Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprawa o alimenty w Niemczech

Autor: Krystian Lenowiecki • Opublikowane: 12.04.2011

Jestem ojcem noworodka urodzonego w Niemczech (matka jest Polką, ale od lat mieszkamy w Niemczech – nie jesteśmy małżeństwem). Podpisałem uznanie ojcostwa, ale nie jestem pewien, czy dziecko jest moje i chcę zrobić badania DNA. Gdy partnerka o tym usłyszała, zaczęła mi grozić sądem i alimentami (mimo że łożę na dziecko dobrowolnie). Nie wiem jeszcze, co będzie z naszym związkiem, ale czy mogę jakoś zabezpieczyć się przed pozwem o alimenty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obowiązek alimentacyjny zarówno w prawie niemieckim, jak i w prawie polskim powstaje w sytuacji, gdy zostanie ustalony określony krąg pokrewieństwa miedzy zobowiązanym a uprawionym (np. rodzic – dziecko, małżonkowie względem siebie itp.).

 

Republika Federalna Niemiec ratyfikowała Konwencję Haską o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych 2 października 1973 r.

 

Zgodnie z postanowieniami Konwencji prawo zwyczajowego miejsca zamieszkania strony uprawnionej do alimentów (w tym przypadku, jak mniemam, zamieszkujecie Państwo zwyczajowo Republikę Federalną Niemiec) jest decydujące dla celów określenia dowolnego obowiązku alimentacyjnego. Oznacza to, że prawo niemieckie ma zastosowanie, jeżeli strona uprawniona do alimentów zamieszkuje stale w Niemczech.

 

Dopiero gdyby prawo zwyczajowego miejsca zamieszkania strony uprawnionej do alimentów nie przewidywało żadnych roszczeń alimentacyjnych, to prawem właściwym stałoby się prawo państwa, do którego należą zarówno strona, której przysługują alimenty, jak i strona, na której spoczywa obowiązek alimentacyjny (a więc prawo polskie, o ile małoletni jest obywatelem Polski).

 

W przypadku gdy zarówno strona, na której spoczywa obowiązek alimentacyjny, jak i strona uprawniona do alimentów zamieszkują w Niemczech, zastosowanie ma jednak prawo niemieckie, jako że fakt, że strona uprawniona do alimentów zwykle zamieszkuje w Niemczech, jest decydującym kryterium dla celów stosowania prawa niemieckiego.

 

Zgodnie z prawem niemieckim do czasu zawarcia związku małżeńskiego rodzice mogą sami zdecydować o sposobie opieki nad dziećmi (w drodze dobrowolnego porozumienia bez udziału sądu). Mogą np. zadecydować, że alimentacja będzie miała formę świadczeń rzeczowych w domu rodzicielskim (zakwaterowanie z wyżywieniem, zakup odzieży itd.).

 

Jeżeli rodzice nie mieszkają razem, to wtedy co do zasady rodzic, z którym dziecko mieszka, łoży na jego utrzymanie, zapewniając mu opiekę i wychowanie. Rodzic taki nie musi przekazywać świadczeń pieniężnych na dziecko. Do ich płacenia zobowiązane jest natomiast drugie z rodziców.

 

Sposób sprawowania władzy rodzicielskiej z zasady pozostawiony zostaje decyzji rodziców i brakuje regulacji w tym zakresie. Rodzice mogą np. zawrzeć nieformalne porozumienie regulujące korzystanie z prawa do styczności z dzieckiem (jak i wysokość alimentów). W przypadku zawarcia takiego porozumienia przed sądem ma ono taką samą moc wiążącą jak orzeczenie sądu, który w odpowiednich przypadkach może również wyrazić zgodę na przeprowadzenie sądowej egzekucji tego porozumienia.

 

W przypadku, gdy rodzice nie są w stanie samodzielnie rozwiązać własnych sporów (czyli matka małoletniego w dalszym ciągu nalegać będzie na ustalenie alimentów, ewentualnie ograniczenie władzy rodzicielskiej Panu), należy zwrócić się do Urzędu ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży. W ramach pomocy rodzicom oferowane są usługi mediacyjne, pozwalające im na uzgodnienie polubownego rozwiązania (czyli np. ustalenie wysokości alimentów).

 

Aż do momentu, kiedy nie upadnie więź pokrewieństwa wynikająca z uznania ojcostwa, ciążył będzie na Panu ustawowy obowiązek alimentacyjny (który można dobrowolnie realizować bez stosownego orzeczenia sądu). Dopiero zaprzeczenie ojcostwa i uznanie przez sąd, że nie jest Pan ojcem dziecka, spowoduje, że obowiązek alimentacyjny ustanie.

 

Faktycznie zatem stuprocentową pewność, że jest Pan zabezpieczony przed pozwaniem o alimenty, daje zaprzeczenie ojcostwa (czyli uznanie przez sąd, że nie jest Pan ojcem określonego dziecka).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII - 8 =

»Podobne materiały

Porozumienie w sprawie alimentów

Mam zamiar złożyć pozew o rozwód. Moja żona zgodziła się na porozumienie w sprawie alimentów, ustaliliśmy także kwestię kontaktów z dziećmi i władzy rodzicielskiej. Czy taka ugoda zawarta na piśmie będzie miała moc prawną? Czy powinienem załączyć ją do pozwu rozwodowego? Czy sąd może podważyć wysoko

 

Kara za przemyt papierosów w Niemczech

Chcę wybrać się z rodzina na urlop i muszę przejechać przez Niemcy, dostałem tam 6 lat temu karę za przemyt papierosów. W Polsce zgłosił się do mnie komornik w tej sprawie, bo Niemcy przekazali tę sprawę do Polski. Czy mogę teraz jechać do Niemiec i ewentualnie czego mogę się tam spodziewać przy kon

 

Naruszenie praw autorskich w Niemczech

Rok temu zupełnie nieświadomie „ściągnęłam” kilka utworów w Niemczech. Niedawno przez przypadek dowiedziałam się, że jest to karalne w tym kraju, że naruszyłam prawa autorskie. Do dzisiaj nie otrzymałam żadnej kary, nawet dokładnie nie wiem, czy program, z którego „ściągałam”

 

Kradzież i podanie fałszywych danych na terenie Niemiec

Tydzień temu zostałam przyłapana w sklepie w Berlinie na próbie kradzieży kosmetyku. Została wezwana policja i spisano protokół. Ze strachu podałam zły adres, imię i nazwisko, podałam się za kogoś innego, ale policja chciała zobaczyć mój paszport, którego przy sobie nie miałam. Na komisariacie zrobi

 

Jaki jest termin przedawnienia płatności w Niemczech?

Jaki jest termin przedawnienia wymagalnych płatności w Niemczech? Za wyłudzoną usługę pewna firma żąda od nas 1000 euro. Ostatnia faktura jest z 2010 r. (nie płaciliśmy jej). Teraz żądają odsetek, czy już nie jest to sprawa przedawniona?  

 

Testament wujka z Niemiec

Od wujka dowiedziałem się, że po jego śmierci dostanę jakieś pieniądze. Polecił założenie konta walutowego. Minęły trzy miesiące od jego śmierci, dalej czekam. W sądzie rejonowym w Norymberdze (kontakt telefoniczny) powiedzieli, że jeśli chcę się czegokolwiek dowiedzieć, mam do nich napisać. Jak się

 

Ślub w Niemczech czy ślub w Polsce – gdzie lepiej zawrzeć związek małżeński?

Jestem Polakiem, ale mam pytanie o ślub w Niemczech. W najbliższym czasie chciałbym zawrzeć związek małżeński z Polką mającą obywatelstwo niemieckie. Czy ze względu na formalności prawne i dalsze pożycie lepiej wziąć ślub w Niemczech czy w Polsce? Chciałbym pracować w Niemczech, ale mieszkać w

 

Zwolnienie z kosztów rozwodu w Niemczech

Jestem Polką, mieszkam w Niemczech i zawarłam tu związek małżeński z obywatelem Hiszpanii. Mąż wystąpił niedawno o rozwód. Jakich kosztów postępowania powinnam się spodziewać? Czy mogę wystąpić o zwolnienie z opłat? Jeśli rozwód nastąpi z winy męża, to czy będzie możliwe uzyskanie od niego alimentów

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »