przed uzyskaniem przez inwestora obiektu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy albo wykonywania robót budowlanych.

Należy podkreślić, że „obiekty nie związane z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego, a zatem także stałe ogrodzenia od strony dróg wojewódzkich, w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 8 metrów od zewnętrznej krawędzi jezdni, natomiast nigdy nie mogą być lokalizowane w pasie drogowym” (wyrok NSA w Warszawie z 27.01.1998 r., sygn. akt II SA 1493/97).

Celowe zatem byłoby ustalenie przez Pana granic pasa drogowego i lokalizacji ogrodzenia względem tego pasa oraz krawędzi drogi. Jeżeli lokalizacja ta byłaby korzystna, tj. ogrodzenie nie byłoby zlokalizowane bezpośrednio w pasie drogi, mógłby Pan spróbować uzyskać u zarządcy drogi zgodę na aktualne usytuowanie ogrodzenia.

Uzyskanie decyzji zezwalającej na usytuowanie ogrodzenia w pasie drogowym

Jeżeli jest to droga gminna, to jej zarządcą jest gmina. Proszę zatem udać się do gminy i zorientować, jakie są szanse na uzyskanie takiej zgody.

 

Jeżeli nie uda się Panu uzyskać decyzji zarządcy drogi zezwalającej na usytuowanie ogrodzenia w pasie drogowym, to niestety będzie to stanowiło prawną przeszkodę do udzielenia Panu jako inwestorowi pozwolenia na budowę (przebudowę) takiego ogrodzenia (wyrok WSA w Lublinie z dnia 02.12.2010 r., sygn. akt II SA/Lu 552/10).  

Drugim problemem jest fakt, że ogrodzenie jest posadowione na gruncie, który nie jest Pana własnością. Jeżeli jego właścicielem jest np. gmina, to koniecznym byłoby także uregulowanie z gminą prawa własności tego fragmentu działki. Również w tym przypadku konieczne byłoby uzyskanie informacji od właściciela gruntu (np. gminy), czy np. możliwy byłby wykup tego fragmentu gruntu przez Pana. Oczywiście, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami ustawy o drogach.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (2):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus 5 =

16.01.2014

Co jeśli moja działka zajmuje pas ruchu ? inaczej - mapa pokazuje jasno, że przez moją działkę przechodzi droga powiatowa. Około 2 metry wzdłuż.
Ja przy płocie postawiłem mały banner. Teraz otrzymałem informację, że mam zapłacić karę. Nie było żadnego ostrzeżenia, od rady powiadomienie o wszczęciu postępowania.
A banner nie dość że jest 1.5 metra od drogi, to część tej drogi wg mapy jest niejako moja. Płacę za to podatek !
Dziękuję.

andrzej

26.02.2013

Lepiej wynieść się z ogrodzeniem z pasa drogowego, bo jak się kiedyś ktoś dopatrzy i Ci policzy opłatę za zajęcie tego pasa to możesz się lekko zdziwić ile to kosztuje :) nadzór budowlany nie wydaje pozwoleń na użytkowanie ogrodzeń, bo to tylko urządzenia budowlane dla których nie został przewidziany tryb udzielania pozwolenia na użytkowanie.

kerim

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki